Goederentrein, Antwerpen

OESO pleit voor beprijzing wegverkeer

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) adviseert Nederland om wegbeprijzing van auto’s te heroverwegen en een kilometerheffing voor vrachtvervoer in te voeren. Deze aanbevelingen zijn positief voor de Nederlandse spoorsector die zich al langer hard maakt voor een ‘shift to Rail’ om congestie in stedelijke gebieden tegen te gaan en de CO2-uitstoot omlaag te brengen.

De OESO heeft op 25 november 2015 een rapport uitgebracht over het Nederlandse milieubeleid over de periode 2003-2014 (OECD Environmental Performance Reviews: The Netherlands 2015). Het rapport analyseert het Nederlandse milieubeleid, benoemt sterke kanten en doet aanbevelingen ter verbetering.

De OESO geeft in dat rapport aan dat vooral in de Randstad in de toekomst meer congestie voor weg, spoor en openbaar vervoer wordt verwacht. Volgens de internationale organisatie zijn de mogelijkheden voor wegbenutting vrijwel zijn uitgeput en moeten daarom eerdere beslissingen worden heroverwogen. De OESO geeft daarom het advies om wegbeprijzing van auto’s te heroverwegen die wordt gedifferentieerd in tijd en plaats. Zo lang de wegbeprijzing niet is geïntroduceerd, zouden hoge parkeertarieven in steden het autogebruik moeten ontmoedigen.

Doorstroming

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur schrijft in haar reactie op het rapport dat het kabinet het beeld van OESO niet deelt dat de mogelijkheden zijn uitgeput om congestie te verminderen en de doorstroming te verbeteren. “Er wordt tot en met 2028 niet alleen voor 20 miljard geïnvesteerd in uitbreiding en verbetering van het hoofdwegennet, ook wordt geïnvesteerd in innovatieve maatregelen zoals het vervolgprogramma van Beter Benutten en in het toepassen van intelligente transportsystemen (ITS). Met deze combinatie van maatregelen wordt de congestiegroei bestreden.”

De staatssecretaris meldt dat er in deze kabinetsperiode “geen voorstellen voor wegprijzing worden gedaan”. Met deze uitspraak lijkt ze aan te geven dat er in een volgende regeerperiode nieuwe mogelijkheden zijn. Ze wijst er daarnaast op dat het Eurovignet op 1 april afloopt. “Voor vrachtwagens boven de 12 ton kent Nederland al het Eurovignet dat samen met Denemarken, Zweden, Luxemburg en tot 1 april 2016 met België wordt geheven voor het rijden op het grondgebied van deze landen.”

OESO

De OESO is een samenwerkingsverband van 34 landen dat als doelstelling heeft om beleid te promoten dat  economische en sociale aspecten verbeterd. De OESO is in 1947 begonnen als een Europese organisatie onder de naam “Organisatie voor Europese Economische Samenwerking” (OEES) om te helpen bij het Marshallplan voor de wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog. In 1961 is de organisatie hervormd naar de huidige OESO, waaraan ook niet-Europese landen deel kunnen uitmaken.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.