Tram ontspoord na botsing met auto op de Koekoekslaan in Nieuwegein, foto: AS Media

Vierde ontspoorde tram in Utrecht, in nog geen jaar tijd. Toeval, of is er meer aan de hand?

Dinsdagochtend 4 januari is een tram ontspoord tussen Nieuwegein en IJsselstein. Het is niet de eerste keer: in nog geen jaar tijd is de sneltram tussen op dit traject vier keer ontspoord. Toeval? En hoe zit het nu met de veiligheid? We vragen het de provincie Utrecht, die de vragen schriftelijk beantwoordt. 

Voor de vierde keer in een jaar tijd is er een tramongeluk tussen Utrecht en Nieuwegein. Hoe kan dit in zo’n korte tijd zo vaak misgaan?

“Uit de statistieken over 2021 blijkt geen toename van het aantal ongevallen. Het aantal ongevallen per tramkilometer is zelfs lager. Wel hebben de ongevallen vorig jaar twee specifieke zaken aan het licht gebracht:
Bij de drie ongevallen vorig jaar was er telkens sprake van roodlichtnegatie (al dan niet bewust negeren van een rood licht, red.) door de weggebruikers, in verschillende omstandigheden.

De gevolgen van de ongevallen zijn groter, inclusief het ongeval vandaag is er inmiddels tot vier keer toe een tram ontspoord. Deze twee aspecten zijn nieuw en voor de provincie reden om te kijken naar de achtergronden en mogelijke verbetermaatregelen.”

De provincie heeft een onderzoek hebben laten verrichten door een extern bureau. Wat is daar uitgekomen?

“Naar aanleiding van de ongevallen vorig jaar hebben er meerdere onderzoeken plaatsgevonden.
Van elk ongeval is de toedracht en het verloop onderzocht door de permanente ongevalscommissie van de provincie en daarnaast is er politieonderzoek uitgevoerd. Van het ongeval vandaag is de oorzaak nog niet vastgesteld. Maar ook in dit geval was de oversteek beveiligd met een verkeerslicht dat werkzaam was ten tijde van het ongeval.

Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar het ontsporingsrisico en de gevolgschade van de lage vloertrams. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door Dekra. Uit de onderzoeken moet worden geconcludeerd dat de lage vloertrams bij een aanrijding voor het eerste wielstel een hoger risico op ontsporing geven, ook bij lagere snelheden. In andere steden hebben vergelijkbare ongevallen plaatsgevonden.

Lage vloertrams geven bij een aanrijding voor het eerste wielstel een hoger risico op ontsporing geven, ook bij lagere snelheden

Er loopt een onderzoek naar de objectivering van omstandigheden op de tramkruispunten, gerelateerd aan de inrichting en eventuele maatregelen. De planning is dat dit afwegingkader 2e kwartaal 2022 gereed is, op grond waarvan dan beoordeeld kan worden of en welke maatregelen gewenst zijn op de diverse kruispunten. Dit onderzoek vindt plaats door een extern verkeerskundig bureau.”

In hoeverre is het nog veilig om met deze tram te reizen?

“Het reizen per tram is relatief veilig vergeleken met andere vervoerwijzen, er raken relatief zelden passagiers verwond. De provincie hanteert daarbij ALARP als beleidsdoel: onveiligheid ‘as low as reasonably possible’. Vanuit die insteek is de passage-snelheid van de trams op diverse overwegen verlaagd, om de bestuurders meer tijd te geven te anticiperen en de effecten bij een ongeval te verkleinen. Dit is een tijdelijke maatregel die ingesteld is na de eerdere ongevallen vorig jaar en in afwachting van het genoemde onderzoek.”

Welke maatregelen gaan jullie nemen om de kans op ongelukken bij tramkruispunten te verminderen?

“Ook bij dit meest recente ongeval wordt de oorzaak onderzocht. Qua aanpak van de overwegveiligheid vormt het eerder gebnoemde onderzoek dat nu loopt, de leidraad voor eventuele maatregelen. Uit het afwegingskader moet blijken welke factoren de veiligheid van een overweg beïnvloeden, hoe die factoren van toepassing zijn op alle tramkruispunten en welke maatregelen toepasbaar zijn in verschillende omstandigheden. Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld attentie-verhoging voor weggebruikers, fysieke maatregelen als overwegbomen of aanpassing van snelheden.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Hendriëlle de Groot

1 reactie op “Vierde ontspoorde tram in Utrecht, in nog geen jaar tijd. Toeval, of is er meer aan de hand?”

Illya Vaes|06.01.22|16:34

“passage-snelheid van de trams op diverse overwegen verlaagd”:
Dus omdat automobilisten te hard rijden resp. geen voorrang geven resp. zich niet aan de regels houden, moet de tram MINDER concurrerend worden gemaakt zodat er meer mensen in de auto stappen en die als echt rupsje-nooit-genoeg dan nóg meer ruimte moet krijgen?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Vierde ontspoorde tram in Utrecht, in nog geen jaar tijd. Toeval, of is er meer aan de hand? | SpoorPro.nl
Tram ontspoord na botsing met auto op de Koekoekslaan in Nieuwegein, foto: AS Media

Vierde ontspoorde tram in Utrecht, in nog geen jaar tijd. Toeval, of is er meer aan de hand?

Dinsdagochtend 4 januari is een tram ontspoord tussen Nieuwegein en IJsselstein. Het is niet de eerste keer: in nog geen jaar tijd is de sneltram tussen op dit traject vier keer ontspoord. Toeval? En hoe zit het nu met de veiligheid? We vragen het de provincie Utrecht, die de vragen schriftelijk beantwoordt. 

Voor de vierde keer in een jaar tijd is er een tramongeluk tussen Utrecht en Nieuwegein. Hoe kan dit in zo’n korte tijd zo vaak misgaan?

“Uit de statistieken over 2021 blijkt geen toename van het aantal ongevallen. Het aantal ongevallen per tramkilometer is zelfs lager. Wel hebben de ongevallen vorig jaar twee specifieke zaken aan het licht gebracht:
Bij de drie ongevallen vorig jaar was er telkens sprake van roodlichtnegatie (al dan niet bewust negeren van een rood licht, red.) door de weggebruikers, in verschillende omstandigheden.

De gevolgen van de ongevallen zijn groter, inclusief het ongeval vandaag is er inmiddels tot vier keer toe een tram ontspoord. Deze twee aspecten zijn nieuw en voor de provincie reden om te kijken naar de achtergronden en mogelijke verbetermaatregelen.”

De provincie heeft een onderzoek hebben laten verrichten door een extern bureau. Wat is daar uitgekomen?

“Naar aanleiding van de ongevallen vorig jaar hebben er meerdere onderzoeken plaatsgevonden.
Van elk ongeval is de toedracht en het verloop onderzocht door de permanente ongevalscommissie van de provincie en daarnaast is er politieonderzoek uitgevoerd. Van het ongeval vandaag is de oorzaak nog niet vastgesteld. Maar ook in dit geval was de oversteek beveiligd met een verkeerslicht dat werkzaam was ten tijde van het ongeval.

Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar het ontsporingsrisico en de gevolgschade van de lage vloertrams. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door Dekra. Uit de onderzoeken moet worden geconcludeerd dat de lage vloertrams bij een aanrijding voor het eerste wielstel een hoger risico op ontsporing geven, ook bij lagere snelheden. In andere steden hebben vergelijkbare ongevallen plaatsgevonden.

Lage vloertrams geven bij een aanrijding voor het eerste wielstel een hoger risico op ontsporing geven, ook bij lagere snelheden

Er loopt een onderzoek naar de objectivering van omstandigheden op de tramkruispunten, gerelateerd aan de inrichting en eventuele maatregelen. De planning is dat dit afwegingkader 2e kwartaal 2022 gereed is, op grond waarvan dan beoordeeld kan worden of en welke maatregelen gewenst zijn op de diverse kruispunten. Dit onderzoek vindt plaats door een extern verkeerskundig bureau.”

In hoeverre is het nog veilig om met deze tram te reizen?

“Het reizen per tram is relatief veilig vergeleken met andere vervoerwijzen, er raken relatief zelden passagiers verwond. De provincie hanteert daarbij ALARP als beleidsdoel: onveiligheid ‘as low as reasonably possible’. Vanuit die insteek is de passage-snelheid van de trams op diverse overwegen verlaagd, om de bestuurders meer tijd te geven te anticiperen en de effecten bij een ongeval te verkleinen. Dit is een tijdelijke maatregel die ingesteld is na de eerdere ongevallen vorig jaar en in afwachting van het genoemde onderzoek.”

Welke maatregelen gaan jullie nemen om de kans op ongelukken bij tramkruispunten te verminderen?

“Ook bij dit meest recente ongeval wordt de oorzaak onderzocht. Qua aanpak van de overwegveiligheid vormt het eerder gebnoemde onderzoek dat nu loopt, de leidraad voor eventuele maatregelen. Uit het afwegingskader moet blijken welke factoren de veiligheid van een overweg beïnvloeden, hoe die factoren van toepassing zijn op alle tramkruispunten en welke maatregelen toepasbaar zijn in verschillende omstandigheden. Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld attentie-verhoging voor weggebruikers, fysieke maatregelen als overwegbomen of aanpassing van snelheden.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Hendriëlle de Groot

1 reactie op “Vierde ontspoorde tram in Utrecht, in nog geen jaar tijd. Toeval, of is er meer aan de hand?”

Illya Vaes|06.01.22|16:34

“passage-snelheid van de trams op diverse overwegen verlaagd”:
Dus omdat automobilisten te hard rijden resp. geen voorrang geven resp. zich niet aan de regels houden, moet de tram MINDER concurrerend worden gemaakt zodat er meer mensen in de auto stappen en die als echt rupsje-nooit-genoeg dan nóg meer ruimte moet krijgen?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.