Intercity naar Den Haag strandt in de weilanden vanwege een gebroken bovenleiding, foto: ProRail / Marnix Schmidt)

Winterevaluatie ProRail: Helft van de wisselverwarming Maasvlakte – Kijfhoek werkt niet

Op het spoortraject tussen de Maasvlakte en Kijfhoek werkt maar de helft van de wisselverwarming naar behoren. Daardoor zullen deze winter bij hevige sneeuwval mogelijk opnieuw veel treinen uitvallen. Dat blijkt uit de opvolging van aanbevelingen uit de winterevaluatie, meldt staatssecretaris Steven van Weyenburg van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. 

Aanhoudende wisselstoringen als gevolg van winters weer zorgden begin februari dit jaar voor dat het treinverkeer nagenoeg plat kwam te liggen. Rangeerterreinen, onderhoudslocaties en goederenterminals waren niet tot slecht bereikbaar als gevolg van de beperkte herstelcapaciteit. Treinen met storingen of defecten konden niet vervoerd worden voor herstel. Met name vanuit de spoorgoederenvervoerders was er veel kritiek op de aanpak van ProRail.

Vervanging wisselverwarmingsinstallaties

Op basis van deze uitkomsten van de winterevaluatie heeft ProRail in samenspraak met vervoerders besloten om 44 wisselverwarmingskasten, waarin de technische aansturing zit van wisselverwarmingen, te vervangen. Deze wisselkasten worden door vervoerders logistiek als meest belangrijk gezien.

Maar het blijkt uit de brief van de staatssecretaris dus dat deze vervanging mogelijk niet eerder dan de winter van 2022/2023 klaar zal zijn. Dat heeft volgens hem te maken met dat ProRail te maken met de doorlooptijd in aanbesteding, lange levertijden van benodigde onderdelen en uitbreiding van de scope met verwarmingslinten (elektrische wisselverwarming).

Vervanging wisselverwarmingsinstallaties

Voor het traject Kijfhoek – Zevenaar functioneert de wisselverwarming na enkele herstelacties naar behoren, meldt Van Weyenberg. Buiten het vervangingsproject van de 44 wisselverwarmingskasten, is vervanging van de overige kasten in de periode van 2024 tot en met 2027 opgenomen in het onderhoudsplan dat ProRail opstelt alsmede de financiering hiervan. Tevens is ingezet op het zoveel mogelijk functioneel krijgen van de defecte wisselverwarmingskasten voor de winter 2021-2022.

Op het A15 tracé zijn ter hoogte van Zevenaar Oost de belangrijkste installaties inmiddels hersteld. Voor het havengebied liggen de installaties er minder goed bij. Herstel werd bemoeilijkt, omdat er een veiligheidswaarschuwing was voor elektrocutiegevaar en dat deze gebreken eerst opgelost moesten worden.

Sporen in de sneeuw, foto: ProRail

‘Vol inzetten op aanvullende beheersmaatregelen’

“Momenteel worden er herstelplannen voor de meest cruciale locaties opgesteld, waarna we verwachten dat we vanaf december 2021 meerdere installaties alsnog in de benen kunnen brengen. Mede omdat we afhankelijk zijn van het vernieuwingsproject van de 44 wisselverwarmingskasten, moeten we er rekening mee houden dat niet alle wisselverwarming het doet komende winter”, schrijft Van Weyenberg.

Volgens de staatssecretaris is ProRail daarom genoodzaakt om “vol in te zetten op aanvullende beheersmaatregelen”. “Hierbij gaan we samen met vervoerders onderzoeken op welke wijze bij winters weer de logistieke mogelijkheden maximaal beschikbaar blijven.”

Ook voor de reizigerscorridors moeten er de komende periode nog herstelacties plaatsvinden om de wisselverwarming op deze trajecten voldoende te laten functioneren en een landelijk uitgedunde dienstregeling (LUD) te rijden. “Hierbij prioriteren we de cruciale wissels die nodig zijn voor de LUD-dienstregeling. Sommige herstelacties zijn eenvoudig en snel uit te voeren, andere zijn complex en meer tijdrovend”, aldus Van Weyenberg.

In Nederland zijn er circa zevenduizend wissels, waarvan circa vijfduizend voorzien van wisselverwarming. In oktober 2021 is alle wisselverwarming op uniforme wijze geïnspecteerd, waarbij de wisselverwarming is getest en risico’s ten aanzien van de werking in kaart zijn gebracht.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.