Ad Toet, directeur, KNV Spoorgoederenvervoer

‘Spoor is als duurzame vervoerswijze harder nodig dan ooit’

Iedere Nederlander weet van de explosieve stijging van het aantal kilometer file in de laatste maanden van 2016. In de media wordt de file druk toegeschreven aan economische groei. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat reistijdverlies een onvermijdelijk neveneffect is. Maar het omgekeerde is waar: de reden waarom de Nederlandse economie goed draait, is het feit dat Nederland een goede bereikbaarheid heeft. “In 2017 moet er in Nederland wel iets gebeuren om die bereikbaarheid weer goed op orde te brengen”, zegt directeur Ad Toet van KNV in zijn eindejaarscolumn voor SpoorPro.nl.

Ondanks de crisis in 2008 werd er de jaren daarna flink in het spoor en wegennet geïnvesteerd. Geholpen door het feit dat de economie het een paar jaar wat rustiger aan deed, lukte het de file druk te verminderen. Vanaf 2012 is het investeringsbudget vanwege de financiële crisis teruggeschroefd. Vervolgens verschoof in de regeerperiode, die nu afloopt, de publieke aandacht van de file druk naar de 130 km/uur maximumsnelheid op autosnelwegen.

Spoor

Bij het spoor ging in de afgelopen jaren veel energie zitten in de nieuwe ProRail en NS concessies, de ERTMS-plannen, de Fyra-perikelen en de verhoogde gebruiksvergoedingen. In 2016 ging het spoordebat over herpositionering ProRail, herziening van de systematiek gebruiksvergoedingen en meerjarenreeksen Beheer Onderhoud Vervanging (BOV). Bereikbaarheid was even geen issue.

Ondertussen is wereldwijd de noodzaak om klimaatverandering te beheersen doorgedrongen. De CO2-uitstoot moet drastisch omlaag. Voor mobiliteit is er een uitdaging bijgekomen. Niet alleen moet financiering worden gevonden voor het uitbreiden van capaciteit. Er zijn ook investeringen nodig om de CO2 uitstoot te verminderen. Het spoor is als duurzame vervoerswijze harder nodig dan ooit.

Bereikbaarheid terug op de agenda

In 2017 komt er een nieuw regeerakkoord. Reken maar dat mobiliteit en bereikbaarheid de volle aandacht gaan krijgen bij de parlementsverkiezingen over een paar weken. De Nederlandse automobilisten en treinreizigers zijn het zat om in de file of in de trein te staan. Zij gaan de verkiezingsuitslag bepalen. Mobiliteit zal bij de toewijzing van budgetten in het volgende regeerakkoord wedijveren met extra middelen voor zorg en defensie. Daarom hebben brancheorganisaties tijdig hun plannen gepubliceerd.

Er moet in 2017 een ‘Deltaplan’ voor mobiliteit komen met een full-time mobiliteitsminister en tenminste 1 miljard euro per jaar extra voor weg en spoor infrastructuur voor reizigers en goederen. Lees het Vooruit!-plan van de mobiliteitsalliantie er alstublieft nog een keer op na.

Eensgezind ‘Vooruit!’

Het unieke van het Vooruit!-plan is dat de traditionele weg en spoor belangenorganisaties de handen ineen hebben geslagen. Daarmee geven de organisaties een krachtig signaal aan de verdeelde Nederlandse politiek. De organisaties erkennen voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dat bundeling van alle belangen nodig is om Nederland in beweging te houden. Het zelfde geldt natuurlijk voor de gehele Nederlandse economie. Daarom wens ik voor Nederland in 2017 een verkiezingsuitkomst, waarmee snel een regeerakkoord tot stand kan worden gebracht. Vooruit!

Ad Toet is directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

Auteur: Inge Jacobs

Inge is redacteur van SpoorPro en vaste redacteur van OVPro, het vakblad voor OV-professionals.

1 reactie op “‘Spoor is als duurzame vervoerswijze harder nodig dan ooit’”

Theo J.A. Dusseldorp|06.01.17|11:37

Tijd dat ook deze visie ontwikkelingen worden uitgebreid met vervoerstechnici die meerwaarden weten te onderscheiden tussen van rail- weg en leiding transporten. Te veel gelegenheidsdeskundigen zie je momenteel het primaat in discussies voeren op het niveau van een doos dinky-toys, gestimuleerd door veilige (carriere)keuzes van politici met een 4-jarig mandaat. Zouden er geëngageerde technici te bewegen zijn de voorliggende mobiliteit- en energie transities weer van beleidskaders te voorzien ?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘Spoor is als duurzame vervoerswijze harder nodig dan ooit’ | SpoorPro.nl
Ad Toet, directeur, KNV Spoorgoederenvervoer

‘Spoor is als duurzame vervoerswijze harder nodig dan ooit’

Iedere Nederlander weet van de explosieve stijging van het aantal kilometer file in de laatste maanden van 2016. In de media wordt de file druk toegeschreven aan economische groei. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat reistijdverlies een onvermijdelijk neveneffect is. Maar het omgekeerde is waar: de reden waarom de Nederlandse economie goed draait, is het feit dat Nederland een goede bereikbaarheid heeft. “In 2017 moet er in Nederland wel iets gebeuren om die bereikbaarheid weer goed op orde te brengen”, zegt directeur Ad Toet van KNV in zijn eindejaarscolumn voor SpoorPro.nl.

Ondanks de crisis in 2008 werd er de jaren daarna flink in het spoor en wegennet geïnvesteerd. Geholpen door het feit dat de economie het een paar jaar wat rustiger aan deed, lukte het de file druk te verminderen. Vanaf 2012 is het investeringsbudget vanwege de financiële crisis teruggeschroefd. Vervolgens verschoof in de regeerperiode, die nu afloopt, de publieke aandacht van de file druk naar de 130 km/uur maximumsnelheid op autosnelwegen.

Spoor

Bij het spoor ging in de afgelopen jaren veel energie zitten in de nieuwe ProRail en NS concessies, de ERTMS-plannen, de Fyra-perikelen en de verhoogde gebruiksvergoedingen. In 2016 ging het spoordebat over herpositionering ProRail, herziening van de systematiek gebruiksvergoedingen en meerjarenreeksen Beheer Onderhoud Vervanging (BOV). Bereikbaarheid was even geen issue.

Ondertussen is wereldwijd de noodzaak om klimaatverandering te beheersen doorgedrongen. De CO2-uitstoot moet drastisch omlaag. Voor mobiliteit is er een uitdaging bijgekomen. Niet alleen moet financiering worden gevonden voor het uitbreiden van capaciteit. Er zijn ook investeringen nodig om de CO2 uitstoot te verminderen. Het spoor is als duurzame vervoerswijze harder nodig dan ooit.

Bereikbaarheid terug op de agenda

In 2017 komt er een nieuw regeerakkoord. Reken maar dat mobiliteit en bereikbaarheid de volle aandacht gaan krijgen bij de parlementsverkiezingen over een paar weken. De Nederlandse automobilisten en treinreizigers zijn het zat om in de file of in de trein te staan. Zij gaan de verkiezingsuitslag bepalen. Mobiliteit zal bij de toewijzing van budgetten in het volgende regeerakkoord wedijveren met extra middelen voor zorg en defensie. Daarom hebben brancheorganisaties tijdig hun plannen gepubliceerd.

Er moet in 2017 een ‘Deltaplan’ voor mobiliteit komen met een full-time mobiliteitsminister en tenminste 1 miljard euro per jaar extra voor weg en spoor infrastructuur voor reizigers en goederen. Lees het Vooruit!-plan van de mobiliteitsalliantie er alstublieft nog een keer op na.

Eensgezind ‘Vooruit!’

Het unieke van het Vooruit!-plan is dat de traditionele weg en spoor belangenorganisaties de handen ineen hebben geslagen. Daarmee geven de organisaties een krachtig signaal aan de verdeelde Nederlandse politiek. De organisaties erkennen voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dat bundeling van alle belangen nodig is om Nederland in beweging te houden. Het zelfde geldt natuurlijk voor de gehele Nederlandse economie. Daarom wens ik voor Nederland in 2017 een verkiezingsuitkomst, waarmee snel een regeerakkoord tot stand kan worden gebracht. Vooruit!

Ad Toet is directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

Auteur: Inge Jacobs

Inge is redacteur van SpoorPro en vaste redacteur van OVPro, het vakblad voor OV-professionals.

1 reactie op “‘Spoor is als duurzame vervoerswijze harder nodig dan ooit’”

Theo J.A. Dusseldorp|06.01.17|11:37

Tijd dat ook deze visie ontwikkelingen worden uitgebreid met vervoerstechnici die meerwaarden weten te onderscheiden tussen van rail- weg en leiding transporten. Te veel gelegenheidsdeskundigen zie je momenteel het primaat in discussies voeren op het niveau van een doos dinky-toys, gestimuleerd door veilige (carriere)keuzes van politici met een 4-jarig mandaat. Zouden er geëngageerde technici te bewegen zijn de voorliggende mobiliteit- en energie transities weer van beleidskaders te voorzien ?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.