Het Nederlands Kamerorkest tijdens de opening van de Noord/Zuidlijn

Jaaroverzicht deel 1: spoorgoederenvervoer in de lift en tegenslag

In de eerste helft van 2018 zijn er mooie stappen gezet in de spoorsector. Het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer werd gepubliceerd en de eerste spoorgoederenverbinding tussen Amsterdam en China is een feit. Helaas waren er ook minder mooie dingen te melden zoals diverse tegenvallers in spoorprojecten. Dit zorgde er onder meer voor dat het spoorproject Hoekse Lijn Rotterdamse wethouder Langenberg de kop kostte. De HSL-Zuid blijft ook een zorgenkindje.

De nasleep van blunders gemaakt bij het spoorproject Kamperlijn speelt vrijwel in heel 2018 een grote rol. In december 2017 wordt duidelijk dat treinen op deze spoorlijn tussen Kampen en Zwolle maar 100 kilometer per uur kunnen rijden, omdat de bodem onder de spoorbaan niet genoeg stabiliteit biedt. Daardoor kan het nieuw aangelegde station Zwolle Stadshagen voorlopig niet worden aangedaan. ProRail, vervoerder Keolis, de provincie Overijssel en gemeenten Zwolle bakkeleien het hele jaar over wat de beste oplossing is.

De stations en de metrobaan van de Noord/Zuidlijn wordt in januari na ruim vijftien jaar bouwen opgeleverd. Vanwege diverse tegenvallers is het metroproject zeven jaar later klaar, dan eerder werd verwacht. In 2008 verzakten tot twee keer toe een aantal panden aan de Vijzelgracht en liepen de kosten en de planning uit. Na een uitgebreid onderzoek door de commissie Veerman kon de lijn worden afgebouwd, met extra risicobeheersingsmaatregelen.

Spoordebacle

Wethouder Pex Langenberg (D66) van de gemeente Rotterdam stapt in februari op na een vernietigend rapport over metroproject de Hoekse Lijn. De ombouw van de spoorlijn tot metroverbinding is ruim een jaar vertraagd en de kosten vallen 90 miljoen euro hoger uit dan eerder begroot. In een kritisch rapport van de raadscommissie Hoekse Lijn werd vastgesteld dat Langenberg niet tijdig handelde toen bleek dat het project niet goed liep.

De Nederlandse overheid heeft in februari nieuwe regels toegepast die het vanaf 2019 voor ProRail mogelijk maken om prijsprikkels toe te passen in de berekening van de spoortarieven. Een extra heffing per marktsegment maakt het wettelijk mogelijk dat de gebruiksvergoedingen worden verlaagd voor het goederenvervoer in navolging van de voorgenomen verlaging in Duitsland.

De raadszaal van het stadhuis in Rotterdam

Goederentrein naar China

Op 7 maart vertrekt de eerste goederentrein vanuit Amsterdam richting China, waarmee onze hoofdstad officieel is aangesloten op de Nieuwe Zijderoute. De containertrein reed vanuit de Amsterdamse haven door Duitsland, Polen, Wit-Rusland, Rusland en Kazachstan om zestien dagen later in Yiwu aan te komen.

Govia Thameslink Railway (GTR) voert op 17 maart in Londen de eerste treinrit met passagiers gereden met Automatic Train Operation (ATO) in combinatie met ERTMS Level 2. ATO is nodig om vanaf december 2019 tijdens de spits met 24 treinen per uur op en neer tussen de stations St. Pancras en Blackfriars te rijden.

Budgetproblemen

Verschillende spoorbedrijven geven in april aan te worstelen met uitstel van projecten en budgetproblemen bij spoorbeheerder ProRail. In 2017 daalden bedrijfsopbrengsten van diverse ondernemingen door het uitblijven van opdrachten. Diverse bedrijven worstelen met de timing. Zij geven aan dat er soms veel werk is en op andere momenten weer heel weinig.

Het Franse lagerhuis gaat akkoord met vergaande hervormingen van nationaal spoorwegbedrijf SNCF. In de plannen wordt onder meer het monopolie van de staat opgeheven. Ook wordt concurrentie op het spoor mogelijk. De vakbonden zijn fel tegen deze ontwikkelingen. Onder meer omdat de regelingen voor vroegtijdige pensionering mogelijk worden afgeschaft. In veel gevallen kunnen werknemers al vanaf 52 jaar met pensioen.

TGV, hogesnelheidstrein, SNCF

ERTMS en spooronderhoud

In mei wordt bekend dat de kosten voor de voor de uitrol van het beveiligingssysteem ERTMS hoger uit zullen vallen. Uit een voortgangsrapportage van het Programma ERTMS blijkt de spoorsector met het huidige budget slechts zeven tot acht baanvakken met het Europese systeem uit kan rusten. Eerder werd gedacht dat de financiering de ombouw van twaalf baanvakken zou dekken.

ProRail-topman Pier Eringa geeft in mei tijdens de presentatie van de jaarcijfers 2017 te vrezen voor voor Defensie-taferelen in het spooronderhoud. Tot 2040 zal het aantal treinreizigers naar verwachting met 27 tot 45 procent toenemen. De spoorbeheerder moet echter de komende jaren met hetzelfde budget het spoor op peil houden. Als het Rijk de investeringen in het spoor niet verhoogd, dan verwacht hij dat dit ten koste gaat van het spooronderhoud.

Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven stuurt in juni het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer naar de Tweede Kamer. Daarin staat dat het Rijk tot 2023 jaarlijks 12 tot 14 miljoen euro vrij gaat maken om de gebruikersvergoeding voor spoorgoederenvervoerders te verlagen. Het pakket heeft als doel de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer in Nederland ten opzichte van omringende landen aanzienlijk te verbeteren.

In dezelfde maand blijkt dat nieuwe beveiligingssoftware die geïnstalleerd is op Traxx-locomotieven er maandenlang voor heeft gezorgd dat treinen op de hogesnelheidslijn meerdere keren zijn uitgevallen. NS geeft aan samen met Bombardier om het aantal storingen ‘terug te brengen naar normale waarden’, maar de problemen op de HSL-Zuid blijven aanhouden.

Lees ook:

Jaaroverzicht deel 2: nieuwe spoorinnovaties en tragiek

Auteur: Marieke van Gompel

1 reactie op “Jaaroverzicht deel 1: spoorgoederenvervoer in de lift en tegenslag”

Loek van der Heide|19.01.19|17:34

(ca. 24 Mln voor verlagen spoorgebruik goederen):
Als het Ministerie. I&M VenW met Prorail dan ook de tariefs-differentiatie ten koste vd. Noordelijke zeehavens uit 1969 ongedaan maakt, en investeren in herstel vh. railgoederenvervoer AF/via Harlingen en Fryslân via het TEN-tec subsidie programam, dan dragen de Noordeljke zeehavens ook bij aan een beter functioneren in de oplossing van de congestie in de Randstad.
Bovenstaande suggestie zou je eigenlijk politiek moeten agenderen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.