Intercitytrein, station Rotterdam Centraal

HRI steunt oproep topman ProRail voor uitbreiding spoornetwerk

De Nederlandse overheid moet geld vrijmaken voor een robuuste uitbreiding van het Nederlandse spoorwegennet. Extra rails, snellere treinen, hogesnelheidswissels en bredere perrons zijn nodig om het groeiend aantal treinreizigers in de toekomst adequaat te kunnen vervoeren. Hiervoor pleit Holland Rail Industry (HRI), de branchevereniging voor ontwerpers, leveranciers en bouwers van de spoorwegsector. HRI steunt daarmee de oproep die ProRail-topman Pier Eringa hiertoe eerder deed.

Eringa wil dat het spoor de komende drie jaar ingrijpend vernieuwd wordt. De modernisering moet volgens hem snel gerealiseerd worden omdat anders een mobiliteitsinfarct dreigt. Brancheorganisatie HRI is het hier volmondig mee eens. HRI lanceerde eerder al een Duurzaam Deltaplan voor het spoor, dat onder meer de verdubbeling van de belangrijkste hoofdspoorlijnen en sommige nevenspoorlijnen, het elektrificeren van diesellijnen en de aanleg van nieuwe spoorlijnen behelst. Het plan moet leiden tot minder vertragingen en meer verduurzaming.

Vernieuwing spoor

“Eringa verklaarde dat het realiseren van de wensen van ProRail een politieke keuze is,” zegt HRI-voorzitter Erno Chevallier. “Wij roepen de politiek en het nieuwe kabinet hierbij op om de durf te hebben om nu te investeren in het spoorwegennet, anders lopen we al snel tegen de limiet van onze spoorcapaciteit aan. Juist nu het economisch weer wat beter gaat met Nederland, is dit het moment bij uitstek om verstandig, duurzaam en bestendig te investeren in de railinfrastructuur. Ons land zal daar de komende decennia van profiteren.”

De toeleveranciers voor de railinfra staan in de startblokken om een begin te maken met de vernieuwing aan het spoor. Chevallier: ”Wij kunnen dit op innovatieve en duurzame wijze uitvoeren. Op het moment dat de politiek geld beschikbaar stelt, kunnen wij morgen beginnen. Wij beschikken over alle elementaire kennis en expertise van diverse systemen en producten. Van die kennis is de afgelopen jaren bij diverse projecten wereldwijd gebruik gemaakt.”

Meer en snellere treinen

ProRail en HRI gaan binnenkort om tafel om gezamenlijke projecten te onderzoeken op het gebied van duurzaamheid, innovatie, marktontwikkeling en samenwerking en risico’s. Het is een goede ontwikkeling dat opdrachtgever en leveranciers uit de railbranche de dialoog aangaan om gezamenlijke kansen te definiëren voor een gezonde en duurzame sector.

Meer en snellere treinen zullen de mobiliteit van burgers vergroten en de reistijd verkorten. Ook nemen vertragingen af, waardoor de doorstroming verbetert. De aansporingen van ProRail en HRI sluiten aan bij de conclusies in het recente rapport “Kiezen voor een goed spoor”, van 31 maart in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierin staat dat de mobiliteit in Nederland tot 2030 toeneemt met 12 tot 23 procent. Het aantal reizigerskilometers per trein groeit met 26 tot 32 procent. Volgens de onderzoekers is het druk bereden Nederlandse spoor kwetsbaar bij storingen en “loopt het tegen de grenzen van zijn capaciteit aan.”

Eerder al concludeerden onderzoekers in een rapport in opdracht van de Tweede Kamer dat infrastructurele capaciteitsuitbreidingen tussen 2020 en 2030 nodig zijn. Het spoorwegnet in Nederland is 3.000 kilometer lang en genereert het meeste treinverkeer en personenvervoer per kilometer spoorweglengte van Europa.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

2 reacties op “HRI steunt oproep topman ProRail voor uitbreiding spoornetwerk”

Marco Veen|11.05.17|11:34

Zonder vernieuwing van de ICT systemen (PRL/VKL) – waardoor centrale, geautomatiseerde treinplanning mogelijk met een betere uitnutting van de railinfrastructuur – is een verregaande investering in de railinfra een subptimalisatie voor het geschetste probleem.
De keten is zo sterk als de zwakste schakel; de kosten voor de vernieuwing van de ICT systemen is een fractie van de gewenste investeringen in de railinfra. Ik pleit er dus voor dat in de begroting deze ICT vernieuwing wordt meegenomen.

Wouter van Gessel|11.05.17|16:29

Vanuit het spectrum van geleide transport hebben snelle conventionele treinen geen toekomst. Hun eigenschappen zorgen ervoor dat of IC stations voorbij gereden moeten worden of de reistijd zal niet veel beter worden. In het vorige artikel pleiten wij voor ontvlechting stop- en intercitytreinen. Elk moet over een eigen spoor gaan rijden. De spoorsector is de enige die met de juiste middelen steden, regio’s,provincies zo te verbinden dat er verdichting plaatsvind en daarmee 2deling tegen kan gaan.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.