Hekken naast het spoor ter preventie van suïcide, foto: Erik van 't Woud/ProRail

Zelfdoding op het spoor neemt af door preventie

Foto: Erik van ’t Woud/ProRail

Preventieve maatregelen op het spoor om zelfdoding te ontmoedigen hebben ertoe geleid dat op risicolocaties het aantal zelfdodingen met dertig tot veertig procent is afgenomen. Dat blijkt uit de evaluatie van de aanpak door ProRail, die hier sinds 2010 aan werkt. De spoorbeheerder heeft de bevindingen uit de evaluatie verwerkt in het nieuwe programma ‘Suïcidepreventie, afhandeling en nazorg op het spoor 2017-2021’. Demissionair staatsscretaris Sharon Dijkma van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor veertien miljoen euro vrijgemaakt. Dat meldt zij in een schrijven aan de Tweede Kamer.

Sinds 2010 vinden er jaarlijks ongeveer tweehonderd zelfdodingen op het spoor plaats. Zelfdodingen op het spoor veroorzaken jaarlijks 1 miljoen verstoorde reizen, 25 miljoen euro aan operationele kosten en 38 miljoen euro aan economische schade (kosten voor de hinder van de reiziger).

Risicolocaties

Het nieuwe programma bevat de werkstromen registratie, effectmeting en analyse, kennismanagement, preventieve maatregelen, verkorten van de afhandeltijd en verlenen van nazorg. In de afgelopen jaren heeft ProRail op risicolocaties diverse preventieve maatregelen genomen zoals antiloopmatten, schrikverlichting en borden die verwijzen naar 113 Zelfmoordpreventie voor directe hulp. Omdat uit de evaluatie bleek dat dit heeft geleid tot een reductie van dertig tot veertig procent van het aantal zelfdodingen, worden deze maatregelen in het nieuwe programma op meer plekken langs het spoor voortgezet.

Dijksma schrijft in haar brief over een pilot in Brabant, waarbij ProRail technische maatregelen nam op de baanvakken Eindhoven-Deurne en Eindhoven-Heeze. In deze regio zijn ook afspraken gemaakt met onder meer GGZ-instellingen. Het aantal zelfdodingen langs de vrije baan is met deze aanpak flink afgenomen. Wel heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar de overwegen op deze baanvakken.

Afhandelingstijd

Overwegen zijn in heel Nederland het meest gebruikte toegangspunt voor zelfdodingen op het spoor. ProRail ontwikkelt daarom innovatieve, specifieke oplossingen voor overwegen. Er worden proeven gestart met cameratoezicht op afstand en directe opvolging door incidentbestrijders of beveiligingsdiensten en het toepassen van blauw licht.

Het programma richt zich daarnaast op het verkorten van de afhandelingstijd van een zelfdoding. Op dit moment bedraagt deze afhandeling gemiddeld 2,5 uur. De betrokken partijen willen deze verkorten tot 1,5 uur. Dat kan door treinen en het spoor sneller te reinigen en door de partijen die het incident afhandelen sneller ter plaatse te krijgen. Ook frontcamera’s kunnen helpen om de afhandelingtijd te verkorten. Spoorvervoerder NS rust nieuw materieel, zoals de Flirt-treinen, inmiddels standaard uit met frontcamera’s.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.