Spoorgoederenvervoer profiteert van lage waterstanden in 2018

Het spoorgoederenvervoer is met 4 procent toegenomen het afgelopen jaar tot 9,3 miljoen gereden kilometers. De groei is onder meer te danken aan de droogte afgelopen zomer en najaar. Door de lage waterstanden in de grote rivieren ondervond de scheepvaart belemmeringen en ging er meer vervoer per spoor.

De cijfers staan in het Jaarrapport ontwikkeling spoorgoederenvervoer 2018 van spoorbeheerder ProRail. De groei deed zich niet op alle spoorlijnen voor. Het aantal goederentreinkilometers op de Havenspoorlijn nam toe tot 1,3 miljoen (een groei van 5 procent) en op het gemengd net tot 5,8 miljoen (een groei van 11 procent). Op de Betuweroute was er een daling van 12 procent. Het aantal kilometers kwam uit op 2,2 miljoen het afgelopen jaar.

Beperkingen Betuweroute

Dat er minder treinen gebruik maakten van de Betuweroute is volgens ProRail grotendeels te verklaren door de capaciteitsbeperkingen als gevolg van de bouw aan het derde spoor Zevenaar – Oberhausen. Daar had het spoorgoederenvervoer in 2018 meer last van dan in 2017. In 2018 werd er 87 dagen gewerkt aan de aanleg van het derde spoor. In 2017 ging het om 42 dagen.

Tijdens de buitendienststellingen werd een deel van de goederentreinen omgeleid. Daardoor nam het aantal goederentreinen op andere tracés toe, zoals op de Brabantroute en de Bentheim-route via Oldenzaal. In Zevenaar is de aanleg van het derde spoor inmiddels afgerond eind vorig jaar. In Duitsland gaan de werkzaamheden de komende jaren nog door. Door de beperkingen ging er in 2018 zo’n 47 procent van het goederenvervoer over de Betuweroute. In 2017 was dat nog 56 procent.

Meer treinen van en naar Rotterdam

Door de droogte en de lage waterstanden in de grote rivieren kon de scheepvaart minder lading vervoeren afgelopen zomer en najaar. Voor een deel van die lading vormde het spoor een goed alternatief. Dat is duidelijk zichtbaar in de cijfers. Vanaf augustus vertoonde het aantal goederentreinen van en naar Rotterdam een stijgende lijn. Tot half augustus reden er ongeveer 100 tot 110 treinen van en naar de haven van Rotterdam, vanaf half augustus liep het aantal op naar 110 tot 120 treinen. De toename is vooral te zien bij de sectoren kolen en containers. In het begin van 2018 lag het aantal kolentreinen juist lager dan in het jaar ervoor. Dat heeft te maken met de sluiting van een aantal kolengestookte energiecentrales in Duitsland in 2017.

Het treingewicht bleef vrijwel gelijk in 2018 ten opzichte van 2017. In 2018 waren de goederentreinen gemiddeld 10 ton lichter dan in 2017.

Einde daling

Eind december meldde staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) de Tweede Kamer al dat de daling van het spoorgoederenvervoer in 2018 tot stilstand leek gekomen. In haar brief informeerde ze de Kamerleden over de voortgang bij de uitvoering van het Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer, de Betuweroute en het Derde spoor in Duitsland.

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.