Een passagierstrein van Infrabel in de spoortunnel van de Noord-Zuidverbinding in Brussel

Themamagazine over de gebruikersvergoeding voor het spoor

De gebruiksvergoedingen voor het spoor staan binnen de sector en ver daarbuiten hoger op de agenda dan ooit. Onder meer om de inzet van zuiniger en stiller materieel te stimuleren. De redactie van vakbladen SpoorPro en RailTech wijdden daarom een speciaal Track Access Charges Magazine aan dit thema met diverse artikelen over de gebruikersvergoeding voor het spoor.

In het magazine staan interviews met onderzoeker Stefan Marschnig van de TU Graz, directeur Libor Lochman van CER en directeur Justina Hudenko van LatRailNet.

Bonus-malussystematiek

Stefan Marschnig kwam bij ÖBB voor het eerst in aanraking met de spoortarieven toen hij een bonus-malussystematiek ontwierp voor locomotieven. In 2007 behaalde hij zijn doctoraat met een onderzoek naar de toepassing van geluidsdifferentiatie in gebruikerstarieven. De onderzoeker was ook in de jaren daarna betrokken bij de invulling van de Europese wetgeving en de doorontwikkeling van de berekeningsystematiek. In het interview in het Track Access Charges Magazine vertelt hij hoe de gebruikersvergoeding voor het spoor verder is uitgewerkt en wat er volgens hem nog kan worden verbeterd.

Libor Lochman legt uit hoe volgens hem de gebruikersvergoeding kan bijdragen aan de doelstellingen van de Europese klimaatafspraken die zijn gemaakt in de Green Deal. volgens hem is het spoor de meest duurzame vorm van vervoer. Als de spoorsector ‘groene mobiliteit’ wil ontwikkelen dan moeten het principe worden toegepast van ‘de vervuiler betaalt’. Justina Hudenko van LatRailNet vertelt over de ‘bottom-up en top-down benaderingen’. Volgens haar zijn de gebruikersvergoedingen die in Europa worden toegepast in deze twee categorieën in te delen.

Download hier het gratis magazine.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.