ERTMS pilot, Utrecht-Amsterdam

Spoorsector verdeeld over aanpak uitrol ERTMS

Holland Rail Industry (HRI) uitte vorige week in een brief aan de Tweede Kamer kritiek op de voorbereidingen van het grote spoorproject ERTMS. Als er geen snelle besluitvorming volgt, lukt het volgens de branchevereniging niet om het beveiligingssysteem in 2028 te implementeren en dreigen budgetoverschrijdingen. Daarnaast zouden marktpartijen onvoldoende worden betrokken bij de planvorming. SpoorPro vroeg betrokken partijen om een reactie op de standpunten van HRI en zette deze op een rij.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS werken tijdens de planuitwerkingsfase als één team samen in het Programma ERTMS. Diverse ERTMS-experts van deze organisaties zijn uitgevlogen naar het hiervoor ingerichte kantoor van het programmabureau in Utrecht. Wim Fabries staat als programmadirecteur aan de leiding van dit team.

ERTMS-directeur Wim Fabries: “We hebben voor een zorgvuldig traject gekozen en dat is ook met de staatssecretaris en de Tweede Kamer afgesproken. 

We gaan bouwen terwijl de treinen blijven rijden. Omdat dit een ingewikkeld traject zal zijn, willen we dit goed voorbereiden. Tegelijkertijd willen we alle partijen betrekken in de planvorming. Ik denk dat het juist goed is dat we de tijd hiervoor nemen.”

Gesprekspartner

HRI gaf aan in de brief betrokken te willen zijn als gesprekspartner bij het ERTMS-project. “Het is een gemiste kans als het ERTMS-projectbureau onze kennis niet benut”, schreef de brancheorganisatie in de brief aan de Tweede Kamer.

Fabries: “Ik herken me niet in het beeld dat marktpartijen onvoldoende bij worden betrokken. Ik hoor hele andere geluiden uit de markt. We gebruiken juist de marktconsultaties om diverse partijen hierbij te betrekken. Tijdens de marktconsultaties hoef je het lang niet altijd overal eens over te worden, maar we wisselen standpunten uit. Daarnaast is er een straks een uitkomst wat geen verrassing zal zijn voor deelnemers uit de marktconsultatie, omdat zij hier zelf bij betrokken waren.”

Marktconsultaties

Dit beeld wordt bevestigd door directeur Alwin van Meeteren van Alstom. “Wij vinden het juist heel goed dat het ERTMS-programma de dialoog opzoekt via marktconsultaties. We kunnen met het programma samen scherp te krijgen wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn voor de uitrol. En dat kan het beste door marktconsultaties te doen. De laatste marktconsultatie heeft veel helderheid gegeven, en dat geeft vertrouwen. Er vindt een soort trechterwerking plaats, waardoor de gedachtengang verandert. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat er één denkrichting is.”

“HRI schrijft in de brief dat de besluitvorming over ERTMS weifelend en vaag zou zijn. Volgens mij is die heel transparant. Het programmabureau stuurt ieder half jaar voorgangsrapportages naar de Tweede Kamer.”

Vertraging

“We zien wel dat er een vertraging is”, stelt van Meeteren. Daarnaast komt er een nieuw kabinet en een nieuwe staatssecretaris wat ook voor uitloop zorgt. Maar dat neemt niet weg dat we als Alstom blijven investeren in Nederland. Nederland was met de Betuweroute een van de eerste landen in Europa met ERTMS Level 2. Verder maken projecten zoals ‘Hybride ERTMS Level 3’ en ‘ATO’ Nederland een interessante proeftuin.”

Ook fabrikant Thales geeft aan intensief betrokken te zijn bij de marktconsultaties. “De marktconsultaties komen ten goede aan de precieze uitwerking van de uiteindelijke aanbesteding. Het klopt dat vertraging in de besluitvorming geld kost, maar wij partijen zoals wij weinig invloed op”, aldus woordvoerder Isabelle Borsboom van Thales. “Wij zullen nauw betrokken blijven bij de marktconsultaties. Thales international heeft al een aantal van dit soort projecten afgerond. We hebben veel kennis en kunde in de organisatie. Door die te delen kunnen we helpen.”

Voorraden

Volgens marketing manager Marjolijn Aerts van spoorleverancier Alom gaat vertraging in het ERTMS-project ten koste van de markt. “Als partijen in de markt weten welke projecten relevant zijn, kan er beter worden geanticipeerd. Een betere planning en budgettering komt ten goede van de beschikbaarheid, faalkosten worden voorkomen en budgetten worden niet overschreden. Het tijdig beschikbaar hebben van spoorse materialen en personeel, bevorderd de kwaliteit. Als Alom herkennen we de zorgen die HRI heeft geuit. Het momentum is ook logisch gezien de politieke ontwikkelingen. Aandacht voor het spoor.”

Ook Strukton herkent zich in delen van de brief van HRI. Woordvoerder Irene van Dam van Strukton: “Wij herkennen dat de capaciteit schaars is als het gaat om ERTMS en dat de uitrol van ERTMS in Nederland in gevaar dreigt te komen als er in het buitenland concretere plannen zijn voor vergelijkbare projecten. Wij zien dat steeds meer landen in Europa aan de slag gaan met ERTMS-projecten. Zelf werken wij mee aan de uitrol van ERTMS in Denemarken en Zweden. Wij blijven graag ook betrokken bij de uitrol van ERTMS in Nederland.”

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.