De Thalys rijdt over de hsl-brug/moerdijkbrug/brug Hollandsch Diep over het Hollandsch Diep. Foto: Hollandse Hoogte.

ILT: Spoorinfra voldoet aan de norm, risicobeheersing moet beter

De kwaliteit van de Nederlandse spoorinfrastructuur is goed en in een betere conditie dan vijf jaar geleden. Die conclusie trekt de Inspectie Leefomgeving en Transport in een dinsdag verschenen rapport waarin de bevindingen van een vijfjaarlijkse steekproef worden beschreven. De inspectie vindt wel dat er sinds de vorige meting onvoldoende voortgang is gemaakt met risicobeheersing en wil hierover in gesprek met ProRail.

De kwaliteit van het spoor, onder andere spoortunnels, wissels, overwegen en treinbeveiligingsinstallaties is beoordeeld aan de hand van de eigen onderhoudsnormen van ProRail en blijkt hier voor 96,3 procent aan te voldoen. Bij de nulmeting in 2013 was dit 85 procent. 3,2 procent van de spoorobjecten voldoet niet aan de norm, maar is volgens ILT nog wel veilig. “Deze overschrijdingen hebben geen gevolgen voor de spoorveiligheid. Wel kunnen deze overschrijdingen de levensduur van spoorobjecten verkorten omdat ze sneller slijten.”

Bij 0,5 procent van de onderzochte objecten is de overschrijding van de norm dusdanig dat het de veiligheid wel raakt. Toch gaat het volgens de ILT niet om acuut onveilige situaties. ProRail constateerde eerder dit jaar al op basis van eigen onderzoek dat de kwaliteit van het spoor nu goed is, maar dat het huidige niveau lastig is vast te houden door prijsstijgingen in combinatie met intensiever gebruik van de infrastructuur.

De tekst loopt verder onder de grafiek.

Grafiek rapport ILT 2019-2

Kritiek op tracémanagers

Grootste kritiekpunt van de inspectie is hoe ProRail omgaat met die laatste 0,5 procent. In deze gevallen wil de inspectie dat ProRail altijd een risicoanalyse uitvoert en duidelijk maakt of en onder welke voorwaarden dit deel van de infrastructuur veilig in gebruik kan blijven. Nu gebeurt dit onvoldoende blijkt uit het rapport.

Er is vooral kritiek op de tracé managers (TM) in een aantal contractgebieden. Volgens de inspectie laten de TM’s gemelde gebreken soms slecht uitzoeken en ontbreekt de sturing daarop nogal eens. Verder blijken als hersteld gemelde gebreken, na controle niet daadwerkelijk hersteld te zijn. Eén gesprek met een TM moest worden geschorst vanwege te groot gebrek aan informatie.

In zes gevallen ontdekte de inspectie dat ProRail steken laat vallen bij uitgesteld onderhoud. Ook hier wordt niet consequent aan risicobeheersing gedaan vindt de ILT. “We zien dat aannemers onderhoud soms noodgedwongen uitstellen, maar dan vaak herplannen zonder dat zij de risico’s hiervan expliciteren.”

Squats

Andere opvallende punten waren een aannemer die alleen metingen registreert na het uitvoeren van onderhoud, maar niet vooraf. ProRail bleek daarvan niet op de hoogte te zijn. “ProRail mist hierdoor een deel van de gegevens die nodig zijn voor het monitoren van degeneratiegedrag van de betrokken objecten.” Ook signaleerden de inspecteurs van ILT meer spoorstaafbeschadigingen, zoals squats, dan dat ProRail dat doet.

Per infrastructuurobject beoordeelde de ILT verschillende onderdelen. Zo werden bij wissels onder meer de geometrie, aanrijden/inrijden, spoorstaafdefecten en overige slijtage beoordeeld. Bij wissels bleken alle onderdelen aan de ProRail norm te voldoen. Opvallend is dat er substantiieel minder aanrijdsporen op cruciale plaatsen te zien zijn, met uitzondering van contractgebied Den Haag.

De tekst loopt verder onder de grafiek

Grafiek rapport ILT 2019

De ILT hield 4.000 inspecties in de contractgebieden: Hollands Noorderkwartier, Drenthe, Den Haag, Eemland en Limburg. Bij de nulmeting in 2013 zijn de contractgebieden Gelre, Eemland, Zeeland, Rotterdam en de Betuweroute onderzocht. De resultaten van beide metingen zijn dus niet een-op-een met elkaar te vergelijken. De vijfjarige steekproef van de ILT werd in 2013 ingevoerd op advies van de Commissie Kuiken. Deze commissie luidde destijds de noodklok over de slechte staat van onderhoud van het spoor. Een van de voornaamste kritiekpunten op het beleid van ProRail was dat deze de nadruk te veel legde op de prijs van het onderhoud van de infrastructuur en daarbij niet genoeg controle hield op de kwaliteit.

Lees ook:

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

1 reactie op “ILT: Spoorinfra voldoet aan de norm, risicobeheersing moet beter”

Pat Rick|29.05.19|15:43

Limburg bungelt onderaan met 93.8%, terwijl Noord-Holland 98.4% heeft. Komt dit door de Maaslijn? Daar heeft men geen idee waar veel storingen vandaan komen en kan men die ook niet oplossen. Mogelijk dat de nieuwe beveiliging nu wel veel oplost

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.