Baanwerker, werkzaamheden, spoor, rails

Cao-onderhandelingen railinfra: 3,5 procent meer loon

De vakbonden hebben een cao onderhandelingsresultaat bereikt in de cao-onderhandelingen met de werkgevers in de railinfra. Als de leden ermee instemmen, dan krijgen werknemers in deze sector er vanaf 1 januari 2016 3,5 procent loon bij. Het aantal ATV-dagen wordt teruggebracht. De Cao Railinfra geldt voor ruim 3800 werknemers die werkzaam zijn in het spooronderhoud en nieuwbouwprojecten.

In oktober voerden baanwerkers nog actie om verlenging te eisen van de Cao Railinfra, die sinds juli 2014 was verlopen. Het cao-overleg werd in april opgeschort omdat werknemers en werkgevers het niet met elkaar eens werden.

Cao Railinfra

Het aantal ATV-dagen voor niet uitvoerend personeel wordt teruggebracht van 23 naar 18. Werknemers mogen zelf kiezen om hun ATV te behouden, maar leveren dan 1,5 procent van de loonsverhoging in. Dat geldt niet voor de uitvoerende medewerkers die veelal in de avonduren en weekenden werken. Zij houden 23 ATV-dagen.

Ook hebben partijen afgesproken dat de duur en de opbouw van de WW- (Werkeloosheidswet) en de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) worden aangepast volgens de afspraken hierover in het Sociaal Akkoord. De vakbonden leggen het onderhandelingsresultaat voor aan hun leden. Eind december wordt duidelijk of ze hiermee akkoord gaan.

Lees ook:

FNV Spoor voert actie voor verlenging cao-akkoord railinfra

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.