Thomas Steffens, Boston Consulting Group, UIC Global Rail Freight Conference

‘Spoorsector verliest marktaandeel aan zelfrijdend wegtransport’

De spoorgoederensector moet de komende jaren flink kosten reduceren en kwaliteit verhogen. Als spoorvervoerders niet snel innoveren, dan zullen zij op termijn 20 tot 30 procent van hun marktaandeel kwijtraken aan het wegtransport. Deze sector maakt op dit moment vergaande stappen op het gebied van de zelfrijdende technologie. In 2030 kunnen vrachtwagens volledig autonoom rijden en de concurrentie aangaan met het spoorvervoer. Dat zei Thomas Steffens van Boston Consulting Group op de UIC Global Rail Freight Conference in Rotterdam.

Zijn presentatie had als titel ‘Will the driverless truck derail the freight train?’, oftewel ‘Zal de zelfrijdende vrachtwagen de goederentrein laten ontsporen?’

 “De zelfrijdende technologie zal de spoorsector ontwrichten, tenzij de spoorsector tijdig haar kosten flink reduceert en de kwaliteit aanzienlijk verbetert”, aldus Steffens. “Dat kan onder meer door condition based maintenance, betere aansluiting tussen de operatie en onderhoud, intelligentere inkoop en planning van reserve-onderdelen en koppeling van salarisontwikkeling aan productiviteitsgroei.”

Autonome vrachtwagens

In 2020 zullen autonome vrachtwagens worden geïntroduceerd en vóór 2030 zullen deze op grote schaal volledig autonoom gaan rijden, voorspelt BCG. “Hoewel volledig autonome vrachtwagens nog ver weg lijken te zijn, is de industrie nu al klaar om hierin te gaan investeren. Deze technologie zal de kosten van het wegtransport tot vijftig procent reduceren en de kwaliteit verhogen.”

De spoorsector moet daarom nu handelen en zorgen dat ze sneller en competitiever wordt, stelde Steffens. Daarnaast moet de sector zorgvuldig kijken naar geplande investeringen. “Bij iedere grote investering, zoals de implementatie van ERTMS of aanleg van nieuwe infra of spoorwegmaterieel, moet men toetsen of het doel die de investering rechtvaardigt, ook in verschillende scenario’s van zelfrijdend vervoer kan worden behaald.”

“Het risico bestaat dat er nu investeringen worden aangegaan op basis van het huidige wereldbeeld, maar die niet bij de realiteit passen van 2030 of 2040. Je kunt de vraag niet precies voorspellen, maar je kunt wel op verschillende vraagscenario’s stresstesten, zoals bijvoorbeeld een scenario met een grootschalige uitrol van zelfrijdende auto’s.”

Investeringen

Het Europese treinbeïnvloedingssysteem ERTMS maakt een zekere mate van autonoom rijden al mogelijk. Zo grijpt het systeem bijvoorbeeld nu al in als de trein met een te hoge snelheid rijdt of door een rood sein dreigt te rijden. ERTMS brengt de trein dan automatisch tot stilstand. Op termijn kan dit systeem ook worden ingezet voor bestuurderloos rijden. “De spoorsector zal iedere mogelijkheid om kosten te reduceren zo snel mogelijk moeten doorvoeren om er qua concurrentiepositie niet op achteruit te gaan. De zelfrijdende trein is er daar zeker één van”, aldus Steffens.

ProRail en DB Cargo onderzoeken op dit moment de mogelijkheid om deze technologie toe te passen op de Betuweroute. De spoorbedrijven kondigden in juni van dit jaar proeven aan, waarbij ze met zelfrijdende treinen over deze goederenspoorlijn willen rijden. Ook wordt bekeken hoe dit op een veilige manier kan gebeuren. In Australië werkt ijzererts-producent Rio Tinto op dit moment aan de eerste volautomatische goederenspoorlijn. De onderneming verwacht dat de introductie van de onbemande operatie de veiligheid en capaciteit op het spoor zal verhogen.

Truck platooning

De zelfrijdende technologie heeft in de automotive sector de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. “Dat komt doordat er nog maar weinig barrières zijn in de wetgeving, de kosten naar verhouding laag en de technologische belemmeringen beperkt zijn”, aldus Steffens.

Ook in Nederland gaan de ontwikkelingen snel. In april van dit jaar vond de European Truck Platooning Challenge plaats. Truck platooning houdt in dat twee of drie trucks, die met WiFi verbonden zijn, in colonne rijden. Daarbij bepaalt de voorste vrachtauto de snelheid en de route en kunnen de andere trucks, met een chauffeur enkel als toezichthouder, op korte afstand volgen.

“Platooning reduceert de kosten van goederenvervoer over de weg met tien tot twintig procent. Als vrachtwagens volledig zelfsturend worden, dan zullen deze kosten zelfs met vijftig procent afnemen”, meent Steffens. “Dan zal het wegvervoer sneller zijn en beter zijn in het deur tot deur vervoer dan het spoorvervoer.”

Concurrentiepositie verbeteren

Om te concurreren met het wegvervoer dient de spoorsector zijn concurrentiepositie te verbeteren, business cases te ontwikkelen voor investeringen en een positie op te bouwen in autonoom rijden. “Oefen druk uit op overheden om te investeren, maar blijf tegelijkertijd ook ontwikkelen. De vijand gaat doorpakken met deze technologie, zorg ervoor dat je bij blijft.” De spoorsector zou volgens Steffens een leidende positie moeten innemen in de zelfsturende technologie. En dat is op dit moment niet het geval.

Marieke van Gompel

De UIC Global Rail Freight Conference werd georganiseerd door UIC in samenwerking met het ministerie voor Infrastructuur en Milieu, de Europese Commissie en ProMedia Europoint, zusterbedrijf van SpoorPro. Het eerstvolgende evenement van ProMedia Europoint is de Intelligent Rail Summit die van 22 tot en 24 november in het Italiaanse Napels plaatsvindt.

Lees ook:

ProRail gaat zelfrijdende trein testen op Betuweroute

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

9 reacties op “‘Spoorsector verliest marktaandeel aan zelfrijdend wegtransport’”

Ir. Ad J. Pontier MBR|04.08.16|12:11

Ik leerde het al jaren geleden op de TU, nota bene van een Railcargo specialist: Lading zoekt altijd de goedkoopste weg en het wegvervoer is altijd innovatiever dan spoorvervoer!

Huib Sacré|04.08.16|23:20

In de appendix ‘Overwegingen Spoorgoederenvervoer’ bij de Lange termijn spooragenda (#LTSA ) december 2013 is al geconstateerd dat verlaging van de operationele kosten en verhoging van de efficiëntie bij infrastructuur en materieel speerpunten gaan vormen bij de operators. In de overwegingen is op 13 specifieke punten ingegaan wat dit inhoud voor de spoorsector als geheel en de spoorgoederenvervoerders in het bijzonder. Dus oud nieuws?

Pieter van Mourik|05.08.16|15:07

Snelheidsverhoging is essentiel voor verbetering van de concurrentiepositie van railgoederenvervoer. Railvervoer moet sneller: hogere dienstsnelheid van goederentreinen en automatische standaardkoppeling af te dwingen/te initiëren door EU is goed voor de reissnelheid van lading. Mogelijke richtingen voor onderzoek/ontwikkeling zijn: elektromagnetische koppeling (cf. magnetische koppeling bij Lego-treintjes), varianten van Scharfenbergkoppeling en koppeling van Amerikaanse spoorwegmaatschappijen.

Theodor Smeets|06.08.16|10:30

Dit wordt toch politiek gestimuleerd.Nieuwe Gotthardtunnel en de aansluitende landen liggen ver achter met het aansluitende spoorsysteem. Zie Duitslands meerjarenplanning tot 2030 50% wordt geinvesteerd in snelwegen en Bundesstrassen. 41% naar Rail. Zwitserland en Oostenrijk dienen ons voorbeeld te zijn.Daar houdt men rekening met milieu en goede bereikbaarheid per Rail.

Thei Smeets

Michiel de Wijs|07.08.16|11:35

Hogere snelheid en een automatische koppeling heeft nog weinig zin als je een uur staat te wachten op een pad (Prorail) en de schroefkoppeling afkoppelen duurt 2 minuten. Ook sta je vaak een uur te wachten omdat er te weinig spoorcapaciteit is zoals in Venlo-Viersen, Bad Bentheim, Emmerich, enz.

De grootste kosten om goederentreinentreinen te rijden zitten hem in dure ERTMS locomotieven van ongeveer 40.000 euro per loc per maand en de vergoeding aan Prorail van ongeveer 4 euro per km.

Willem Wever|08.08.16|12:14

Buck Consultants International

Aanleg van een nieuwe Noordtak is natuurlijk duurder dan het verbeteren van bestaand spoor (ca. 900 mln euro extra), maar de jaarlijkse te behalen economische effecten zijn 15 tot 45 miljoen euro groter en liggen m.n. op het gebied van sneller en betrouwbaarder goederenvervoer van en naar de haven van Rotterdam

http://www.bciglobal.com/nieuws_detail.asp?cat=5006&dc=26466

Robert Jan Roos|13.08.16|14:40

Heldere boodschap. Gaat altijd over kosten, kwalitiet en betrouwbaarheid. Snelheid van producten is bepalend in het “just in time” principe. De keuze van modaliteit is hier dus sterk afhankelijk van.
In tegenstelling tot de corridor Zwitserland zijn er vanuit de Rotterdamse haven keuze mogelijkheden per boot of per as (trein/wegverkeer). Dus een vergelijking maken met Zwitserland is m.i. echt te simpel. De afstemmning Rijnvaart met de Alpencorridor is een mooi voorbeeld van breder klantdenken.

Peter Vandermark|15.08.16|09:31

Ik neem aan dat de files op de Wegen in Nederland en het Roergebied tegen die tijd opgeruimd zijn? Hoorde net van een Aussie dat de tests met zelfrijdende en automatisch geregelde treinen nog niet echt voorspoedig verlopen, met de zelfrijdende auto is er in de USA net een dodelijk ongeluk gebeurd. 2020 tamelijk optimistisch.

Jack Van Hoof|23.08.16|11:06

Ik zie voor de zelfrijdende bus dezelfde kansen cq bedreigingen als voor de zelfrijdende truck.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.