Kaart van het Europese TEN-T netwerk

Evaluatie eerste zeven jaar TEN-T: voordelen voor gebruikers vragen nog aandacht

Het plannings- en besluitvormingsproces van het TEN-T-netwerk heeft de EU geholpen op weg naar een efficiëntere infrastructuur. Maar de doelstellingen van meer duurzaamheid en meer voordelen voor gebruikers vragen nog veel aandacht. Die conclusies trekt de Europese Commissie in haar onlangs gepubliceerde evaluatie van het Europabrede transportnetwerk TEN-T.

De evaluatie vond plaats halverwege tussen de startdatum van de TEN-T-verordening in 2013 en de voltooiing van het kernnetwerk in 2030. Er werd geëvalueerd in hoeverre de implementatie-inspanningen tot dusver hebben geleid tot de verwachte resultaten en voordelen, en of de implementatie op schema ligt om de mijlpalen voor 2030 en 2050 te halen. Ook is gekeken of de doelstellingen en bijbehorende normen en eisen nog steeds relevant en coherent zijn met het oog op de milieuambities van de EU.

Netwerkbenadering

Met het opstellen van de TEN-T-verordening in 2013 kwam er een verschuiving van de focus, van een grotendeels op prioritaire projecten gebaseerde benadering naar een volledig netwerkbenadering. De verandering verliep soepel en heeft volgens de evaluatie de continue ontwikkeling van de transportinfrastructuur niet verstoord.

Sleutelprojecten (met name de voormalige prioritaire projecten, vaak op belangrijke geografische locaties) bleven essentiële elementen van een algemeen Europees netwerk. De extra sterke focus op de functionele kant van het netwerk, door middel van een breed scala aan gemeenschappelijke normen en vereisten, versterkte het verband tussen de doelstellingen van het infrastructuur- en vervoerbeleid en de kwaliteit van de dienstverlening. Dit alles wijst er volgens de opstellers van het rapport op dat het TEN-T-beleid van de EU er in is geslaagd de ontwikkeling van de infrastructuur te ondersteunen die de EU nodig heeft om haar bredere doelstellingen voor transportbeleid te verwezenlijken.

Werk aan de winkel

Uitdagingen voor de manier waarop het Europese vervoerssysteem is georganiseerd, waaronder de druk om ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken, de digitalisering van het vervoer te versnellen en te voldoen aan de veranderende verwachtingen van de gebruikers, zullen echter steeds meer eisen stellen aan het TEN-T-beleid richting 2030/2050.

Alleen focussen op een herijking van bepaalde normen of vereisten zou niet voldoende zijn om te voldoen aan de algemene doelstellingen van vergroening, digitalisering en modal shift; in plaats daarvan is een geïntegreerde netwerkbenadering nodig, gericht op interoperabiliteit en verhoogde efficiëntie, terwijl alle tekortkomingen worden aangepakt, aldus de evaluatie. “Dit zal ons helpen de doelstellingen en mijlpalen te halen die zijn uiteengezet in de Europese Green Deal en de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit.”

Op weg naar 2030

Uit de evaluatie blijkt ook dat er behoefte is aan een grondige beoordeling van de voortgang van de uitvoering van de projecten, met name de projecten op het kernnetwerk, die tegen 2030 moeten zijn voltooid. Deze beoordeling zou het mogelijk maken om mogelijke maatregelen te identificeren om de voltooiing van de netwerk op tijd en in overeenstemming met de EU-normen.

Lees ook:

Auteur: Majorie van Leijen

Majorie van Leijen is redacteur van SpoorPro.nl en het internationale vakblad voor professionals in het spoorgoederenvervoer RailFreight.com.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Evaluatie eerste zeven jaar TEN-T: voordelen voor gebruikers vragen nog aandacht | SpoorPro.nl
Kaart van het Europese TEN-T netwerk

Evaluatie eerste zeven jaar TEN-T: voordelen voor gebruikers vragen nog aandacht

Het plannings- en besluitvormingsproces van het TEN-T-netwerk heeft de EU geholpen op weg naar een efficiëntere infrastructuur. Maar de doelstellingen van meer duurzaamheid en meer voordelen voor gebruikers vragen nog veel aandacht. Die conclusies trekt de Europese Commissie in haar onlangs gepubliceerde evaluatie van het Europabrede transportnetwerk TEN-T.

De evaluatie vond plaats halverwege tussen de startdatum van de TEN-T-verordening in 2013 en de voltooiing van het kernnetwerk in 2030. Er werd geëvalueerd in hoeverre de implementatie-inspanningen tot dusver hebben geleid tot de verwachte resultaten en voordelen, en of de implementatie op schema ligt om de mijlpalen voor 2030 en 2050 te halen. Ook is gekeken of de doelstellingen en bijbehorende normen en eisen nog steeds relevant en coherent zijn met het oog op de milieuambities van de EU.

Netwerkbenadering

Met het opstellen van de TEN-T-verordening in 2013 kwam er een verschuiving van de focus, van een grotendeels op prioritaire projecten gebaseerde benadering naar een volledig netwerkbenadering. De verandering verliep soepel en heeft volgens de evaluatie de continue ontwikkeling van de transportinfrastructuur niet verstoord.

Sleutelprojecten (met name de voormalige prioritaire projecten, vaak op belangrijke geografische locaties) bleven essentiële elementen van een algemeen Europees netwerk. De extra sterke focus op de functionele kant van het netwerk, door middel van een breed scala aan gemeenschappelijke normen en vereisten, versterkte het verband tussen de doelstellingen van het infrastructuur- en vervoerbeleid en de kwaliteit van de dienstverlening. Dit alles wijst er volgens de opstellers van het rapport op dat het TEN-T-beleid van de EU er in is geslaagd de ontwikkeling van de infrastructuur te ondersteunen die de EU nodig heeft om haar bredere doelstellingen voor transportbeleid te verwezenlijken.

Werk aan de winkel

Uitdagingen voor de manier waarop het Europese vervoerssysteem is georganiseerd, waaronder de druk om ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken, de digitalisering van het vervoer te versnellen en te voldoen aan de veranderende verwachtingen van de gebruikers, zullen echter steeds meer eisen stellen aan het TEN-T-beleid richting 2030/2050.

Alleen focussen op een herijking van bepaalde normen of vereisten zou niet voldoende zijn om te voldoen aan de algemene doelstellingen van vergroening, digitalisering en modal shift; in plaats daarvan is een geïntegreerde netwerkbenadering nodig, gericht op interoperabiliteit en verhoogde efficiëntie, terwijl alle tekortkomingen worden aangepakt, aldus de evaluatie. “Dit zal ons helpen de doelstellingen en mijlpalen te halen die zijn uiteengezet in de Europese Green Deal en de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit.”

Op weg naar 2030

Uit de evaluatie blijkt ook dat er behoefte is aan een grondige beoordeling van de voortgang van de uitvoering van de projecten, met name de projecten op het kernnetwerk, die tegen 2030 moeten zijn voltooid. Deze beoordeling zou het mogelijk maken om mogelijke maatregelen te identificeren om de voltooiing van de netwerk op tijd en in overeenstemming met de EU-normen.

Lees ook:

Auteur: Majorie van Leijen

Majorie van Leijen is redacteur van SpoorPro.nl en het internationale vakblad voor professionals in het spoorgoederenvervoer RailFreight.com.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.