Breda, centraal station

Breda wil treinramp voorkomen met aanpassingen riolering

Breda is de eerste gemeente in Nederland die aanpassingen aan de riolering van het stationsgebied gaat maken om een treinramp te voorkomen. Breda start in samenwerking met Arcadis een onderzoek naar de riolering in het stationsgebied en brengt daarbij de veiligheidsrisico’s in kaart. Het ingenieursbureau onderzoekt of het nodig is om aanpassingen te maken in het rioolstelsel en gaat na of calamiteitenplannen moeten worden aangepast om de negatieve gevolgen van een treinramp te beperken. Bij een ongeluk met een goederentrein in het Belgische Wetteren kwam de giftige lading via bluswater in de riolering van huizen terecht. Daarbij kwam een man om het leven en vielen vele gewonden.

Frank van der Heijden, hoofd Adviesgroep Stedelijk water en Riolering bij Arcadis: “Wij kijken samen met de gemeente en hulpdiensten naar het calamiteitenplan en beoordelen of dit dient te worden aangepast. Dat doen we door een bestaand model en kaart van het rioolstelsel te vergelijken met mogelijke risico’s en ongelukken op het spooremplacement. Daarbij kijken we of er maatregelen nodig zijn.”

Gemengd riool

Bij de treinramp in Wetteren kwam een 64-jarige man om door de giftige dampen die via de riolering in zijn woning waren gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Doordat er rondom het spoor in Wetteren een gemengd riool ligt, konden de giftige stoffen die in het bluswater zaten via het riool in de woningen komen.

Arcadis pleit er voor om de calamiteitenplannenen de riolering in stationsgebieden langs risicotracés en andere risicovolle locaties rond het spoor aan te passen. Dat kan door aanpassingen te maken om delen van het riool waarin het bluswater zit te isoleren. Van der Heijden: “De riolering is een vergeten factor gebleken bij het optreden bij dergelijke calamiteiten. Daarom is het belangrijk om ook de communicatie over de risico’s en de eigenschappen van het rioolstelsel met de hulpverlenende partijen te delen.”

Risico’s isoleren

Volgens Van der Heijden is het nodig dat de meest risicovolle spoorlocaties in Nederland zo snel mogelijk in kaart worden gebracht. Met relatief simpele oplossingen kunnen risico’s worden geïsoleerd. Een afsluitklep op afvoerputten kan er al voor zorgen dat giftige stoffen bij rampen zich minder goed kunnen verspreiden. Bovendien kan zo inzichtelijk worden gemaakt welke maatregelen er tijdens een ongeluk dienen te worden genomen.

Op lange termijn dient het hemelwater en het afvalwater gescheiden opgevangen te worden. Het is echter heel duur om bestaande riolering om te bouwen naar twee stelsels. Op nieuw te bouwen stationslocaties worden in Nederland al gescheiden stelsels aangelegd. In dergelijke gevallen blijft het gevaar van vervuiling van het oppervlaktewater bestaan en blijven gerichte acties tijdens ongelukken op het spoor noodzakelijk.

Wettelijke eisen

De ChristenUnie pleitte er na de ramp in Wetteren voor om wettelijke eisen te stellen voor de riolering in stationsgebieden. Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil eerst de resultaten van het onderzoek in België afwachten. Op basis daarvan beoordeelt ze of er nadere eisen voor stationslocaties worden gesteld.

Arcadis presenteert de uitkomsten van het onderzoek tijdens de Week van het Water in Breda. Dat vindt dit jaar van 6 tot en met 13 september plaats.

Lees ook:

Stationsgebied Breda
Een deel van het  Bredase stationsgebied met in het oranje de spoorzone met eromheen een bufferzone van 60 meter (licht oranje), het oppervlaktewater (blauw), de riolering (roze) en enkele gevoelige locaties (groen).

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.