De nieuwe fly-over tussen Schiphol en Amsterdam Sloterdijk, OV SAAL, foto: ProRail

Miljoenennota: financiële meevaller voor OV SAAL van 54 miljoen

De financiële meevaller van het spoorproject OV SAAL blijkt nog groter te zijn dan eerder werd gedacht. Vanwege een vlot verlopen bouwproces kan het totale projectbudget worden verlaagd met 53,5 miljoen euro. Dat blijkt uit de Miljoenennota 2018 die minister Dijsselbloem van Financiën dinsdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Eerder werd al gemeld dat het project een meevaller van 30 miljoen euro zou hebben, maar de besparing blijkt nu nog groter te zijn.

Uit de Miljoennota blijkt verder dat het demissionair kabinet geen extra investeringen gaat doen in mobiliteit. Dit is wel iets waar diverse mobiliteitsorganisaties verenigd in de Mobiliteitsalliantie om hadden gevraagd. 2,2 miljard gaat naar het spoor, 2,6 miljard naar wegen en 965 miljoen euro naar vaarwegen. Daarnaast heeft het demissionair kabinet  262 miljoen euro gereserveerd voor Megaprojecten Verkeer en Vervoer, waar HSL-Zuid, Betuweroute, ZuidasDok en ERTMS onder worden gerekend.

ProRail ontvangt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu jaarlijks 1,3 miljard subsidie voor de instandhoudingskosten van de hoofdspoorweginfrastructuur. Daarnaast ontvangt ProRail van vervoerders een gebruikersvergoeding en doorbelaste onderhoudskosten van 0,3 miljard euro, waardoor het totale budget voor de jaarlijkse instandhoudingskosten voor ProRail uitkomt op 1,6 miljard euro inclusief btw.

Suïcidepreventie en ATB Vv

Er wordt 14 miljoen euro geïnvesteerd in het programma Aanpak Suïcidepreventie van ProRail en NS. Dit prgramma richt zich op het versterken van preventie en op de verkorting van de afhandeltijd van een suïcide-incident. Het programma bestaat uit vijf delen: registratie en effectmeting, kennismanagement, preventieve maatregelen, het verkorten van de afhandeltijd en het verlenen van de reguliere nazorg.

Ook in 2018 zal er nog geïnvesteerd worden in de uitbreiding van een aantal beveiligingssystemen naar ATB Vv (Automatische Treinbeïnvloeding, Verbeterde versie). Het gaat hier om de seinen waar niet binnen afzienbare tijd termijn ERTMS wordt aangelegd. Verder wordt er in 2018 16 miljoen euro uitgegeven aan de vermindering van het geluidsoverlast van het spoor.

PHS en overwegen

Het ministerie heeft 76,3 miljoen euro vrijgemaakt voor het project Spooromgeving Geldermalsen. Dit is een samenvoeging van het deelproject Vrijleggen MerwedeLingeLijn en het project Geldermalsen. Omdat dit project deels samenhangt met het Programma Hoogfrequent Spoor is er ook budget vanuit dit programma toegevoegd.

Het Rijk heeft verder 25 miljoen extra budget vrijgemaakt voor Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s). Hiermee kan een verbetering van de overwegveiligheid worden gerealiseerd door het toepassen van een mix aan maatregelen. Te denken valt aan het beveiligen of opheffen van NABO’s, maar ook het voorzien van extra waarschuwingsmiddelen zoals het aanbrengen van belijning, bebording en ribbels. Daarnaast is een budget van 3,6 miljoen euro voor het innovatief beveiligen van onbeveiligde stationsoverpaden in het programma Toegankelijkheid overgeheveld naar het programma NABO.

Financiële meevallers

Het project OV SAAL heeft met een meevaller te maken. Vanwege een voorspoedig verlopen bouwproces kan het totale projectbudget worden verlaagd met 53,5 miljoen euro. Volgens het ministerie blijkt dit uit een inventarisatie van de nog uit te voeren activiteiten, de nog te verwachten kosten en de resterende risico’s. Eerder werd verwacht dat er 30 miljoen euro zou worden bespaard.

Ook een project voor de internationale spoorcorridor Rotterdam-Genua had een meevaller. Bij het deelproject ‘Zevenaar opheffen systeemeiland’ was sprake van een aanbestedingsmeevaller. De verwachting is dat het projectbudget kan worden verlaagd met 6,1 miljoen euro.

Tekorten en EU-subsidies

Het projectbudget van het Programma Hoogfrequent Spoor is verhoogd met 84 miljoen euro. Eerder was al bekendgemaakt dat er het project met een groot tekort kampt. Volgens het ministerie is met de “omzetting van de zogenaamde leenfaciliteit” de “ontstane kasspanning opgelost”. Het is onbekend of dit tekort de komende jaren nog zal toenemen.

Bij het afgeven van de subsidiebeschikking aanleg 25 kV en ERTMS tussen Zevenaar en de grens met Duitsland (onderdeel project Rotterdam-Genua) heeft het ministerie een garantstelling afgegeven voor 10,3 miljoen euro. Dit deed het departement voor het geval de door de EU toegezegde subsidie niet of slechts gedeeltelijk zou worden toegekend. Inmiddels is de EU-subsidie ontvangen.

Eén miljard extra nodig

De Mobiliteitsalliantie zegt in een reactie op de Miljoenennota te hopen dat het nieuw kabinet wél structureel extra geld beschikbaar stelt voor duurzame mobiliteit. In de Mobiliteitsalliantie zijn onder meer KNV, NS, ANWB, GVB, RET, HTM, de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) vertegenwoordigd. Volgens deze partijen is er jaarlijks minstens één miljard euro extra nodig om Nederland bereikbaar, economisch aantrekkelijk en leefbaar te houden.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Miljoenennota: financiële meevaller voor OV SAAL van 54 miljoen | SpoorPro.nl
De nieuwe fly-over tussen Schiphol en Amsterdam Sloterdijk, OV SAAL, foto: ProRail

Miljoenennota: financiële meevaller voor OV SAAL van 54 miljoen

De financiële meevaller van het spoorproject OV SAAL blijkt nog groter te zijn dan eerder werd gedacht. Vanwege een vlot verlopen bouwproces kan het totale projectbudget worden verlaagd met 53,5 miljoen euro. Dat blijkt uit de Miljoenennota 2018 die minister Dijsselbloem van Financiën dinsdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Eerder werd al gemeld dat het project een meevaller van 30 miljoen euro zou hebben, maar de besparing blijkt nu nog groter te zijn.

Uit de Miljoennota blijkt verder dat het demissionair kabinet geen extra investeringen gaat doen in mobiliteit. Dit is wel iets waar diverse mobiliteitsorganisaties verenigd in de Mobiliteitsalliantie om hadden gevraagd. 2,2 miljard gaat naar het spoor, 2,6 miljard naar wegen en 965 miljoen euro naar vaarwegen. Daarnaast heeft het demissionair kabinet  262 miljoen euro gereserveerd voor Megaprojecten Verkeer en Vervoer, waar HSL-Zuid, Betuweroute, ZuidasDok en ERTMS onder worden gerekend.

ProRail ontvangt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu jaarlijks 1,3 miljard subsidie voor de instandhoudingskosten van de hoofdspoorweginfrastructuur. Daarnaast ontvangt ProRail van vervoerders een gebruikersvergoeding en doorbelaste onderhoudskosten van 0,3 miljard euro, waardoor het totale budget voor de jaarlijkse instandhoudingskosten voor ProRail uitkomt op 1,6 miljard euro inclusief btw.

Suïcidepreventie en ATB Vv

Er wordt 14 miljoen euro geïnvesteerd in het programma Aanpak Suïcidepreventie van ProRail en NS. Dit prgramma richt zich op het versterken van preventie en op de verkorting van de afhandeltijd van een suïcide-incident. Het programma bestaat uit vijf delen: registratie en effectmeting, kennismanagement, preventieve maatregelen, het verkorten van de afhandeltijd en het verlenen van de reguliere nazorg.

Ook in 2018 zal er nog geïnvesteerd worden in de uitbreiding van een aantal beveiligingssystemen naar ATB Vv (Automatische Treinbeïnvloeding, Verbeterde versie). Het gaat hier om de seinen waar niet binnen afzienbare tijd termijn ERTMS wordt aangelegd. Verder wordt er in 2018 16 miljoen euro uitgegeven aan de vermindering van het geluidsoverlast van het spoor.

PHS en overwegen

Het ministerie heeft 76,3 miljoen euro vrijgemaakt voor het project Spooromgeving Geldermalsen. Dit is een samenvoeging van het deelproject Vrijleggen MerwedeLingeLijn en het project Geldermalsen. Omdat dit project deels samenhangt met het Programma Hoogfrequent Spoor is er ook budget vanuit dit programma toegevoegd.

Het Rijk heeft verder 25 miljoen extra budget vrijgemaakt voor Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s). Hiermee kan een verbetering van de overwegveiligheid worden gerealiseerd door het toepassen van een mix aan maatregelen. Te denken valt aan het beveiligen of opheffen van NABO’s, maar ook het voorzien van extra waarschuwingsmiddelen zoals het aanbrengen van belijning, bebording en ribbels. Daarnaast is een budget van 3,6 miljoen euro voor het innovatief beveiligen van onbeveiligde stationsoverpaden in het programma Toegankelijkheid overgeheveld naar het programma NABO.

Financiële meevallers

Het project OV SAAL heeft met een meevaller te maken. Vanwege een voorspoedig verlopen bouwproces kan het totale projectbudget worden verlaagd met 53,5 miljoen euro. Volgens het ministerie blijkt dit uit een inventarisatie van de nog uit te voeren activiteiten, de nog te verwachten kosten en de resterende risico’s. Eerder werd verwacht dat er 30 miljoen euro zou worden bespaard.

Ook een project voor de internationale spoorcorridor Rotterdam-Genua had een meevaller. Bij het deelproject ‘Zevenaar opheffen systeemeiland’ was sprake van een aanbestedingsmeevaller. De verwachting is dat het projectbudget kan worden verlaagd met 6,1 miljoen euro.

Tekorten en EU-subsidies

Het projectbudget van het Programma Hoogfrequent Spoor is verhoogd met 84 miljoen euro. Eerder was al bekendgemaakt dat er het project met een groot tekort kampt. Volgens het ministerie is met de “omzetting van de zogenaamde leenfaciliteit” de “ontstane kasspanning opgelost”. Het is onbekend of dit tekort de komende jaren nog zal toenemen.

Bij het afgeven van de subsidiebeschikking aanleg 25 kV en ERTMS tussen Zevenaar en de grens met Duitsland (onderdeel project Rotterdam-Genua) heeft het ministerie een garantstelling afgegeven voor 10,3 miljoen euro. Dit deed het departement voor het geval de door de EU toegezegde subsidie niet of slechts gedeeltelijk zou worden toegekend. Inmiddels is de EU-subsidie ontvangen.

Eén miljard extra nodig

De Mobiliteitsalliantie zegt in een reactie op de Miljoenennota te hopen dat het nieuw kabinet wél structureel extra geld beschikbaar stelt voor duurzame mobiliteit. In de Mobiliteitsalliantie zijn onder meer KNV, NS, ANWB, GVB, RET, HTM, de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) vertegenwoordigd. Volgens deze partijen is er jaarlijks minstens één miljard euro extra nodig om Nederland bereikbaar, economisch aantrekkelijk en leefbaar te houden.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.