Doorvoer spoorgoederenvervoer opnieuw gestegen

In 2018 is ruim 41,5 miljoen ton goederen vervoerd over het Nederlands spoor. Dit is een toename van 0,9 procent in vergelijking met 2017. De stijging van het spoorgoederenvervoer is voor een deel te danken aan een toename van de doorvoer die flink toenam. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De doorvoer nam in 2018 met 620.000 ton (18 procent) ten opzicht van het jaar daarvoor. Bij doorvoer vindt het transport plaats via het Nederlandse spoor, maar worden de goederen in het buitenland geladen en gelost. De doorvoer per spoor is in de afgelopen vier jaar verdrievoudigd en bedraagt nu 9,6 procent van het totale vervoer.

De hoeveelheid goederen die over het spoor van en naar Nederland werden vervoerd nam in dezelfde periode af van 35 miljoen ton naar ruim 34 miljoen ton. Het aandeel van de aan- en afvoer van goederen in het goederenvervoer per spoor is bijna 83 procent. Het binnenlands vervoer nam in 2018 met 461.000 ton toe en heeft nu een aandeel van 7,7 procent. Het vervoer van steenkolen is flink gedaald.

Vervoerd ladinggewicht, bron: CBS

Kolenvervoer

Het kolenvervoer per spoor is afgenomen van ruim 7 miljoen ton in 2017 naar 6 miljoen ton in 2018. Het kolenvervoer per spoor is daarmee in de afgelopen vijf jaar met meer dan 40 procent gedaald. In de afgelopen jaren is in Duitsland, de grootste afnemer van kolen, een aantal kolencentrales gesloten. In het laatste kwartaal van 2018 nam het vervoer van kolen per spoor weer toe. Deze stijging viel samen met een periode van extreem laag water, waardoor binnenvaartschepen minder goederen per scheepsbeweging konden vervoeren.

In 2018 zijn bijna 1,7 miljoen TEU vervoerd per spoor, een stijging van ruim 22 procent ten opzichte van 2017. Deze stijging was zowel zichtbaar in het internationale als in het binnenlandse transport. Het internationale transport (aan-, af- en doorvoer) steeg in deze periode van bijna 1,3 miljoen naar ruim 1,5 miljoen TEU, het binnenlands containertransport steeg van 125.000 naar bijna 160.000 TEU.

Vervoerde TEU, bron: CBS

Lees ook:

Spoorgoederenvervoer profiteert van lage waterstanden in 2018

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.