spooronderhoud, werkzaamheden

‘Provincie Zeeland liet zich afschepen over kwaliteit spooronderhoud’

Het Zeeuwse provinciebestuur heeft zich volgens GroenLinks te makkelijk laten afschepen door spoorbeheerder ProRail. De GroenLinks-fractie in Provinciale Staten heeft maandag vragen gesteld over het onderhoud van het spoor aan het dagelijks provinciebestuur. Zij deed dat naar aanleiding van een recent onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In dat rapport scoort het spoor in Zeeland niet goed op het gebied van onderhoud en veiligheid.

De GroenLinks-fractie vraagt aan de provincie om te verklaren waarom Zeeland met name bij de klassieke OPC-contracten (geen concurrentie) meerdere overschrijdingen heeft.

Veiligheid

GroenLinks stelt al langer vraagtekens bij de veiligheid op het Zeeuwse spoor. In april vorig jaar stelde de partij ook vragen over het spoor en kreeg toen een geruststellend antwoord van het dagelijks provinciebestuur. ProRail zou voldoende zicht hebben op het onderhoud. De partij vraagt nu hoe de provincie tot deze conclusie kan komen “aangezien de conditie van de geïnspecteerde objecten is getoetst aan normen van ProRail zelf”.

GroenLinks vindt dat het onderzoek van ILT uitwijst dat het eerder gegeven antwoord van de provincie niet klopt. De fractie wil nu van Gedeputeerde Staten weten hoe de werkelijke staat van het spoor is in Zeeland.

Klein onderhoud

Het ILT concludeerde in het rapport dat veiligheid een prominentere plaats dient te krijgen in de aanbesteding en de uitvoering van het klein onderhoud van de spoorweginfrastructuur. Dat geldt zowel voor de PGO- als OPC-contracten. De Inspectie controleerde het spoor in verschillende delen van het land: de Achterhoek, Arnhem en Oost-Gelderland (Gelre), het gebied rond Amersfoort en Zeeland.

In alle drie de onderzochte gebieden werden situaties aangetroffen waarin onderhoudsnormen van ProRail overschreden werden. Deze normen zien toe op veiligheid, beschikbaarheid of duurzaamheid en kennen een veiligheidsmarge. Ook werden grote verschillen in onderhoudstoestand geconstateerd tussen de gebieden. De Inspectie is geen situaties tegengekomen waarbij sprake was van acuut gevaar, maar ProRail moet beter zicht krijgen op de actuele staat van het spoor.

Verschillen tussen regio’s

Volgens ProRail zijn de verschillen tussen de regio’s te verklaren uit het stapsgewijs invoeren van een nieuw onderhoudssysteem. In de ene regio is dat al wel in gevoerd, maar in andere regio’s, zoals Zeeland, nog niet.

De vragen van de CDA-fractie aan Gedeputeerde Staten van Limburg:

  1. Hoe beoordeelt u de betrouwbaarheid van de ProRail-mededelingen over het onderhoud van het Zeeuwse spoor?
  2. ProRail heeft naar aanleiding van de bevindingen van de inspectie op een aantal plaatsen snel maatregelen getroffen. Is dat ook in Zeeland het geval geweest, en zo: ja heeft ProRail u daarover geïnformeerd?
  3. Volgens de inspectie was er geen sprake van acuut gevaar. Dreigde dat in Zeeland wel, gezien de noodreparaties?
  4. De conditie van de geïnspecteerde objecten is getoetst aan normen van ProRail zelf. Hoe kunt u dan tot de uitspraak / conclusie komen dat uw stellige indruk is dat ProRail zicht heeft op de onderhoudswerkzaamheden?
  5. Voor wat betreft de OPC-norm (een oude contractvorm) is vooral Zeeland een uitschieter met betrekking tot overschrijdingen. Hoe is dat te verklaren?
  6. Staatssecretaris mevrouw W.J. Mansveld stelt in haar brief d.d. 21 februari jl. aan de Tweede Kamer dat gebruikelijke procedures en werkwijzen opnieuw moeten worden ingericht, waarbij vooral de communicatie, o.a. richting reiziger, aandacht vraagt. Hoe kan dat in Zeeland vorm krijgen, dusdanig dat het vertrouwen in ProRail hersteld wordt?
  7. Is er in de huidige omstandigheden sprake van een betrouwbaar en in alle opzichten veilig spoor?

Lees ook:

ILT: onvoldoende aandacht voor veiligheid bij spooronderhoud

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.