ProRail en IenM willen minder veiligheidsregels op het spoor

Het aantal veiligheidsregels op het spoor wordt teruggebracht, zodat er een betere balans komt tussen veiligheid voor spoormedewerkers en de beschikbare capaciteit voor het treinverkeer. Dat staat in een gezamelijke visie van ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en partijen in de spoorsector die staatssecretaris Dijksma met de Tweede Kamer heeft gedeeld.

Uit een onderzoek van de Antea Group in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat veel partijen in de spoorsector vinden dat de regelgeving voor spoorveiligheid is doorslagen. Daarbij gaat het met name om  de veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan het spoor.

Veiligheidsregels

Om een beter evenwicht te krijgen tussen veiligheid en de beschikbaarheid van het spoor worden er diverse maatregelen genomen. Waar mogelijk wordt het aantal veiligheidsregels die de sector zelf opstelt ten behoeve van veilig werken aan het spoor teruggebracht, schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. “Het is voor ploegen straks bijvoorbeeld mogelijk om voorbereid en begeleid door een veiligheidsman het spoor over te steken. Tot nu toe mocht dit alleen bij overwegen en ongelijkvloerse kruisingen wat voor lange looproutes zorgde.”

Daarnaast dient er meer kennis te komen van de mogelijkheden binnen de regelgeving onder alle betrokken partijen. Een van de experts die Antea Group sprak voor het onderzoek gaf aan dat de huidige manier van werken aan het spoor erg naar binnen gericht is, op de eigen organisatie. Antea Group stipte in het rapport aan dat de veiligheidsmaatregelen “samen met zowel de eigen betrokkenen als met de uitvoerende partijen” bepaalt dienen te woren. “De betrokkenen van de eigen organisatie kennen het productieproces ten voeten uit. De uitvoerende partijen kunnen het beste aangeven wat de minimale ruimte is die nodig is, welke materialen worden toegepast en wat ze nodig hebben aan veiligheidsvoorzieningen.”

Hinder voor treinenloop

Verder dienen nieuwe manieren van werken aan het spoor met minder hinder voor de treinenloop en efficiëntere benutting van de buitendienststellingen ervoor te zorgen dat de capaciteit omhoog gaat. Op dit moment worden er stappen gezet in het optimaliseren van de bruto-netto werktijd tijdens buitendienststellingen. Een voorbeeld daarvan is het terugbrengen van de tijd voor het afschakelen van de bovenleidingsspanning. Voorheen was daar dertig minuten voor nodig, maar dit wordt teruggebracht.

ProRail heeft in het kader van zijn beheertaak een verantwoordelijkheid voor integrale veiligheid, waaronder de arbeidsveiligheid. Vanuit de verantwoordelijkheid voor de arbeidsveiligheid is, in samenwerking met de branche, regelgeving opgesteld voor het omgaan met de installatie-specifieke risico’s. Hiervoor zijn het Normenkader Veilig Werken (NVW), de Voorschriften Veilig Werken (VVW’s) en de Brancherichtlijnen opgesteld. De Stichting railAlert heeft het Voorschrift Veilig Werken (VVW) Trein geactualiseerd en gedereguleerd. Dit voorschrift wordt naar verwachting in het najaar door de sector vastgesteld.

Regelgeving

ProRail en het ministerie hebben een onderzoek uitgevoerd naar de ‘proportionaliteit van de veiligheidsregels’, waarbij een vergelijking werd gemaakt tussen de spoorsector en andere sectoren. Experts uit de petrochemie, energiesector, havens en luchtvaart gaven daarbij aan dat de regelgeving in de spoorsector vergelijkbaar is met andere sectoren.

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige regelgeving voldoende mogelijkheid biedt om met minder hinder veilig aan het spoor te werken. Deze mogelijkheden zouden echter nog onvoldoende worden benut. Om dit wel te doen, worden er diverse aanbevelingen gedaan. Zo moet bij het ontwerpen van veiligheidsmaatregelen naast de spooraannemer en ProRail ook de vervoerders betrokken worden. Daarnaast bevelen de experts aan de contracten met de aannemers tegen het licht te houden. Een betere prikkel in de contracten helpt om hinder te verminderen bij het werken aan het spoor, verwachten de onderzoekers.

Lees ook:

Komende jaren lagere kosten en minder hinder bij werk aan spoor

Wilt u dit artikel lezen?

Word nu SpoorPro Premium Abonnee en krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt. Ook krijgt u €100 korting op het SpoorPro Seminar ‘Elektrisch werken aan het spoor’.

start abonnement

Overzicht alle abonnementen

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

5 reacties op “ProRail en IenM willen minder veiligheidsregels op het spoor”

Eric Struch|06.07.17|13:24

Het werd tijd!

Ben wel benieuwd of er ook echt grote stappen gezet gaan worden of dat het beperkt blijft tot gerommel in de marge.

Ton Spies|06.07.17|18:40

Misschien is “Verbetering van de veiligheidsregels” een betere titel dan “…. betere balans komt tussen veiligheid voor spoormedewerkers en de beschikbare capaciteit … “.

Nu wordt gesuggereerd dat òf veiligheid òf capaciteit gaat worden ingeleverd.

Maar inderdaad regelgeving heeft vaak een enorm “Bromsnor gehalte”. Goed om daar eens nuchter naar te kijken.

Wachtpost Achttien|06.07.17|18:48

De reden van mijn vertrek, de belachelijke veiligheidsregelgeving. En de extreme hoeveelheden nachtdiensten. En als laatste de idioterie dat de veiligheid van en naar het werk volledig werd vergeten. Na meerdere bijna ongelukken en een doktersadvies dat ander werk zoeken een betere oplossing is ben ik destijds vertrokken. Weer een goed vakman die iets anders gaat doen. (de zoveelste) Dat ze dit nu willen gaan veranderen klinkt fantastisch, ik zou bijna weer terug willen.
Maar nee, toch maar niet

John rdam|07.07.17|13:29

Jammer dat dit inzicht nu pas komt. Jaren nadat vanuit de sector door de echte vakmensen was aangedrongen om niet zo extreem door te slaan. De schade die is aangericht in de vorm van weggejaagde klanten en extra kosten valt niet meer goed te maken. En degenen die er voor verantwoordelijk waren zijn waarschijnlijk allang weer ergens anders hun kwaliteiten aan het inzetten….

Freddie Burgess|10.07.17|13:11

“het aantal veiligheidsregels die de sector zelf opstelt ” volgens mij zijn die doorgeslagen regels opgelegd door I.L.T en roepen de mensen die daadwerkelijk in het spoor werken al jaren dat het volkomen doorgeslagen is.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

ProRail en IenM willen minder veiligheidsregels op het spoor | SpoorPro.nl

ProRail en IenM willen minder veiligheidsregels op het spoor

Het aantal veiligheidsregels op het spoor wordt teruggebracht, zodat er een betere balans komt tussen veiligheid voor spoormedewerkers en de beschikbare capaciteit voor het treinverkeer. Dat staat in een gezamelijke visie van ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en partijen in de spoorsector die staatssecretaris Dijksma met de Tweede Kamer heeft gedeeld.

Uit een onderzoek van de Antea Group in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat veel partijen in de spoorsector vinden dat de regelgeving voor spoorveiligheid is doorslagen. Daarbij gaat het met name om  de veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan het spoor.

Veiligheidsregels

Om een beter evenwicht te krijgen tussen veiligheid en de beschikbaarheid van het spoor worden er diverse maatregelen genomen. Waar mogelijk wordt het aantal veiligheidsregels die de sector zelf opstelt ten behoeve van veilig werken aan het spoor teruggebracht, schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. “Het is voor ploegen straks bijvoorbeeld mogelijk om voorbereid en begeleid door een veiligheidsman het spoor over te steken. Tot nu toe mocht dit alleen bij overwegen en ongelijkvloerse kruisingen wat voor lange looproutes zorgde.”

Wilt u dit artikel lezen?

Word nu SpoorPro Premium Abonnee en krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt. 

start abonnement

Overzicht alle abonnementen

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

5 reacties op “ProRail en IenM willen minder veiligheidsregels op het spoor”

Eric Struch|06.07.17|13:24

Het werd tijd!

Ben wel benieuwd of er ook echt grote stappen gezet gaan worden of dat het beperkt blijft tot gerommel in de marge.

Ton Spies|06.07.17|18:40

Misschien is “Verbetering van de veiligheidsregels” een betere titel dan “…. betere balans komt tussen veiligheid voor spoormedewerkers en de beschikbare capaciteit … “.

Nu wordt gesuggereerd dat òf veiligheid òf capaciteit gaat worden ingeleverd.

Maar inderdaad regelgeving heeft vaak een enorm “Bromsnor gehalte”. Goed om daar eens nuchter naar te kijken.

Wachtpost Achttien|06.07.17|18:48

De reden van mijn vertrek, de belachelijke veiligheidsregelgeving. En de extreme hoeveelheden nachtdiensten. En als laatste de idioterie dat de veiligheid van en naar het werk volledig werd vergeten. Na meerdere bijna ongelukken en een doktersadvies dat ander werk zoeken een betere oplossing is ben ik destijds vertrokken. Weer een goed vakman die iets anders gaat doen. (de zoveelste) Dat ze dit nu willen gaan veranderen klinkt fantastisch, ik zou bijna weer terug willen.
Maar nee, toch maar niet

John rdam|07.07.17|13:29

Jammer dat dit inzicht nu pas komt. Jaren nadat vanuit de sector door de echte vakmensen was aangedrongen om niet zo extreem door te slaan. De schade die is aangericht in de vorm van weggejaagde klanten en extra kosten valt niet meer goed te maken. En degenen die er voor verantwoordelijk waren zijn waarschijnlijk allang weer ergens anders hun kwaliteiten aan het inzetten….

Freddie Burgess|10.07.17|13:11

“het aantal veiligheidsregels die de sector zelf opstelt ” volgens mij zijn die doorgeslagen regels opgelegd door I.L.T en roepen de mensen die daadwerkelijk in het spoor werken al jaren dat het volkomen doorgeslagen is.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.