Station Düsseldorf

Spoorverbetering naar Eindhoven-Düsseldorf is rendabel

Station Düsseldorf

De spoorverbetering Eindhoven – Venlo – Mönchengladbach naar Düsseldorf is rendabel. Dat is de conclusie van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de spoorverdubbeling van het traject Kaldenkirchen – Dülken. De resultaten van deze studie zijn gepresenteerd in het kader van een zogenaamde “Ronde Tafel”-bijeenkomst aan experts en politici in Düsseldorf.

In het kader van het INTERREG-project “RoCK – Connecting Knowledge by Rail” hebben de betrokken steden Eindhoven, Venlo, Mönchengladbach en Düsseldorf in 2012 een (MKBA) van de spoorverdubbeling van het traject Kaldenkirchen – Dülken laten uitvoeren. Hiermee willen de steden het planningsproces versnellen om dit al lang bestaande knelpunt in het grensoverschrijdend treinverkeer tussen Nederland en Duitsland op te heffen.

Spoorverdubbeling

Het onderzoek heeft een baten-kosten-factor opgeleverd van 17,7. Met andere woorden: de baten van de spoorverbetering zijn dus een factor 18 hoger dan de kosten.

Wethouder Keller van Düsseldorf benadrukt: “De effectiviteit van de spoorverdubbeling wordt hiermee op indrukwekkende wijze bevestigd”. Doorslaggevend voor de goede ‘score’ is volgens Keller het wegnemen van de bottleneck door de spoorverdubbeling tussen Kaldenkirchen en Dülken. Hier profiteert het personen- en goederenvervoer van.

Economische regio’s

De verbetering van het personenvervoer per trein tussen de economische regio’s Niederrhein, Eindhoven en Rotterdam / Den Haag wordt al jaren bepleit door de politiek en het bedrijfsleven aan beide zijden van de grens.

Tegenwoordig is er alleen een stoptrein verbinding met een overstap in Venlo. Ook Joost Helms, wethouder van Eindhoven, legt nadruk op het belang van deze verbinding.

MIRT

Voor de provincies Noord-Brabant en Limburg is een snelle intercity-verbinding Den Haag – Düsseldorf Airport via Eindhoven, Venlo en Mönchengladbach één van de prioritaire projecten, zoals ook Jos Teeuwen, wethouder van Venlo, in zijn presentatie (mede namens de Provincie Limburg) liet zien.

De spoorverdubbeling is een project in het Duitse Bundesverkehrswegeplan (BVWP), vergelijkbaar met ons Meerjarenprogramma voor Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In het kader van de actualisering van het BVWP hebben de RoCK-partners, provincie Limburg, provincie Noord-Brabant en diverse Duitse overheden de deelstaat Nordrhein-Westfhalen verzocht het project in te dienen voor het BVWP 2015.

Partners

Vanuit het perspectief van de RoCK partners staan dus nu alle lichten op groen. Het is nu afwachten hoe het Duitse verkeersministerie het project waardeert voor het nieuwe BVWP. De Duitse Bondsdag zal hier pas in 2015 of 2016 over beslissen. Maar alle partners aan beide zijden van de grens denken dat er nu genoeg argumenten zijn verzameld voor een snellere realisatie.

Het RoCK-project is een initiatief van de steden Eindhoven, Venlo, Mönchengladbach en Düsseldorf. Een nauwe samenwerking voor een betere grensoverschrijdende treinverbinding tussen Den Haag, Eindhoven, Venlo en Dusseldorf, waarvoor in het kader van het Europese Interreg IVB-programma subsidie is verkregen.

Groei passagiers

De economische topregio’s Niederrhein, Brainport Eindhoven en de Randstad missen een directe onderlinge treinverbinding. De RoCK-partners, maar ook diverse andere gemeenten, provincies, kreisen en de deelstaat Nordrhein-Westfalen aan weerszijde van de grens zijn het erover eens dat een snelle spoorverbinding de nauwe economische, culturele en wetenschappelijke samenhang versterkt.

Alleen met de aanleg van een tweede spoor tussen Kaldenkirchen en Dülken kan deze gewenste groei van passagiers en goederen over het spoor worden gerealiseerd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.