Europese transportministers TEN-T Dagen

‘Cofinanciering EU nodig voor spoorgoederenvervoer’

De Europese Commissie dient het goederenvervoer per spoor effectief te stimuleren met een substantiële cofinanciering. Alleen op die manier kunnen de acties uit de ministeriële afspraken en de daarop inhakende sectorverklaring worden gerealiseerd. Dat schrijft Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) in een notitie ter begeleiding van een rapport van de Europese Rekenkamer. Dit rapport wordt op 14 september aangeboden aan het Nederlandse Parlement.

In het rapport ‘Rail freight transport in the EU: still not on the right track’ concludeert de Rekenkamer dat het spoorgoederenvervoer achter blijft bij eerder gestelde verwachtingen. Ook wordt vastgesteld dat naast investeringen in de infrastructuur er meer moet werk worden gemaakt van operationele verbeteringen van het spoorgoederenvervoer. KNV vindt dat het hoog tijd dat er opnieuw werk gemaakt wordt van modal shift-beleid.

Positie spoorgoederenvervoer

De controleurs bevelen aan dat de Commissie en de lidstaten de zwakke punten aanpakken in de liberalisering van de markt voor het spoorgoederenvervoer. Daarbij gaat het om verkeersbeheerprocedures, administratieve en technische beperkingen, toezicht op en de transparantie van de prestaties van het goederenvervoer per spoor en eerlijke concurrentie tussen de verschillende vervoerwijzen. Nederland komt in dit lijstje niet voor.

De Rekenkamer wijst op de ongelukkige positie van het goederenvervoer bij de toewijzing van capaciteit op het spoornet. Hierin wordt verbetering verwacht vanwege de European Rail Freight corridors. Ook vermeldt de Rekenkamer de kosten die voortkomen uit toelating van materieel en gebrekkige interoperabiliteit. Het Vierde Spoorpakket gaat hier wellicht op de middellange termijn verbetering opleveren. KNV beschouwt de totstandkoming van een geïntegreerde Europese spoorsector, ofwel een Single European Rail Area, als topprioriteit en tevens randvoorwaarde voor aantrekkelijk spoorgoederenvervoer.

Gebruikersvergoedingen

Opvallend is volgens KNV het overzicht van gebruiksvergoedingen voor goederentreinen (zie pag. 45). “Als dit overzicht zou worden geactualiseerd voor 2016, dan bevindt Nederland zich tussen de Oost-Europese lidstaten met de hoogste gebruiksvergoedingen in de EU.”

De Rekenkamer wijst daarnaast op de onevenwichtigheid in concurrentiepositie, die wordt veroorzaakt door (te lage) heffing voor het weggebruik door vrachtauto’s. Vanwege het ontbreken van evenwichtige beprijzing van infrastructuurgebruik bij zowel wegvervoer als binnenvaart, stelt KNV dat de gebruiksvergoedingen voor het spoor in Nederland onevenredig hoog zijn geworden.

Acties spoorgoederenvervoer

De Rekenkamer beveelt de Europese commissie aan om meer werk te maken van de European Rail Freight Corridors. Het Nederlandse EU-voorzitterschap heeft op 21 juni in Rotterdam geresulteerd in ministeriële afspraken en een sectorverklaring. KNV pleit ervoor dat de Europese Commissie aan de slag gaat met de acties die hierin staan beschreven.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘Cofinanciering EU nodig voor spoorgoederenvervoer’ | SpoorPro.nl
Europese transportministers TEN-T Dagen

‘Cofinanciering EU nodig voor spoorgoederenvervoer’

De Europese Commissie dient het goederenvervoer per spoor effectief te stimuleren met een substantiële cofinanciering. Alleen op die manier kunnen de acties uit de ministeriële afspraken en de daarop inhakende sectorverklaring worden gerealiseerd. Dat schrijft Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) in een notitie ter begeleiding van een rapport van de Europese Rekenkamer. Dit rapport wordt op 14 september aangeboden aan het Nederlandse Parlement.

In het rapport ‘Rail freight transport in the EU: still not on the right track’ concludeert de Rekenkamer dat het spoorgoederenvervoer achter blijft bij eerder gestelde verwachtingen. Ook wordt vastgesteld dat naast investeringen in de infrastructuur er meer moet werk worden gemaakt van operationele verbeteringen van het spoorgoederenvervoer. KNV vindt dat het hoog tijd dat er opnieuw werk gemaakt wordt van modal shift-beleid.

Positie spoorgoederenvervoer

De controleurs bevelen aan dat de Commissie en de lidstaten de zwakke punten aanpakken in de liberalisering van de markt voor het spoorgoederenvervoer. Daarbij gaat het om verkeersbeheerprocedures, administratieve en technische beperkingen, toezicht op en de transparantie van de prestaties van het goederenvervoer per spoor en eerlijke concurrentie tussen de verschillende vervoerwijzen. Nederland komt in dit lijstje niet voor.

De Rekenkamer wijst op de ongelukkige positie van het goederenvervoer bij de toewijzing van capaciteit op het spoornet. Hierin wordt verbetering verwacht vanwege de European Rail Freight corridors. Ook vermeldt de Rekenkamer de kosten die voortkomen uit toelating van materieel en gebrekkige interoperabiliteit. Het Vierde Spoorpakket gaat hier wellicht op de middellange termijn verbetering opleveren. KNV beschouwt de totstandkoming van een geïntegreerde Europese spoorsector, ofwel een Single European Rail Area, als topprioriteit en tevens randvoorwaarde voor aantrekkelijk spoorgoederenvervoer.

Gebruikersvergoedingen

Opvallend is volgens KNV het overzicht van gebruiksvergoedingen voor goederentreinen (zie pag. 45). “Als dit overzicht zou worden geactualiseerd voor 2016, dan bevindt Nederland zich tussen de Oost-Europese lidstaten met de hoogste gebruiksvergoedingen in de EU.”

De Rekenkamer wijst daarnaast op de onevenwichtigheid in concurrentiepositie, die wordt veroorzaakt door (te lage) heffing voor het weggebruik door vrachtauto’s. Vanwege het ontbreken van evenwichtige beprijzing van infrastructuurgebruik bij zowel wegvervoer als binnenvaart, stelt KNV dat de gebruiksvergoedingen voor het spoor in Nederland onevenredig hoog zijn geworden.

Acties spoorgoederenvervoer

De Rekenkamer beveelt de Europese commissie aan om meer werk te maken van de European Rail Freight Corridors. Het Nederlandse EU-voorzitterschap heeft op 21 juni in Rotterdam geresulteerd in ministeriële afspraken en een sectorverklaring. KNV pleit ervoor dat de Europese Commissie aan de slag gaat met de acties die hierin staan beschreven.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.