stand voestalpine op RailTech Europe '24
Bedenken, ontwerpen, leveren én monitoren

voestalpine Railway Systems helpt railinframarkt met integrale benadering

De stand van voestalpine op RailTech Europe '24 was continu drukbezocht. voestalpine Nederland

voestalpine Railway Systems heeft op de RailTech Europe ’24 laten zien dat zij klaar is voor de toekomst. Samen met de branche wordt gewerkt aan een nieuwe duurzame en digitale railinfrastructuur. Sander Brinkhuis geeft aan welke uitdagingen er voor ons liggen en hoe deze uitdagingen opgelost kunnen worden aan de hand van enkele voorbeelden.

De railinframarkt staat de komende decennia voor een fikse uitdaging. Zo wordt er een toename van het reizigers- én goederenvervoer verwacht, staan er flinke onderhouds- en renovatieklussen te wachten en moet ERTMS worden geïmplementeerd. Bovendien moet al het werk zoveel mogelijk klimaatneutraal worden verricht. Daar kunnen spoorbeheerders alle hulp bij gebruiken. voestalpine helpt graag mee met innovatieve track solutions.

“We hebben in Nederland een heel bijzonder spoornetwerk”, zegt Sander Brinkhuis, Manager Marketing & Innovations bij voestalpine Track Solutions Netherlands. “Niet omdat het zo groot is, want het is echt een van de kleinere netwerken van Europa, maar we hebben wél een bijzonder hoge treindichtheid die over het algemeen prima functioneert. Dat is op zich een mooie prestatie.”

De uitdagingen waar we als keten voor staan

“De instandhouding van het spoor is ondervangen met prestatiegerichte onderhoudscontracten”, vervolgt Brinkhuis. “Dat is hartstikke mooi en maakt ons in Nederland relatief uniek ten opzichte van andere landen. Maar als je dan naar de toekomst kijkt, zie je een aantal uitdagingen aan de horizon verschijnen. We willen namelijk nog meer capaciteit over het al druk bezette netwerk vervoeren. Daarnaast blijft er veel te doen qua onderhoud en renovatie van spoor en kunstwerken. Verder zijn de eisen aan een circulair en duurzaam spoor ook nog eens hoog. Als keten doen we allemaal ons best om aan deze grote ambities te kunnen voldoen.”

“Tegelijkertijd is het zo dat als je meer treinverkeer mogelijk maakt op ons netwerk, dat de prestatie-eisen van het netwerk strikter worden. Er wordt meer van verwacht. En hoe meer je het netwerk gaat gebruiken, hoe harder de railinfra zal slijten. En daar wil je natuurlijk op anticiperen. Al dat werk moet gedaan worden in korte buitendienststellingen, terwijl we ook kampen met een enorm tekort aan vakmensen. Dat zijn de uitdagingen waar we als keten voor staan.”

Sector helpen met ‘dubbel duurzame’ producten

Brinkhuis schetst zo een uitdagende toekomst op het spoor. Maar de innovatiespecialist constateert niet alleen, hij komt namens zijn werkgever ook met oplossingen. “Wij reiken als OEM’er (Original Equipment Manufacturer) graag deeloplossingen aan. Aangezien we ontwerpen en produceren, kunnen we de sector helpen met producten die in dubbel opzicht duurzaam zijn – ze gaan lang mee en zijn duurzaam gemaakt – én additioneel kunnen we met nieuwe generatie monitoringsystemen ook monitoren hoe de staat van de producten is, zodat er een nauwkeurige en onderhoudsplanning op kan worden losgelaten. Met dergelijke innovaties werken we stapsgewijs toe naar inspectiearme smart assets.”

Tijdens Railtech Europe ‘24 presenteerden de drie Nederlandse voestalpine Railway Systems bedrijven een aantal innovaties, zoals bijvoorbeeld de circulaire spoorstaaf. “Om onze ecologische voetafdruk zo veel mogelijk te beperken, kiezen we voor CO2-verantwoorde producten of hergebruik van vrijkomende materialen, waar dat mogelijk is”, zegt Brinkhuis. “Met greentec steel verandert ons spoorstaaf productieproces, waarbij staal als grondstof maximaal hergebruikt kan worden en er voor spoorstaven een significante reductie van CO2 gerealiseerd wordt. Hierdoor zijn we in staat om een behoorlijke stap te zetten richting circulaire & emissiearme spoorstaven. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten.”

voestalpine op RailTech Europe '24
voestalpine presenteerde op RailTech Europe ’24 een aantal nieuwe producten, waar veel belangstelling voor was.

“Wat we op RTE’24 ook hebben laten zien zijn onze dwarsliggers die geproduceerd zijn van een andere cementmix. Daarmee behouden we de oorspronkelijke kwaliteit die voldoet aan de prestatie-eisen van dwarsliggers – heel belangrijk natuurlijk – maar kunnen we ook tot circa 30 procent aan uitstoot reduceren. Ook hier betreft het dus een ‘dubbele oplossing’.”

Circulariteit begint met optimaliseren van levensduur

Zo bedenkt, ontwikkelt en produceert voestalpine spoorse materialen van de hoogste kwaliteit, terwijl ze ook qua klimaatneutraliteit bijdragen aan het hogere doel. Want duurzaam bouwen is één, duurzaam in de oorspronkelijke zin van bestendig, dat is twee!“ aldus Brinkhuis. “Maar voor alles wat je maakt, weet je dat het langer meegaat als je het ook goed onderhoudt. Klimaatneutraliteit en circulariteit begint met het optimaliseren van je levensduur, dat wordt wel eens vergeten.”

En als je nu met meer treinen gaat rijden en minder vakmanschap beschikbaar hebt, dan komt je levensduur en je instandhoudingsmanagement onder druk te staan. En dus heeft voestalpine ook daarover nagedacht, zo bleek wel op RTE’24. “We hebben de handen ineen geslagen met onze zusterbedrijven die ruime ervaring hebben met de doorontwikkeling van sensoriek en het ophalen van data”, legt Brinkhuis uit.

Inspectiearm object: geen overnodige luxe

“En zo is het platform zentrak ontwikkeld. De lokale expertise in combinatie met zentrak is samengekomen in een uitgekiend Asset Managementsysteem. Het platform vertelt je wat er nu in de installed base gebeurt of wat er in het verleden is gebeurd. De gekoppelde monitoringsystemen, zoals Intelligent Turnout, geven tevens de benodigde informatie om te kunnen anticiperen op wat er mogelijk in de toekomst zal gebeuren. Zo creëren we een basis van predictief onderhoud, wat leidt tot minder verstoringen, lagere kosten en verbeterde veiligheid in de railinfra.”

Met alle data uit die sensoren die het platform voeden kan er op afstand én bijtijds bepaald worden wanneer er een onderhoudsactie moet plaatsvinden. “Dat is op dit moment in de branche al enigszins geregeld”, zegt Brinkhuis, “maar wat nog niet geregeld is, en dat hebben we gedemonstreerd tijdens RTE’24, is dat je door middel van nieuwe generatie monitoringstechnieken eigenlijk toewerkt naar een inspectiearm object. Geen overbodige luxe gezien de uitdagingen waar de branche voor staat.”

Lees ook:

Auteur: Jeroen Baldwin

Jeroen Baldwin is journalist en chef redactie van SpoorPro.nl

Reageer ook

U bent ingelogd als ""

Indien dit onjuist is, kunt u uitloggen.

Nog maximaal tekens