OV SAAL

Project OV SAAL op trede 4 van veiligheidsladder ProRail

Projectorganisatie OV SAAL Zuidtak Oost heeft als allereerste organisatie in Nederland trede 4 van de Veiligheidsladder van ProRail bereikt. BAM Rail en ProRail werken samen in dit grote spoorproject. Omdat de mobiliteit in het gebied tussen Schiphol en Lelystad de komende jaren flink zal toenemen wordt het bestaande spoor ten zuiden van Amsterdam (de Zuidtak) uitgebreid en aangepast.

Volgens de organisatie wordt er naast het gebruik van een veiligheidsmanagement-systeem continue geïnvesteerd in het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. “De organisatiecultuur kenmerkt zich door het elkaar aanspreken op bewust veilig gedrag en het stelselmatig implementeren en evalueren van verbeteringen. Het bewust veilig werken wordt hierdoor ervaren als een eigen verantwoordelijkheid”, aldus BAM en ProRail. De ongevalscijfers zijn volgens de bedrijven vele malen lager dan in de branche gebruikelijk is.

Organisatie veiligheid

Henk Post, projectdirecteur bij BAM: “Systemen maar ook bijvoorbeeld sancties en beloning vormen hulpmiddelen om veiligheid beter georganiseerd te krijgen, maar dit is niet voldoende. Mensen moeten óók in hun hart geraakt worden. Zij moeten serieus genomen worden in hun overtuigingen en hun ervaringen; zij hebben daarom informatie nodig over nut en doel. De doeltreffendheid hangt uiteindelijk af van onze medewerkers. Daarvoor hebben we methodieken nodig die zowel rationeel als emotioneel een beroep op ons doen. Anders blijft een systeem een lege dop.”

Christiaan Caan, alliantiemanager bij ProRail: “Als ProRail hebben we in de voorbereiding van het project een hoge veiligheidsambitie neergezet. We wilden graag het praten over veiligheid ontstijgen en echt iets gaan doen. Samen met BAM als opdrachtnemer hebben we de handschoen opgepakt en een eigen projectambitie gesteld van trede 4, in de volle wetenschap dat dit een heel serieuze doelstelling is die écht iets van ons allemaal vraagt. Ik vind het mooi om te zien dat het ons gelukt is om in samenwerking met alle betrokkenen in het project daadwerkelijk deze ambitie te bereiken.”

Veiligheidsladder

Binnen de spoorsector heeft veiligheid de hoogste prioriteit. ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Dat betekent dat ook mensen die aan, op of voor het spoor werken zoveel mogelijk beschermd moeten worden. Met de Veiligheidsladder worden aannemers gestimuleerd om bewust veilig te werken. De ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 treden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid vanzelfsprekend onderdeel zijn van de organisatie, hoe hoger de score.

De score wordt bepaald op basis van zes bedrijfsaspecten: leiderschap en betrokkenheid, beleid en strategie, organisatie en opdrachtnemers, werkplek en procedures, afwijkingen en communicatie en audits en statistieken. De veiligheidsladder is een certificatiesysteem dat bedrijven die inschrijven op aanbestedingen van ProRail een gunningsvoordeel kan opleveren.

OV SAAL

Met dit resultaat van trede 4 voor het projectdeel OV SAAL Zuidtak Oost is nu de gehele corridor OV SAAL Zuidtak gekwalificeerd op de Veiligheidsladder. Op 27 november werd het projectdeel OV SAAL Zuidtak West gekwalificeerd op trede 3 van de Veiligheidsladder.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.