Vice-president Frank Schuhholz van ERFA

Grote verschillen spoortarieven blokkeren ontwikkeling nieuwe diensten

Hoge tarieven en afwijkende systematieken om de kosten voor het spoor te berekenen, hebben een negatieve impact op de aantrekkingskracht van het spoor en  de ontwikkeling van nieuwe spoordiensten. Dat werd duidelijk tijdens een bijeenkomst over gebruikersvergoedingen voor het Europese spoor in Brussel. De spoorsector riep de aanwezige Europese bewindslieden op om de regelgeving te harmoniseren en simpeler te maken.

Vice-president Frank Schuhholz van de European Rail Freight Association (ERFA) stelde dat de gebruikersvergoeding voor het spoor ‘een grote kostenpost’ is voor de vervoerders. “Onduidelijkheid over hoe de infrastructuurmanagers de kosten in rekening brengen geeft daarnaast een vertekend beeld. Tarieven voor het gebruik van het spoor dienen competitief en vergelijkbaar te zijn.”

De bijeenkomst in Brussel werd georganiseerd door Rail Forum Europe, een non-profit organisatie die is opgericht door Europarlementariërs om de dialoog tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de spoormarkt te bevorderen.

Gebruikersvergoeding

Terwijl de tarieven voor het gebruik van het spoor onvoorspelbaar en onduidelijk zijn, is bij het wegvervoer slechts een wegenvignet in sommige landen al afdoende om een jaar toegang te krijgen tot het snelwegennet. Dit leidt tot veel frustratie bij de spoorgoederenvervoerders. “Spoorvervoerders betalen voor iedere kilometer terwijl van het wegvervoer maar een klein percentage tol hoeft te betalen.” Dat brengt de spoorsector – die in sterke mate afhankelijk is van de service van de infrastructuurbeheerder – op een achterstand, vinden de aanwezigen.

Schuhholz riep de aanwezige Europese bewindslieden op om werk te maken van het transparanter en consistenter maken van de tarifering. Ook zou volgens hem er een EU handboek moeten komen waarin de systematieken in kaart worden gebracht. In de periode tot de implementatie van deze maatregelen zouden de spoorgoederenvervoerders moeten worden gecompenseerd.

Tarifering

Reinhardt Bamberger van de Oostenrijkse tak van spoorgoederenvervoerder Rail Cargo Group liet de enorme afwijkingen zien in de manier waarop lidstaten de tarieven voor het gebruik van het spoor berekenen. Zo brengen sommige infrastructuurbeheerders de gemiddelde snelheid en de mate van het gebruik in rekening aan de vervoerders, waar anderen bijvoorbeeld naar het type trein en de punctualiteit kijken.

“Ieder land heeft zijn eigen, totaal afwijkende voorwaarden. Het is erg verwarrend, want zelfs de basisparameters verschillen van elkaar. Zo worden er verschillende zaken in rekening gebracht zoals kosten voor vervuiling, slechte prestaties, reserverings- of annuleringskosten. Het is een uitdaging om al deze zaken uit te rekenen en dit werkt niet mee in het doen van een goed aanbod”, aldus Bamberger.

Criteria voor het berekenen van de gebruikersvergoeding

Reizigersvervoer

Volgens voorzitter Arriën Kruyt van reizigersorganisatie Rover ondervindt ook het personenvervoer per spoor hinder van de afwijkende tarifering. “De afwijkingen in de gebruikersvergoedingen voor het Europese spoor blokkeren de verdere ontwikkeling van het internationaal reizigersvervoer. Het is een van de redenen dat het nog steeds niet is gelukt om een fatsoenlijke spoorverbinding vanuit Nederland naar Brussel en Antwerpen te realiseren.”

Anders dan in Nederland betaalt de spoorvervoerder in België per ingezette trein. Dit is in het verleden volgens Kruyt een drempel gebleken voor de NMBS om meer treinen tussen België en Nederland te laten rijden. En dat gaat ten koste van de reiziger.

Acties Europese Commissie

Jocelyn Fajardo van het kabinet van transportcommissaris Violeta Bulc vertelde over de acties die de Europese Commissie op korte termijn gaat uitvoeren om het spoorvervoer een boost te geven en om de kwesties rondom beprijzing aan te pakken. “De Commissie richt zich op eerlijkere en meer efficiënte prijzen voor infrastructuur, waarbij intermodale verstoring wordt voorkomen. Op korte termijn willen we ervoor zorgen dat nieuwe regels van de vernieuwde richtlijn worden toegepast in alle lidstaten. Daarnaast willen we dat de richtlijn voor het zogenoemde Eurovignette wordt herzien”, zo stelde Fajardo. “Als de nieuwe richtlijn geïmplementeerd is dan gaan we de kosten harmoniseren”, beloofde hij. Deze transitieperiode zal volgens hem zo’n vier jaar duren.

Europarlementariër Wim van de Camp (CDA) benadrukte dat de kosten van het gebruik van het spoor omlaag moeten. “Als de Commissie niet moedig genoeg is om het wegtransport te belasten, dan dient ze in ieder geval te zorgen voor een gelijkwaardige positie tussen de verschillende modaliteiten”, zo stelde hij. “We moeten de barrières weghalen die de concurrentiepositie van het spoorvervoer op dit moment belemmeren.”

Eerlijke competitie

Dagvoorzitter Michael Cramer van Rail Forum Europe: “We weten allemaal dat de spoorsector verder gepromoot moet worden, omdat het een duurzame en gebruiksvriendelijke oplossing.” Ook kan het spoor volgens hem een belangrijke rol spelen in het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten. “Ik vraag de Commissie om moedig te zijn en om met ambitieuze voorstellen te komen om het huidige regelgevingskader aan te passen, zodat er eerlijke competitie is tussen verschillende transportmodaliteiten.”

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Grote verschillen spoortarieven blokkeren ontwikkeling nieuwe diensten”

John rdam|27.01.16|00:08

De transportcommissaris laat weten dat de transitieperiode VIER! jaar zal duren. Dat is lang genoeg om een aantal bedrijven kapot te laten gaan/het bijltje er bij neer te gooien. Alpen Express/Autoslaaptrein is een treffend voorbeeld.
Van de 26 EU landen met een spoorwegnet zijn er overigens slechts 11 vertegenwoordigd in bovenstaand staatje. En juist Frankrijk ontbreekt, het land dat alles uit de kast trekt om private vervoerders buiten de grenzen te houden.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.