Kaart van het Europese TEN-T netwerk

‘Uitrollen van TEN-T-spoornetwerk niet mogelijk zonder steun EU’

Afbeelding: Europese Commissie

De belangrijkste stappen voor de uitbreiding van het TEN-T-spoornetwerk kunnen alleen worden gemaakt met een ‘gezonde mix van financiële instrumenten’. 2016 en 2017 waren in dat opzicht succesvolle jaren, zo valt te lezen in het voortgangsrapport van de Europese Commissie over de implementatie van het trans-Europese vervoersnetwerk. Het TEN-T spoornetwerk moet tegen 2030 voltooid zijn, maar er liggen nog veel projecten op de plank.

In de jaren 2016 en 2017 ontvingen de partijen die werken aan het TEN-T-netwerk meer financiering dan de jaren ervoor uit de Connecting Europe Facility (CEF), evenals uit andere EU-middelen. Dit heeft tot dusver zeker bijgedragen aan de succesvolle implementatie van het TEN-T-netwerk, wordt in het rapport geconcludeerd. Momenteel voldoet de implementatie tussen de 81 en 100 procent van de vereisten van de verordening, een reeks regels die bepalen wat er moet gebeuren.

Niet altijd de realiteit

De nalevingspercentages uit het rapport weerspiegelen niet altijd de realiteit als het gaat om kwaliteit of operationele functionaliteit van het transportnetwerk, wordt vastgesteld. “Deze analyse moet inderdaad in de context worden geplaatst van deels beperkte technische TEN-T-standaarden in vergelijking met de werkelijkheid in verschillende landen. Het is daarom mogelijk dat deze normen bij de komende herziening van de TEN-T-verordening nader moeten worden gespecificeerd en ontwikkeld om de feitelijke mogelijkheden en beperkingen van het netwerk beter te benutten.”

Het rapport geeft ook een concrete voorbeelden voorbeeld. Hoewel de naleving al grotendeels wordt bereikt op het gebied van elektrificatie (89 procent), spoorbreedte (86 procent), snelheid van het goederenvervoer (86 procent) en asbelasting (81 procent), is dit nog niet het geval als het gaat om lengte van goederentreinen (43 procent) en vooral ERTMS-inzet (11 procent). “Deze lopen nog steeds achter. Een lijn is misschien geschikt voor een treinlengte van 740 meter, maar heeft niet genoeg zijsporen om volledige interoperabiliteit in de praktijk te garanderen.”

Veelzeggend is ook de mate van naleving van standaarden in bepaalde landen. Neem bijvoorbeeld de snelheid van de goederenlijn, waarbij de parameter 100 kilometer per uur is. De naleving van deze vereiste lag al op een hoge 86 procent per gegevens van 2017. Maar dit is niet het geval in de Baltische staten, Polen en Bulgarije. In Polen bijvoorbeeld is de gemiddelde snelheid van een intermodale trein 31,7 kilometer per uur en van een conventionele goederentrein 25,5.

Noordzee-Baltische corridor

Een mooi initiatief is het nieuwe werkplan voor de Noordzee-Baltische Corridor. Vers van de pers werd dit gepresenteerd op de RailFreight Summit in Poznan door Izabela Kaczmarzyk, consultant voor de corridor die door Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Duitsland, Nederland en België loopt.

In de pijplijn voor deze corridor zitten 657 projecten (stand van zaken in oktober 2019) voor een totaalbedrag van 110 miljard euro. Deze omvatten 68 ‘aanvullende projecten’ voor een bedrag van naar schatting 488 miljoen euro om te voldoen aan de TEN-T-vereisten.

“Dit heeft vooral betrekking op schone brandstoffen, brughoogte, de treinlengte van 740 meter, bereikbaarheid van terminals en 100 kilometer per uur lijnsnelheid voor treinen op goederenlijnen. 337 projecten zijn gepland om te worden gerealiseerd in 2030 en 152 projecten met een totale waarde van 39 miljard euro dragen bij tot de naleving van de TEN-T-verordening”, legt Kaczmarzyk uit.

Noordzee-Baltische Corridor projecten per realisatietermijn

Wat volgt hierna?

Het voortgangsrapport verschijnt eens in de twee jaar, en hoewel het tegen de tijd dat het wordt gepubliceerd verouderd is, geeft het een duidelijke indicatie van het implementatieniveau. Ondertussen wordt er gewerkt aan de herziening van de huidige TEN-T-verordening. Het voortgangsrapport en de respectievelijke werkplannen van elk van de corridors helpen bij het vormgeven van deze herziene verordening. Een mogelijk voorstel voor een herziening zou in 2021 volgen. Dit is nodig omdat nieuwe ontwikkelingen die niet waren voorzien toen de verordening werd opgesteld vragen om een ​​upgrade van sommige functies van het netwerk, legde EU-commissaris voor vervoer Adina Vălean in juni uit.

“Het ontwerp van het kernnetwerk, strategisch gezien het belangrijkste onderdeel van het TEN-T, blijft zoals het is. We zijn niet op zoek naar een revolutie en we hebben al veel vooruitgang geboekt. Sommige projecten lopen echter vertraging op en lopen het risico de realisatiedoelstelling voor 2030 niet te halen. De deadline verlengen is geen optie. Ambitie ook niet verminderen.

“De enige weg vooruit is in plaats daarvan het belang van het belang van het behalen van de verplichtingen van de lidstaten te benadrukken. Daarnaast moeten de instrumenten op EU-niveau worden versterkt en het beheer van de netwerken verbeteren”, besluit ze.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Majorie van Leijen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.