inspecteur-kijfhoek-ilt, bron: ILT

ILT: Kijfhoek voldoet grotendeels aan de norm

De spoorweginfrastructuur op het rangeerterrein Kijfhoek voldoet voor 94,6 procent aan de normen. Die conclusie trekt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van onderzoek begin 2019. Het onderzoek bracht geen acuut onveilige situaties aan het licht. Wel is het aantal wissels dat aan de norm voldoet lager (87,2 procent) dan het landelijk gemiddelde (97 procent). 

De ILT wil dat ProRail op korte termijn actie onderneemt om wissels die niet aan de norm voldoen te verbeteren. Verder moet ProRail altijd een risicoanalyse uitvoeren bij normoverschrijdingen die de veiligheid kunnen raken. Dit gebeurt op Kijkhoek nu onvoldoende vindt ILT. De inspectie monitort dit jaar wanneer en of de verbeterpunten succesvol zijn doorgevoerd.

Het toezicht door ILT op het rangeerterrein werd vorig jaar naar aanleiding van een aantal serieuze ongevallen en incidenten verscherpt. De inspectie is sindsdien aanwezig bij alle geplande werkzaamheden op of bij de spoorbaan. Vanaf oktober 2018 zijn deze controles bij werkzaamheden afgeschaald. Tot op de dag van vandaag is de ILT aanwezig bij al het herstelwerk na een storing. Bovendien nemen inspecteurs twee keer per week een steekproef bij andere werkzaamheden.

Fysieke staat

Ook werd naar de gehele veiligheidssituatie op Kijfhoek gekeken. De ILT onderzocht hiervoor begin 2019 onder meer de fysieke staat van de spoorweginfrastructuur. Hierbij werden onder meer wissels, overwegen/paden, spoor (100m-secties), ES-lassen, fly-overs en relaiskasten geïnspecteerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de spoorweginfrastructuur op Kijfhoek op dit moment voldoende is.

Het aantal wissels dat aan de norm voldoet, met name in de doorgaande sporen, is substantieel lager dan in de rest van Nederland. Gemiddeld over de hele Kijfhoek voldoet 4,3 procent van de objecten niet aan de norm, maar is wel veilig. Dit kan ertoe leiden dat de technische levensduur niet wordt gehaald. 1,1 procent van de onderzochte infrastructuur zit volgens de inspectie zo ver onder de norm dat de spoorwegveiligheid geraakt kan worden. De ILT stelt echter nergens acuut gevaar vast.

Slijtage hoger

Naast wissels die niet aan de eigen normen van ProRail voldoen, ziet ILT ook dat door het zware goederenvervoer de slijtage van de spoorobjecten hoger is dan in de rest van Nederland. De inspectie wil daarom op korte termijn veranderingen zien bij ProRail. Woensdag ontvingen de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail de onderzoeksresultaten. Ook de resultaten van een in opdracht van ProRail uitgevoerd onderzoek door stichting Crisislab werden deze week aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.