Wetsvoorstel: goederentreinen over lokaal spoor mogelijk

Bij de Tweede Kamer is onlangs de Wet lokaal spoor ingediend.  Het wetsvoorstel actualiseert de regelgeving voor regionale en lokale spoorwegen. De wet maakt het onder meer mogelijk om ook goederentreinen over lokale spoorwegen te laten rijden, vertelt advocate Viola Sütő van LegalRail. In eerdere wetsvoorstellen was dit niet meer mogelijk. Toch heeft het voorstel nog altijd te veel procedurevoorschriften.

Het wetsvoorstel geeft regelgeving voor spoorwegen die uitsluitend of overwegend bedoeld zijn voor openbaar personenvervoer in de regio, dus voor lokale en interlokale verbindingen.

Combinatie verschillende transportvormen mogelijk

Het nu ingediende wetsvoorstel lokaal spoor maakt het echter mogelijk om ook goederentreinen over lokale spoorwegen te laten rijden. Sütő: “De wet maakt nu een combinatie van verschillende  transportvormen mogelijk en dat is een grote winst.” Sütő leidt een in het spoorrecht gespecialiseerd advocatenkantoor.

De overheid wil met de Wet lokaal spoor verantwoordelijkheden voor regionaal en lokaal vervoer verder decentraliseren. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid meer bij de lokale overheden komt te liggen. Dit is in lijn met de beslissingen die minister Schultz eerder maakte met betrekking tot het decentraliseren van het Nederlandse spoor.

Randvoorwaarden voor kwaliteit en veiligheid

Sütő: “De overheid wil met de aanpassing van de wet de complexe uitvoeringsvraagstukken, bestuursbevoegdheden en normvoorschriften vereenvoudigen en stroomlijnen.” De huidige wet stamt nog uit de vorige eeuw en voor een deel zelfs nog uit 1875.

“Met het wetsvoorstel worden er randvoorwaarden gesteld op het gebied van van de kwaliteit en veiligheid van de lokale spoorinfrastructuur. De nadruk ligt daarbij op het (inter)lokale personenvervoer per trein”, legt de advocaat uit.

Advies voor nieuwe wetgeving

Sütő: “Het wetsvoorstel is echter zodanig aangepast dat het in principe mogelijk is om enig goederenvervoer over de lokale spoorwegen te laten rijden.” Dit zou volgens de advocate bijvoorbeeld bij de Hoekse Lijn tussen Schiedam en Hoek van Holland toegepast kunnen worden.

Railforum, het kennisnetwerk in de brede railsector, heeft in 2010 met een advies gereageerd op de concept uitgangspunten voor de nieuwe wetgeving. Railforum pleitte daarin onder meer voor het meenemen van light rail in de nieuwe wetgeving. Sütö was twee jaar geleden betrokken bij het geven van dit advies.

Light rail oplossing voor mobiliteitsproblemen

Light rail is een verzamelnaam van verschillende  spoorvervoersystemen die zich ergens tussen trein, metro en tram in bevinden. Het gaat om lichte, flexibele op rail gebaseerde systemen met een lage maximum snelheid.

Deskundigen van Railforum startten in 2009 het platform Kenniskring Lichte Railsystemen. Het platform schreef onder meer de Wegwijzer light rail waarin zij beschrijven hoe een licht railsysteem een oplossing kan zijn voor mobiliteitsproblemen van lokale en regionale overheden. Zo is het bijvoobeeld technisch mogelijk om goederenvervoer met een light railsysteem te realiseren.

Goede kaders voor maatwerk

Het wetsvoorstel lokaal spoor schept goede kaders voor bestuursorganen van de regio om voor  maatwerk te zorgen, vindt Sütő. “Het voorstel heeft echter in zijn algemeenheid erg veel procedurevoorschriften.”

“De gedetailleerde, meer inhoudelijke normstelling van de oude wetgeving is hier vervangen door vergaande, gedetailleerde procedurevoorschriften. Dat kan ten koste gaan van innovatie. “Bij het maken van een wet moet ervoor worden gewaakt dat door ingewikkelde procedures alles op slot wordt gezet”, stelt de advocate.

Vergaande voorschriften

Sütő noemt als voorbeeld dat het erop lijkt, dat het Bestuur Regio Utrecht (BRU) straks zichzelf allerlei vergunningen moet gaan geven. Het BRU is de infrabeheerder en materieel-eigenaar in de regio Utrecht.

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

5 reacties op “Wetsvoorstel: goederentreinen over lokaal spoor mogelijk”

Ing ACF Sierts|30.07.12|11:29

Huh? Wat is hier nieuw aan? Hoe lang is het geleden dat er goederentreinen reden op het tramspoor Groningen-Leek-Drachten? En hoe rijdt de Bentheimer Eisenbahn?

Het echte probleem is mijns inziens dat overheid en spoorsector zichzelf volledig klemzetten door dramatisch vakinhoudelijk kennisgebrek. Dat kennisgebrek is de werkelijke oorzaak van onwerkbare stapels papier. Lightrail is niet de oplossing, maar slechts een ijsbergpuntje van een veel dieperliggend kennis- en sturingsprobleem.

Chris|31.07.12|10:02

Tot 1974 reden tussen Den Haag en Scheveningen dagelijks goederentreinen. Stadspersonenvervoerder HTM had voor dit doel twee locjes om te rijden tussen de Duinstraat in Scheveningen en de Delfselaan in Den Haag. Dit ging gewoon tussen de trams van lijn 11 in.
Niks nieuws onder de zon dus…

Simon|31.07.12|13:31

Mevrouw Sütő waarschuwt hier voor vergaande procedurevoorschriften die een terugkeer van de lokale goederentrein juist wel eens in de weg zouden kunnen staan.
Dit doet me denken aan de vergaande procedures van onze nationale spoorbeheerder die er bij onregelmatigheden van betrekkelijk geringe omvang al toe leiden dat treinverkeer urenlang stil komt te liggen en stations volledig worden ontruimd.
Ik weet niet of vakinhoudelijk kennisgebrek hieraan ten grondslag ligt maar het zou me niet verbazen.

VJA Sütö|06.08.12|12:59

Heren, dank voor uw reactie. In het interview wordt echter geen vergelijking gemaakt tussen de ‘oude’ Locaalspoor- en tramwegwet en het wetsvoorstel dat nu in de TK ligt, maar tussen een eerder door het Ministerie gedaan wetsvoorstel en het uiteindelijk bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel. Gelukkig is het Ministerie in dit laatste wetsvoorstel teruggekomen op het rigide regime van het eerdere wetsvoorstel, zodat combi’s die HTM ooit maakte, nu nog steeds mogelijk zijn.

Simon|06.08.12|20:00

Erg ingewikkeld allemaal, zo’n wetsvoorstel. Ook na wat surfen op het internet.
Waar bij het wegvervoer alles van woonerf tot autosnelweg als vanzelf in elkaar vloeit lijkt aanleg en beheer van een spoorbaan de laatste decennia een hele opgaaf.
Misschien was die gedetailleerde, meer inhoudelijke normstelling uit de hoogtijdagen van het spoorvervoer zo gek nog niet.
Ook de nieuwe EU- richtlijnen kunnen een bron van inspiratie zijn.
Zij maken op Europees niveau van alles mogelijk.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Wetsvoorstel: goederentreinen over lokaal spoor mogelijk | SpoorPro.nl

Wetsvoorstel: goederentreinen over lokaal spoor mogelijk

Bij de Tweede Kamer is onlangs de Wet lokaal spoor ingediend.  Het wetsvoorstel actualiseert de regelgeving voor regionale en lokale spoorwegen. De wet maakt het onder meer mogelijk om ook goederentreinen over lokale spoorwegen te laten rijden, vertelt advocate Viola Sütő van LegalRail. In eerdere wetsvoorstellen was dit niet meer mogelijk. Toch heeft het voorstel nog altijd te veel procedurevoorschriften.

Het wetsvoorstel geeft regelgeving voor spoorwegen die uitsluitend of overwegend bedoeld zijn voor openbaar personenvervoer in de regio, dus voor lokale en interlokale verbindingen.

Combinatie verschillende transportvormen mogelijk

Het nu ingediende wetsvoorstel lokaal spoor maakt het echter mogelijk om ook goederentreinen over lokale spoorwegen te laten rijden. Sütő: “De wet maakt nu een combinatie van verschillende  transportvormen mogelijk en dat is een grote winst.” Sütő leidt een in het spoorrecht gespecialiseerd advocatenkantoor.

De overheid wil met de Wet lokaal spoor verantwoordelijkheden voor regionaal en lokaal vervoer verder decentraliseren. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid meer bij de lokale overheden komt te liggen. Dit is in lijn met de beslissingen die minister Schultz eerder maakte met betrekking tot het decentraliseren van het Nederlandse spoor.

Randvoorwaarden voor kwaliteit en veiligheid

Sütő: “De overheid wil met de aanpassing van de wet de complexe uitvoeringsvraagstukken, bestuursbevoegdheden en normvoorschriften vereenvoudigen en stroomlijnen.” De huidige wet stamt nog uit de vorige eeuw en voor een deel zelfs nog uit 1875.

“Met het wetsvoorstel worden er randvoorwaarden gesteld op het gebied van van de kwaliteit en veiligheid van de lokale spoorinfrastructuur. De nadruk ligt daarbij op het (inter)lokale personenvervoer per trein”, legt de advocaat uit.

Advies voor nieuwe wetgeving

Sütő: “Het wetsvoorstel is echter zodanig aangepast dat het in principe mogelijk is om enig goederenvervoer over de lokale spoorwegen te laten rijden.” Dit zou volgens de advocate bijvoorbeeld bij de Hoekse Lijn tussen Schiedam en Hoek van Holland toegepast kunnen worden.

Railforum, het kennisnetwerk in de brede railsector, heeft in 2010 met een advies gereageerd op de concept uitgangspunten voor de nieuwe wetgeving. Railforum pleitte daarin onder meer voor het meenemen van light rail in de nieuwe wetgeving. Sütö was twee jaar geleden betrokken bij het geven van dit advies.

Light rail oplossing voor mobiliteitsproblemen

Light rail is een verzamelnaam van verschillende  spoorvervoersystemen die zich ergens tussen trein, metro en tram in bevinden. Het gaat om lichte, flexibele op rail gebaseerde systemen met een lage maximum snelheid.

Deskundigen van Railforum startten in 2009 het platform Kenniskring Lichte Railsystemen. Het platform schreef onder meer de Wegwijzer light rail waarin zij beschrijven hoe een licht railsysteem een oplossing kan zijn voor mobiliteitsproblemen van lokale en regionale overheden. Zo is het bijvoobeeld technisch mogelijk om goederenvervoer met een light railsysteem te realiseren.

Goede kaders voor maatwerk

Het wetsvoorstel lokaal spoor schept goede kaders voor bestuursorganen van de regio om voor  maatwerk te zorgen, vindt Sütő. “Het voorstel heeft echter in zijn algemeenheid erg veel procedurevoorschriften.”

“De gedetailleerde, meer inhoudelijke normstelling van de oude wetgeving is hier vervangen door vergaande, gedetailleerde procedurevoorschriften. Dat kan ten koste gaan van innovatie. “Bij het maken van een wet moet ervoor worden gewaakt dat door ingewikkelde procedures alles op slot wordt gezet”, stelt de advocate.

Vergaande voorschriften

Sütő noemt als voorbeeld dat het erop lijkt, dat het Bestuur Regio Utrecht (BRU) straks zichzelf allerlei vergunningen moet gaan geven. Het BRU is de infrabeheerder en materieel-eigenaar in de regio Utrecht.

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

5 reacties op “Wetsvoorstel: goederentreinen over lokaal spoor mogelijk”

Ing ACF Sierts|30.07.12|11:29

Huh? Wat is hier nieuw aan? Hoe lang is het geleden dat er goederentreinen reden op het tramspoor Groningen-Leek-Drachten? En hoe rijdt de Bentheimer Eisenbahn?

Het echte probleem is mijns inziens dat overheid en spoorsector zichzelf volledig klemzetten door dramatisch vakinhoudelijk kennisgebrek. Dat kennisgebrek is de werkelijke oorzaak van onwerkbare stapels papier. Lightrail is niet de oplossing, maar slechts een ijsbergpuntje van een veel dieperliggend kennis- en sturingsprobleem.

Chris|31.07.12|10:02

Tot 1974 reden tussen Den Haag en Scheveningen dagelijks goederentreinen. Stadspersonenvervoerder HTM had voor dit doel twee locjes om te rijden tussen de Duinstraat in Scheveningen en de Delfselaan in Den Haag. Dit ging gewoon tussen de trams van lijn 11 in.
Niks nieuws onder de zon dus…

Simon|31.07.12|13:31

Mevrouw Sütő waarschuwt hier voor vergaande procedurevoorschriften die een terugkeer van de lokale goederentrein juist wel eens in de weg zouden kunnen staan.
Dit doet me denken aan de vergaande procedures van onze nationale spoorbeheerder die er bij onregelmatigheden van betrekkelijk geringe omvang al toe leiden dat treinverkeer urenlang stil komt te liggen en stations volledig worden ontruimd.
Ik weet niet of vakinhoudelijk kennisgebrek hieraan ten grondslag ligt maar het zou me niet verbazen.

VJA Sütö|06.08.12|12:59

Heren, dank voor uw reactie. In het interview wordt echter geen vergelijking gemaakt tussen de ‘oude’ Locaalspoor- en tramwegwet en het wetsvoorstel dat nu in de TK ligt, maar tussen een eerder door het Ministerie gedaan wetsvoorstel en het uiteindelijk bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel. Gelukkig is het Ministerie in dit laatste wetsvoorstel teruggekomen op het rigide regime van het eerdere wetsvoorstel, zodat combi’s die HTM ooit maakte, nu nog steeds mogelijk zijn.

Simon|06.08.12|20:00

Erg ingewikkeld allemaal, zo’n wetsvoorstel. Ook na wat surfen op het internet.
Waar bij het wegvervoer alles van woonerf tot autosnelweg als vanzelf in elkaar vloeit lijkt aanleg en beheer van een spoorbaan de laatste decennia een hele opgaaf.
Misschien was die gedetailleerde, meer inhoudelijke normstelling uit de hoogtijdagen van het spoorvervoer zo gek nog niet.
Ook de nieuwe EU- richtlijnen kunnen een bron van inspiratie zijn.
Zij maken op Europees niveau van alles mogelijk.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.