Nieuwe wissels, Utrecht CS, foto: Gerrit Serné/ProRail

Rechter: ProRail moet aanbesteding voor sensoren overdoen

ProRail moet een aanbesteding voor twee nieuwe typen sensoren voor wissels stopzetten en opnieuw in de markt zetten. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Strukton had hierover een kort geding aangespannen tegen ProRail, omdat de aannemer vindt dat de spoorbeheerder de opdracht onterecht aan VolkerRail heeft gegund. VolkerRail mengde zich op een later moment in het kort geding.

ProRail bracht vorig jaar een aanbesteding op de markt, waarbij het de markt vroeg om twee sensoren te leveren, sensor 5 en sensor 6. Wanneer de inschrijvende partijen erin zouden slagen om sensoren te leveren die zonder buitendienststelling van de wissels kunnen worden geïnstalleerd, dan leverde dat een fictieve korting op van 4 procent. Als slechts één van deze twee sensoren zonder buitendienststelling zou worden geleverd dan zou de fictieve korting 1,6 procent zijn.

Selectiefase

Strukton en VolkerRail kwamen vorig jaar door de selectiefase en werden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen. De partijen deden dat ook op de daarvoor uiterste inschrijfdatum van 21 december 2018. ProRail maakte op 23 januari van dit jaar bekend de opdracht aan VolkerRail te willen gunnen, omdat dit bedrijf zich met de laagst fictieve inschrijfsom zou hebben ingeschreven.

VolkerRail kreeg de maximale fictieve korting van 4 procent, omdat ze in de inschrijving een sensor 5 en een sensor 6 zonder buitendienststelling aanbood. Op het moment van inschrijving was er nog geen standaard sensor 5 op de markt beschikbaar, maar VolkerRail had zelf een sensor 5 zonder buitendienststelling ontwikkeld. Vanaf 9 april dit jaar zou er een sensor 5 zonder buitendienststelling op de markt te verkrijgen zijn via INCAA Computers met wie VolkerRail samenwerkt.

Kort geding

Strukton spande een kort geding aan, omdat de aannemer vindt dat de aangeboden sensor 5 op wezenlijke onderdelen afwijkt van de sensor die vanaf 8 april bij INCAA Computers beschikbaar zou zijn. Deze zou in strijd zijn met eisen GE001 en GE168. GE001 vereist dat de componenten van de sensoren standaard in de markt verkrijgbaar zijn. GE168 schrijft voor dat de opdrachtnemer bij inschrijving een productomschrijving van het aangeboden product dient in te leveren, inclusief productfoto’s van alle componenten.

Strukton vindt dat VolkerRail ten onrechte de maximale fictieve korting van 4 procent heeft gekregen, omdat bij de beoordeling van de inschrijving nog geen sensor 5 zonder buitendienststelling op de markt beschikbaar was. VolkerRail had daarom volgens Strukton geen korting van 4 procent, maar van 1,6 procent moeten krijgen. Strukton zou in dat geval de winnaar van de aanbesteding moeten zijn, omdat zij dan met de laagste fictieve inschrijfsom had ingeschreven.

Wanneer het voorgaande niet zou opgaan, stelde Strukton dat de aanbesteding opnieuw zou moeten. De spooraannemer voerde aan dat het onduidelijk was vanaf welk moment de producten op de markt verkrijgbaar moesten zijn.

Eisen

VolkerRail en ProRail gaven in hun verweer aan dat de eis dat de aangeboden sensoren standaard in de markt verkrijgbaar moeten zijn (GE001) geen knock-out vereiste, die bepalend is voor gunning, maar een uitvoeringseis. Op het moment van inschrijving bestond de door VolkerRail aangeboden en zelf ontwikkelde sensor 5 buitendienststelling volgens hen al. Dit was alleen nog niet bij anderen bekend, omdat het toen nog niet standaard op de markt verkrijgbaar was. De partijen ontkennen dat het om een prototype ging.

In de beoordeling gaf de rechter aan dat het geschil tussen de partijen vooral draait om de vraag op welk moment moet worden voldaan aan de eis dat de aangeboden sensoren standaard op de markt verkrijgbaar moeten zijn (GE001).

De rechter oordeelde dat de aanbestedingsstukken hierover onvoldoende duidelijk geven. “Dit is in strijd met het transparantiebeginsel en maakt ook dat ProRail de opdracht op grond van de huidige aanbestedingsprocedure niet mag gunnen: niet aan VolkerRail, maar ook niet aan Strukton. Daarbij speelt mee dat het winnen van de aanbesteding ook grotendeels wordt bepaald door het antwoord op de vraag of voldaan is aan de eis dat de aangeboden sensoren standaard in de markt verkrijgbaar moeten zijn.”

Aanbesteding

De rechtbank schrijft in de uitspraak dat ProRail aangaf met deze aanbesteding te willen bereiken dat er een sensor 5 zonder buitendienststelling zou worden ontwikkeld. Met het stellen van eis GE001 wilde ProRail, zonder afhankelijk te zijn van de ontwikkelaar, zeker stellen dat de sensor standaard op de markt te verkrijgen zou zijn. De rechter stelt echter dat ProRail niet in dit standpunt kan worden gevolgd, omdat dit niet blijkt uit de aanbestedingsstukken.

De rechter wijst de eis van Strukton af dat de aanbesteding aan haar gegund had moeten worden. Wel stelt de rechter de aannemer in het gelijk over dat ProRail de aanbesteding moet intrekken en opnieuw in de markt zetten. Daarnaast moeten ProRail en VolkerRail de proceskosten van Strukton betalen (1.705,30 en 1.619 euro met een keer aftrek van het griffierecht).

Lees hier de volledige uitspraak.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Rechter: ProRail moet aanbesteding voor sensoren overdoen | SpoorPro.nl
Nieuwe wissels, Utrecht CS, foto: Gerrit Serné/ProRail

Rechter: ProRail moet aanbesteding voor sensoren overdoen

ProRail moet een aanbesteding voor twee nieuwe typen sensoren voor wissels stopzetten en opnieuw in de markt zetten. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Strukton had hierover een kort geding aangespannen tegen ProRail, omdat de aannemer vindt dat de spoorbeheerder de opdracht onterecht aan VolkerRail heeft gegund. VolkerRail mengde zich op een later moment in het kort geding.

ProRail bracht vorig jaar een aanbesteding op de markt, waarbij het de markt vroeg om twee sensoren te leveren, sensor 5 en sensor 6. Wanneer de inschrijvende partijen erin zouden slagen om sensoren te leveren die zonder buitendienststelling van de wissels kunnen worden geïnstalleerd, dan leverde dat een fictieve korting op van 4 procent. Als slechts één van deze twee sensoren zonder buitendienststelling zou worden geleverd dan zou de fictieve korting 1,6 procent zijn.

Selectiefase

Strukton en VolkerRail kwamen vorig jaar door de selectiefase en werden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen. De partijen deden dat ook op de daarvoor uiterste inschrijfdatum van 21 december 2018. ProRail maakte op 23 januari van dit jaar bekend de opdracht aan VolkerRail te willen gunnen, omdat dit bedrijf zich met de laagst fictieve inschrijfsom zou hebben ingeschreven.

VolkerRail kreeg de maximale fictieve korting van 4 procent, omdat ze in de inschrijving een sensor 5 en een sensor 6 zonder buitendienststelling aanbood. Op het moment van inschrijving was er nog geen standaard sensor 5 op de markt beschikbaar, maar VolkerRail had zelf een sensor 5 zonder buitendienststelling ontwikkeld. Vanaf 9 april dit jaar zou er een sensor 5 zonder buitendienststelling op de markt te verkrijgen zijn via INCAA Computers met wie VolkerRail samenwerkt.

Kort geding

Strukton spande een kort geding aan, omdat de aannemer vindt dat de aangeboden sensor 5 op wezenlijke onderdelen afwijkt van de sensor die vanaf 8 april bij INCAA Computers beschikbaar zou zijn. Deze zou in strijd zijn met eisen GE001 en GE168. GE001 vereist dat de componenten van de sensoren standaard in de markt verkrijgbaar zijn. GE168 schrijft voor dat de opdrachtnemer bij inschrijving een productomschrijving van het aangeboden product dient in te leveren, inclusief productfoto’s van alle componenten.

Strukton vindt dat VolkerRail ten onrechte de maximale fictieve korting van 4 procent heeft gekregen, omdat bij de beoordeling van de inschrijving nog geen sensor 5 zonder buitendienststelling op de markt beschikbaar was. VolkerRail had daarom volgens Strukton geen korting van 4 procent, maar van 1,6 procent moeten krijgen. Strukton zou in dat geval de winnaar van de aanbesteding moeten zijn, omdat zij dan met de laagste fictieve inschrijfsom had ingeschreven.

Wanneer het voorgaande niet zou opgaan, stelde Strukton dat de aanbesteding opnieuw zou moeten. De spooraannemer voerde aan dat het onduidelijk was vanaf welk moment de producten op de markt verkrijgbaar moesten zijn.

Eisen

VolkerRail en ProRail gaven in hun verweer aan dat de eis dat de aangeboden sensoren standaard in de markt verkrijgbaar moeten zijn (GE001) geen knock-out vereiste, die bepalend is voor gunning, maar een uitvoeringseis. Op het moment van inschrijving bestond de door VolkerRail aangeboden en zelf ontwikkelde sensor 5 buitendienststelling volgens hen al. Dit was alleen nog niet bij anderen bekend, omdat het toen nog niet standaard op de markt verkrijgbaar was. De partijen ontkennen dat het om een prototype ging.

In de beoordeling gaf de rechter aan dat het geschil tussen de partijen vooral draait om de vraag op welk moment moet worden voldaan aan de eis dat de aangeboden sensoren standaard op de markt verkrijgbaar moeten zijn (GE001).

De rechter oordeelde dat de aanbestedingsstukken hierover onvoldoende duidelijk geven. “Dit is in strijd met het transparantiebeginsel en maakt ook dat ProRail de opdracht op grond van de huidige aanbestedingsprocedure niet mag gunnen: niet aan VolkerRail, maar ook niet aan Strukton. Daarbij speelt mee dat het winnen van de aanbesteding ook grotendeels wordt bepaald door het antwoord op de vraag of voldaan is aan de eis dat de aangeboden sensoren standaard in de markt verkrijgbaar moeten zijn.”

Aanbesteding

De rechtbank schrijft in de uitspraak dat ProRail aangaf met deze aanbesteding te willen bereiken dat er een sensor 5 zonder buitendienststelling zou worden ontwikkeld. Met het stellen van eis GE001 wilde ProRail, zonder afhankelijk te zijn van de ontwikkelaar, zeker stellen dat de sensor standaard op de markt te verkrijgen zou zijn. De rechter stelt echter dat ProRail niet in dit standpunt kan worden gevolgd, omdat dit niet blijkt uit de aanbestedingsstukken.

De rechter wijst de eis van Strukton af dat de aanbesteding aan haar gegund had moeten worden. Wel stelt de rechter de aannemer in het gelijk over dat ProRail de aanbesteding moet intrekken en opnieuw in de markt zetten. Daarnaast moeten ProRail en VolkerRail de proceskosten van Strukton betalen (1.705,30 en 1.619 euro met een keer aftrek van het griffierecht).

Lees hier de volledige uitspraak.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.