Het spoor bij Zuidasdok, foto: ProRail

Nieuwe aanbesteding Zuidasdok, kosten lopen op tot 1 miljard

Foto: ProRail

Het project Zuidasddok aan de de Zuidas in Amsterdam gaat tussen de 700 miljoen en een miljard euro meer kosten. Het contract met de bouwcombinatie ZuidPlus (Heijmans, Fluor en Hochtief) is ontbonden en het project wordt opnieuw aanbesteed in deelprojecten. Daardoor zal het project veel langer gaan duren en pas tussen 2032 en 2036 worden opgeleverd. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer.

“Het beëindigen van het contract met de huidige aannemer en het opnieuw aanbesteden in deelpakketten betekent dat er naar verwachting per pakket een aannemer met de benodigde expertise in concurrentie kan worden aangetrokken. Gelet op het belang van de snelle realisatie van de OV-terminal zal aanbesteding daarvan snel opgepakt worden”, schrijft ze in haar brief.

Werkzaamheden gestaakt

De bouwcombinatie ZuidPlus is in juni vorig jaar weggelopen uit de onderhandelingen en gestopt met het werk. De combinatie gaf aan het werk niet te kunnen en willen uitvoeren binnen de eerder gemaakte afspraken en eiste een half miljard meer dan het bedrag dat in het contract was opgenomen.

In opdracht van het ministerie is daarna een onderzoek gestart naar het nut en de noodzaak van het project. Daarbij is gekeken vanuit het perspectief ruimtelijke ordening en vervoer en transport en naar mogelijke optimalisaties en versoberingen. Dit onderzoek werd in de afgelopen maanden uitgevoerd door oud-minister Sybilla Dekker.

Zij sprak daarbij met een groot aantal betrokkenen bij het project, zoals vervoerders, infrabeheerders, bestuurders, omwonenden en omliggende bedrijven. Daarnaast heeft ze een drietal onderzoeken laten doen, namelijk een actualisatie van de verkeersberekeningen en een actualisatie van de kosten baten analyse (KBA). De derde studie betrof een analyse uitgevoerd door professoren Teulings en De Groot gevraagd naar de bijdrage van het project Zuidasdok aan de Zuidas als internationale toplocatie.

Extra investering

Dekker concludeert op basis van de onderzoeken om door te gaan met de realisatie van het project met een eenmalige extra budgetbijdrage. Niets doen is volgens haar geen optie, omdat de knelpunten op de A10 en met name de OV-terminal een snelle aanpak vereisen. Voor de coronacrisis waren er al knelpunten in de terminal vanwege het grote aantal reizigers.

Van Nieuwenhuizen wijst erop dat ‘uit de actualisatie van de kosten baten-analyse blijkt dat doorgaan met het huidige project Zuidasdok voor de maatschappij als geheel meer baten dan kosten oplevert’. “De welvaart van Nederland groeit door voortzetting van het huidige project Zuidasdok”, aldus de bewindsvrouw.

Volgens oud-minister Dekker zijn er geen verantwoorde versoberingen te vinden. Een snelle realisering van de zuidelijke tunnel is nodig om het vijfde en zesde spoor zo snel mogelijk te bouwen. Deze sporen brengen verdere verlichting voor het OV-knooppunt, maken andere investeringen in het spoor in en rond Amsterdam mogelijk en het leveren forse capaciteitsvoordelen op voor het nationale en internationale spoorverkeer.

De omvang van het financieel tekort wordt geschat tussen de zevenhonderd miljoen en een miljard euro. “Rijk en regio gaan de komende periode in gesprek om de meerkosten zorgvuldig te harden en over de invulling van het advies om een eenmalige extra budgetbijdrage te doen, buiten de Bestuursovereenkomst uit 2012 om”, aldus Van Nieuwenhuizen.

Werkpakketten

“Om het project beter beheersbaar te maken hebben de gezamenlijke opdrachtgevers besloten om het project serieel in werkpakketten uit te voeren in plaats van integraal. Daarmee wordt de complexiteit teruggedrongen en wordt de beheersbaarheid vergroot door het verminderen van de onderlinge afhankelijkheden van de verschillende projectonderdelen”, schrijft de minister. Doordat het project in werkpakketten wordt opgedeeld en opnieuw aanbesteed zal de totale realisatietijd van het project toenemen. “De huidige verwachting is dat het laatste pakket in de periode 2032 -2036 wordt opgeleverd”, stelt ze.

Bij de nieuwe aanpak is in juridische zin sprake van ‘een wezenlijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke aanbesteding’. Voor de voortzetting van de realisatie van het project Zuidasdok is daarom door de gezamenlijke opdrachtgevers besloten tot het ‘beëindigen van het contract met de huidige aannemer en het opnieuw aanbesteden van de scope van Zuidasdok in hanteerbare deelpakketten’.

Huidige aannemer

De bouwcombinatie ZuidPlus zal nog wel een aantal werkzaamheden voortzetten, waaronder het inschuiven van dekken van de Brittenpassage tijdens buitendienststellingen in 2020 en 2021 en het leveren van een definitief ontwerp voor de OV-terminal. “Er wordt naar gestreefd deze werkzaamheden de komende periode met de huidige aannemer voort te zetten en af te ronden om verdere vertraging te voorkomen”, aldus de minister in de brief. Een aangepaste planning wordt op zijn vroegst in de tweede helft van 2020 verwacht.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

4 reacties op “Nieuwe aanbesteding Zuidasdok, kosten lopen op tot 1 miljard”

Arco Sierts|28.03.20|08:52

Maar wat is nou de hoofdreden dat het zo ontzettend veel duurder wordt? Dat lijkt me toch wel de meest relevante vraag. De huidige aannemer wilde niet verder. Waarom? Wat is er gebeurd, en kan een aannemercombinatie (die er gezamenlijk voor getekend heeft) dat zomaar doen? Dan moet er toch iets wezenlijks veranderd zijn? Maar wat is dat dan?

Peter Kleton|30.03.20|11:04

Bij een snelle aanpak is het project in 2036 gereed hoopt men.
En dan is Amsterdam Zuid met twee (!)2 sporen uitgebreid om taken van “Centraal”over te nemen ?
Wanneer het zoveel drukker worden zal ,mag het project wel wat uitgebreider sneller worden gerealiseerd lijkt mij zo.
Peter

Peter H|30.03.20|13:17

Eer het 2036 is zal het bedrag nog wel een paar keer verhoogd moeten worden. Dit soort grote projecten wordt om de 3 of 4 jaar ”opgewaardeerd”, zie de betuwelijn, de amsterdamse noord-zuidlijn en de hoekse lijn. Of het nou te optimistisch calculeren is of dat andere factoren een rol spelen, het zou uniek zijn als de nu opgestelde begroting voor 16 jaar houdbaar blijkt te zijn.

Pat Rick|30.03.20|16:13

vreemd dat ze deze autosnelweg opnieuw willen aanleggen, terwijl andere delen van Nederland geen autosnelweg hebben en hierop ontzettend lang moeten wachten (N50 bij Kampen, N18 bij Enschede).

En in 2036 zijn de meeste auto’s toch electrisch, dus voor de schone lucht hoef je het niet te doen. Benieuwd wat de kostenstijging drijft. Was men iets vergeten, te optimistisch of is men meer risicobewust? Een miljard bij de oorspronkelijke 1,9 miljard is een groot verschil!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.