Goederentrein op de Betuweroute

Gebruik spoorgoederenlijn Betuweroute valt tegen in 2012

Van de spoorgoederenlijn Betuwelijn is in 2012 tien procent minder gebruik gemaakt dan door Keyrail werd verwacht. Het marktaandeel van de Betuweroute is gelijk gebleven aan dat in 2011. Duitse spoorbeheerder DB Netz begint pas in 2016 met de aanleg van het derde spoor Emmerich-Oberhausen. Dat meldt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. Volgens de staatssecretaris worden de tegenvallende cijfers veroorzaakt door de economische crisis. Vooral het vervoer van containers per spoor daalde sterk. KNV Spoorgoederenvervoer stelt dat ook de verzwakte concurrentiepositie van het Nederlandse goederenvervoer debet aan is de lager uitvallende cijfers.

Marktaandeel

Het marktaandeel voor spoorvervoer van de Betuweroute is nauwelijks gedaald met 74 procent in 2011 en 73 procent in 2012. Dat geldt ook voor het aandeel in de afwikkeling van treinen van en naar Rotterdam. Dat daalde van 49 procent in 2011 naar 48 procent in 2012. Daarmee is de verwachting dat de Betuweroute in 2012 80 procent van het vervoer tussen Rotterdam en Duitsland zou afwikkelen, niet gehaald.

Op het A15-gedeelte van de Betuweroute (Kijfhoek-Zevenaar) was er een toename te zien ten opzichte van 2011. Het aantal treinen nam in 2012 met vier procent toe tot 433 treinen in de week in beide richtingen.

Stijging

Keyrail verwacht voor 2013 op de havenspoorlijn een geringe stijging van het aantal treinbewegingen. Tussen Kijfhoek en Zevenaar verwacht de infrastructuurbeheerder een stijging van zo’n tien procent.

Keyrail merkt dat er nog steeds ruim interesse bestaat voor spoorvervoer. Dat valt te merken in het vervoer van bulklading per spoor (granen en liquid bulk).

Concurrentiepositie

Het ministerie van Infrastructuur werkt samen met KNV Spoorgoederenvervoer aan een ‘aanvalsplan’ voor het spoorgoederenvervoer. Dit richt zich op het verbeteren van de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer in Nederland. Volgens KNV wordt de krimp niet alleen door de huidige recessie veroorzaakt, maar ook door een verzwakte concurrentiepositie.

Mansveld schrijft dat ze druk blijft uitoefenen op haar Duitse collega’s om nog dit jaar het besluit over de aanleg van het derde spoor richting Oberhausen rond te krijgen. DB Netz heeft volgens haar in 2012 grote vorderingen gemaakt met de planvorming. Na de Europese aanbesteding kan in 2016 worden begonnen met aanleg van de geluidsschermen en kunstwerken. KNV Spoorgoederenvervoer had er op gerekend dat er al in 2015 met de aanleg zou kunnen worden begonnen.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Start van derde spoor Emmerich-Oberhausen in 2015

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Gebruik spoorgoederenlijn Betuweroute valt tegen in 2012”

Paul Lamote|05.06.13|10:56

Het blijft tobben met het goederenvervoer op het spoor.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.