Station Emmen-Zuid, foto: Wikimedia Commons

Raad van State: spoorverdubbeling Emmen Zuid kan doorgaan

De spoorverdubbeling bij station Emmen Zuid kan doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren van omwonenden tegen deze uitbreiding ongegrond verklaard. Daardoor kunnen de plannen voor de verdubbeling van het spoor over een lengte van zeshonderd meter en de bouw van een extra perron doorgaan.

De spoorverdubbeling maakt het mogelijk dat treinen elkaar passeren bij station Emmen Zuid. Daarnaast is een kwartierdienst in de spits mogelijk. Door de aanleg van een tweede perron zijn aanpassingen aan de openbare ruimte rondom het station nodig. De toegankelijkheid van het bestaande perron wordt verbeterd. Fietsenstallingen worden verplaatst en er komt een opgang naar het tweede perron.

Bestemmingsplan

Wijkbewoners en een wijkvereniging hebben een beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan van station Emmen Zuid bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen voor een te hoge toename van de geluids- en trillingshinder bij hun woningen. Ze vinden dat er bij de locatiekeuze van de spoorverdubbeling onvoldoende rekening is gehouden met hun belangen.

Ze voeren verder aan dat de afstand van het spoor tot de gevels van de woningen wordt verminderd van 27 tot 19 meter. De afdeling bestuursrechtspraak concludeert op basis van een aantal kaarten en luchtfoto’s waarop de nieuwe spoorlijn is geprojecteerd dat de kortste afstand tussen een woning en de nieuwe spoorlijn 23,3 meter bedraagt.

Onderzoek

Movares heeft een onderzoek gedaan naar alternatieve locaties voor een ter hoogte van de straat Sierduif gepland wissel. Een aantal varianten is op acht punten vergeleken met de basisvariant. Uit de studie kwam naar voren dat de alternatieven op vrijwel alle punten slechter scoren dan de variant bij de Sierduif. Ook in een second opinion uitgevoerd door Invraplus wordt geconcludeerd dat de basisvariant voordelen heeft ten opzichte van de andere varianten.

Omdat de omwonenden niet konden instemmen met de bevindingen uit de second opinion, heeft Movares een alternatief ontwerp gemaakt dat uitgaat van ‘bewonersvariant 2’ met minder overlast voor de omwonenden. Deze variant scoort slechter op de punten railverkeerstechniek, transfer, overwegveiligheid, bouwkosten, duurzaamheid en ruimtebeslag. De bewonersvariant scoort echter beter voor wat betreft trillingen en kabels en leidingen. De afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat er terecht voor de basisvariant is gekozen, omdat er met ‘beide bewonersvarianten geen gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt’.

Trillingsoverlast

Uit onderzoek van Movares blijkt dat goederentreinen die straks de nieuwe wissels bij de woningen passeren, een toename van de trillingssterkte met 15 procent veroorzaken. Een toename in trillingssterkte van minder dan 30 procent wordt echter als ‘niet voelbaar’ geclassificeerd. De afdeling bestuursrechtspraak stelt dat het standpunt dat het plan niet leidt tot onaanvaardbare trillingshinder terecht is. Ook dit bezwaar is daarom ongegrond verklaard.

De spoorverdubbeling bij station Emmen Zuid maakt onderdeel uit van het Spoorplan Noord-Nederland. Dit plan omvat een een twintigtal projecten die moeten leiden tot snellere reistijden, betere verbindingen en comfortabele stations in het noorden van ons land.

Bekijk hier de volledige uitspraak.

Lees ook:

Eén miljard euro voor verbetering spoor Noord-Nederland

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Raad van State: spoorverdubbeling Emmen Zuid kan doorgaan”

Pat Rick|06.07.18|15:48

Op de kaart lijkt er al een ruimtereservering te zijn voor een tweede spoor dat men nu gaat realiseren.

Het zou mooi zijn om de lijn van Emmen door te trekken naar Musselkanaal en zo een verbinding via Veendam met Groningen te maken. Vanuit het noordelijkste puntje van het rangeerterrein in Emmen (Heidestraat) nog geen 18 km!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.