Werkzaamheden aan de A10 en het spoor bij station Amsterdam Zuid, foto: ANP

Lezersonderzoek SpoorPro: afname nieuwe projecten door coronacrisis

33 procent van de medewerkers die werkzaam zijn in de spoorbranche geeft aan dat het aantal nieuwe projecten voor hun organisatie daalt en 36 procent geeft aan dat er minder klandizie is. Tegelijkertijd zijn er organisaties die weinig merken van de coronacrisis of het juist drukker hebben, bijvoorbeeld in het spooronderhoud. 97 procent van de mensen werkzaam in de spoorsector heeft er vertrouwen in dat hun organisatie de coronacrisis doorstaat. Dat blijkt uit een lezersonderzoek van SpoorPro.

Ondervraagden geven aan dat opdrachtgevers minder budget hebben, dat bepaalde ontwikkelingsprojecten stagneren en dat er klanten zijn met betalingsproblemen. Een van de respondenten spreekt van een ‘enorme recessie’ met ‘minder projecten, minder investeringen in onderzoek en ontwikkeling’.

Ook zijn er bedrijven die zeggen weinig te merken van de coronacrisis. Een van de respondenten geeft aan positief te zijn omdat er de ‘afgelopen tijd meer onderhoud aan het spoor’ heeft plaatsgevonden. Een andere respondent geeft ook aan het juist drukker te hebben door de coronacrisis. “We behoren tot de bedrijven die er juist op vooruit gaan en meer omzet scoren.” Aan het lezersonderzoek van SpoorPro werkten zo’n vijfhonderd mensen mee.

Minder innovatie

Respondenten noemen met name een terugval op het gebied van innovatie en onzekerheid over ‘hoe de toekomst gaat lopen’. Een van de ondervraagden geeft aan dat klanten ‘enorm intern gericht’ zijn en dat de ‘innovatie verdwenen’ is. 25 procent van de ondervraagden verwacht afscheid te moeten nemen van collega’s. Het merendeel van de respondenten zegt er echter wel vertrouwen in te hebben dat de organisatie de huidige situatie langer dan zes maanden kan volhouden.

Ongeveer twintig procent van de ondervraagden geeft aan dat de organisatie waarvoor ze werken gebruikmaakt van steunmaatregelen van de overheid, waarvan 14 procent van de NOW-regeling en 6,5 procent van de Regeling belastinguitstel.

Vertrouwen

Directeur Corina de Jongh van Railforum geeft aan dat ook bij haar leden ‘het vertrouwen dat ze de coronacrisis overleven wel vrij hoog is’. Tegelijkertijd is het volgens haar logisch dat bedrijven in een economisch onzekere tijd ‘voor de zekerheid maatregelen nemen’ door bijvoorbeeld ‘contracten niet te verlengen of geen nieuwe mensen aan te nemen’.

Ze ziet dat ‘de vechtlust en ondernemerschap erg groot is’, omdat bedrijven enorm ‘creatief zijn om te bedenken hoe dingen wel kunnen’. De samenwerking in de keten gaat volgens haar op dit moment juist beter omdat mensen gezamenlijk moeten gaan zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld voor de logistieke aanvoer van materialen.

Lezersonderzoek SpoorPro

Daling nieuwe projecten

Volgens haar is de dertig procent daling van nieuwe projecten wel realistisch. In het spooronderhoud ziet ze het aantal opdrachten juist toenemen. “Ik denk dat de daling meer een aftopping is van de hectische groei waar de spoorsector de afgelopen jaren mee te maken had. Ik ben optimistisch dat als alles weer gaat draaien dat we wel weer op normale cijfers gaan komen. Het is wel de vraag of alle bedrijven dat kunnen redden. Bedrijven die heel erg op die groei gericht waren gaan het wellicht moeilijk krijgen.”

Teruglopende reizigersaantallen worden onder meer genoemd als reden voor een tegenvallend resultaat. “Het OV per trein is financieel afhankelijk van de verkoop van vervoersbewijzen. Nu moet het OV blijven rijden, terwijl er veel minder betalende reizigers worden vervoerd. We zullen als publieke dienstverlening, gecompenseerd moeten worden voor het werk en niet afhankelijk zijn van de verkoop van vervoersbewijzen”, luidt een van de reacties.

Materialen en logistiek

Tien procent van de respondenten geeft aan dat er een tekort aan materialen is en twintig procent spreekt van logistieke problemen. ProRail zegt in een reactie op het onderzoek ‘zeer beperkt hinder’ te hebben bij projecten door schaarste aan materiaal. In een aantal gevallen was er wel sprake van leveringsproblemen, maar die konden opgelost worden door samen te werken met marktpartijen. “Zo zijn er in samenspraak met een leverancier die aanvoerproblemen had vanwege COVID-19 treinbeveiligingsmaterialen uit de storingsvoorraad van ProRail (Railstock) geleverd”, aldus ProRail.

ProRail heeft aan het begin van de coronacrisis een team ingericht dat zich puur met de beschikbaarheid van spoorkritische materialen bezighoudt. Deze taskforce heeft regulier overleg over materialen met zowel de aannemers als leveranciers. “Ondanks dat we zien dat het nu goed gaat met de levering van materialen staan we klaar om in het geval van een tweede golf direct te kunnen handelen”, aldus de spoorbeheerder. Ook Railforum hoort positieve geluiden over de samenwerking tussen ProRail en de leveranciers.

Lezersonderzoek SpoorPro 2

Werkplek

Maar liefst 38,4 procent geeft aan het moeilijk te vinden om afstand te houden bij werkzaamheden. “Coronaproof een werk organiseren blijkt veel lastiger dan gedacht. Bijna alle werkmethoden moeten worden aangepast”, licht een respondent toe. Verder wordt uitloop van projecten hoger is vanwege ziekte of een tekort van personeel als mogelijk risico genoemd.

Ongeveer 66,6 procent van de ondervraagden werkt op dit moment thuis. Een aantal daarvan geeft aan dat de efficiëntie en productiviteit daardoor toeneemt, omdat er minder afleiding is. Minder reistijd en een positief effect op het milieu worden ook als positief ervaren. Een groot deel van de ondervraagden geeft aan het persoonlijk contact met collega’s te missen. Als negatieve effecten van het thuiswerken worden een beperkte kennisdeling en traag reageren op verandering genoemd. Ook de werkbeleving en de aansluiting op de operatie worden gemist.

Lees meer in ons Dossier over het coronavirus.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Lezersonderzoek SpoorPro: afname nieuwe projecten door coronacrisis”

Pat Rick|25.05.20|17:37

Dus nu tijd voor een nieuwe “Crisis- en Herstelwet” zoals die van 2008. (versnelde) Aanpak van snelwegen: A76, N50 Kampen, A67, A4 BoZ-Markiezaat, A50 Paalgraven-Ewijk. Verdubbeling spoor bij Olst, Den Helder. Aanleg Nedersaksenlijn. Naar voren halen ERTMS. Aanleg verlenging N/Z lijn, metrolijnen naar Almere en Zaanstad. Doorpakken met Wobke-Wiebesfonds, nu de rente nog laag staat.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.