‘Dijksma moet normoverschrijding vervoer gevaarlijke stoffen aanpakken’

Provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en betrokken gemeenten willen dat staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur actie onderneemt nu blijkt dat de risicoplafonds van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor op sommige trajecten worden overschreden. Vanwege de werkzaamheden aan het derde spoor in Duitsland, rijden er veel meer goederentreinen over het gemengde net.

De provincies en gemeentebesturen zeggen ‘geschokt’ te zijn dat ze nu pas van de staatssecretaris te horen hebben gekregen dat bijvoorbeeld het vervoer van het aantal ketelwagens met brandbare gassen in 2015 is gestegen naar ruim 3000, waar er in 2014 nog 165 over het spoor in Oost-Nederland gingen. De bewindsvrouw deelde deze week rapportages met de Tweede Kamer waaruit blijkt dat risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor op sommige trajecten worden overschreden.

Gevaarlijke stoffen

Ook in Brabant is het aantal goederentreinen met gevaarlijke stoffen in 2015 toegenomen. Langs Breda kwamen er in de eerste negen maanden van 2015 6931 wagons met brandbaar gas. Volgens het Basisnet zouden dat er maar 4350 mogen zijn. In Tilburg reden er twee keer zoveel wagons met brandbaar gas dan in het Basisnet is vastgelegd. Er mogen er 3650 per jaar rijden, maar er reden 6314. In Eindhoven is het aantal zelfs verviervoudigd. Er reden ruim goederentreinen, terwijl dat het risicoplafond op 2150 wagons staat.

De afspraken over de risicoplafonds zijn in 2006 gemaakt in het kader van de wet Basisnet. Deze plafonds gaan over het  vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, water en weg. In het Basisnet Spoor zijn plafonds vastgesteld op basis van formules. Per locatie wordt een maximum berekend. Deze worden teruggerekend naar ‘ketelwagenequivalenten’.

Staatssecretaris Dijksma schrijft in de begeleidende brief bij de rapportages dat de overschrijdingen ‘niet betekenen dat er nu sprake is van een onverantwoorde situatie’. “De cijfers geven aan dat er in potentie de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen langs deze routes groter zijn dan in Basisnet is vastgelegd. Dat betekent wel dat actie is geboden om de overschrijdingen van de plafonds weg te halen.”

Betuweroute

Gedeputeerden Boerman van Overijssel en Bieze van Gelderland zeggen zich er van bewust te zijn dat door de aantrekkende economie en de werkzaamheden aan de Betuweroute (aanleg van het Derde Spoor in Duitsland) een stijging van het aantal goederentreinen over het bestaande spoor in Oost-Nederland met zich meebrengt.

“Tussen Rijk en de overheden in deze regio zijn echter afspraken gemaakt dat de prognoses van de verwachte goederentreinaantallen goed in de gaten worden gehouden. Bij stijging van de aantallen hoger dan eerder verwacht, moeten er vervolgens adequate maatregelen genomen worden.”

Prognose goederentreinen

De beide bestuurders willen dat de staatssecretaris een actuele analyse maakt van het te verwachten aantal goederentreinen. “Door de forse stijging van het aantal goederentreinen kunnen geluidsnormen overschreden worden, waardoor extra geluids- en trillingsmaatregelen nodig zijn. Voor een goede bescherming van onze inwoners willen wij dat de staatssecretaris het eerder besproken benodigde geluidsmaatregelen pakket van ongeveer één miljoen euro daarom zo snel mogelijk ter beschikking stelt.”

Daarnaast verwachten de betrokken overheden dat staatssecretaris Dijksma bij de vervoerders beter gaat sturen op de juiste routering, registratie en samenstelling van treinen met gevaarlijke stoffen door Nederland. “Dat betekent zo veel mogelijk vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuweroute, zodat de risicoplafonds in het Basisnet worden nageleefd. En de gemeenten langs het spoor dienen voortaan per kwartaal geïnformeerd te worden over de aantallen te vervoeren gevaarlijke stoffen en de effecten daarvan, zodat beter op veiligheid gestuurd kan worden”, aldus de bestuurders.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Registratie gevaarlijke stoffen op emplacementen nog steeds ondermaats

Meediscussieren over de toekomst van het spoorgoederenvervoer? Schrijf je hier in voor de UIC Global Rail Freight Conference op 22 en 23 juni in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam: http://www.grfc2016.com/

UIC Global Rail Freight Conference


Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.