Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën, Prinsjesdag

Miljoenennota 2014: 2,4 miljard euro gaat naar spoor

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt in 2014 2,4 miljard euro uit voor het spoor. Dat blijkt uit de Miljoenennota. Dat bedrag is vergelijkbaar met  wat voorgaande jaren in het spoor is geïnvesteerd. Een groot deel van het bedrag (1,3 miljard euro) gaat naar beheer, onderhoud en vervanging. In totaal wordt er 10,3 miljard uitgegeven aan spoor, wegen en vaarwegen.

Staatssecretaris Wilma Mansveld zegt dat de trein aantrekkelijker moet worden voor personen- en goederenvervoer, maar ook dit jaar wordt er weer meer geld geïnvesteerd in wegen (2,8 miljard). Naar vaarwegen gaat 0,9 miljard euro.

Onderhoud

1,3 miljard euro gaat naar beheer, onderhoud en vervanging. Daaronder valt het regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations.

Daarnaast gaat een deel van dit bedrag naar groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen. Verder worden spoorstaven vervangen (circa 100 kilometer), dwarsliggers (circa 40 kilometer) wissels (circa 200) en andere systemen zoals energie, transfer en treinbeheersing.

Lange Termijn Spooragenda

Het ministerie noemt de Lange Termijn Spooragenda als een van de zeven prioriteiten voor 2014. Naast investeringen in nieuwe infrastructuur wordt er in 2015 300 miljoen euro extra uitgetrokken voor een betere benutting van het spoor, bestaande wegen en vaarwegen.

In 2014 wordt gestart met het ontwarren van de spaghetti aan sporen bij Utrecht Centraal. Door een betere doorstroming bij Utrecht kunnen reizigers tussen Amsterdam en Eindhoven en tussen Schiphol en Nijmegen straks vaker een trein pakken. Ook worden diverse stations opgeknapt, er komen meer fietsenstallingen en wordt de toegankelijkheid van stations verbeterd.

Verbetering doorstroming

Op basis van de Lange Termijn Spooragenda wil staatssecretaris Wilma Mansveld het spoor aantrekkelijker maken voor personen- en goederenvervoer. De plannen worden in 2014 in de nieuwe vervoer- en beheerconcessie voor NS en Prorail verwerkt.

Ook neemt het kabinet in 2014 een voorkeursbeslissing over de invoering van het Europese treinbeveiligingssysteem ERTMS. Met het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen zet het ministerie in op verbetering van de veilige doorstroming van trein- en wegverkeer op overwegen.

Vakmensen

Overheden en vervoerders zetten ook in 2014 samen stappen om de OV-chipkaart gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt het eenvoudiger om over te stappen tussen spoorvervoerders, ook wordt de vindbaarheid en zichtbaarheid van de chipkaartpaaltjes verbeterd.

Schultz van Haegen: “Mijn ambitie is met dezelfde middelen méér te doen. We hebben goede vakmensen, we zijn sterk in innovatie en komen met creatieve oplossingen. Juist in deze economische tijden moeten we fors blijven investeren in spoor, wegen en water, omdat goede infrastructuur economische ontwikkeling ondersteunt. Daarbij halen we alles uit de kast om onze wegen, spoorlijnen, vaarverbindingen en zee- en luchthavens beter te benutten. We willen Nederland met een goede infrastructuur in beweging houden.”

Duurzame mobiliteit

Mansveld: “In 2014 investeren we in infrastructuur én zetten we in op Groene Groei voor een schoon, duurzaam en klimaatbestendig Nederland. Nederland moet bijvoorbeeld kampioen afvalrecycling worden. Een concurrerende en groene economie gaan hand in hand. Dat geldt ook voor duurzame mobiliteit en transport. De trein moet aantrekkelijker worden voor zowel personen- en goederenvervoer. Daarom investeren we ook in 2014 in spoor en wordt op de realisatieprojecten en beheer en onderhoud niet bezuinigd.”

Het ministerie heeft al in de Voorjaarsnota de bezuiniging van 6,4 miljard euro (2014-2028) op het  Infrastructuurfonds verwerkt die voortkwam uit het Lenteakkoord en het Aanvullend Regeerakkoord. Een aantal projecten is geschrapt en een aantal kent langere doorlooptijden. Daarnaast vloeit uit het ‘pakket van 6 miljard’ uit augustus voor het ministerie een jaarlijkse structurele bezuiniging van ruim 18 miljoen euro.

Infrastructuurfonds, verdeling

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Miljoenennota 2014: 2,4 miljard euro gaat naar spoor | SpoorPro.nl
Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën, Prinsjesdag

Miljoenennota 2014: 2,4 miljard euro gaat naar spoor

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt in 2014 2,4 miljard euro uit voor het spoor. Dat blijkt uit de Miljoenennota. Dat bedrag is vergelijkbaar met  wat voorgaande jaren in het spoor is geïnvesteerd. Een groot deel van het bedrag (1,3 miljard euro) gaat naar beheer, onderhoud en vervanging. In totaal wordt er 10,3 miljard uitgegeven aan spoor, wegen en vaarwegen.

Staatssecretaris Wilma Mansveld zegt dat de trein aantrekkelijker moet worden voor personen- en goederenvervoer, maar ook dit jaar wordt er weer meer geld geïnvesteerd in wegen (2,8 miljard). Naar vaarwegen gaat 0,9 miljard euro.

Onderhoud

1,3 miljard euro gaat naar beheer, onderhoud en vervanging. Daaronder valt het regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations.

Daarnaast gaat een deel van dit bedrag naar groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen. Verder worden spoorstaven vervangen (circa 100 kilometer), dwarsliggers (circa 40 kilometer) wissels (circa 200) en andere systemen zoals energie, transfer en treinbeheersing.

Lange Termijn Spooragenda

Het ministerie noemt de Lange Termijn Spooragenda als een van de zeven prioriteiten voor 2014. Naast investeringen in nieuwe infrastructuur wordt er in 2015 300 miljoen euro extra uitgetrokken voor een betere benutting van het spoor, bestaande wegen en vaarwegen.

In 2014 wordt gestart met het ontwarren van de spaghetti aan sporen bij Utrecht Centraal. Door een betere doorstroming bij Utrecht kunnen reizigers tussen Amsterdam en Eindhoven en tussen Schiphol en Nijmegen straks vaker een trein pakken. Ook worden diverse stations opgeknapt, er komen meer fietsenstallingen en wordt de toegankelijkheid van stations verbeterd.

Verbetering doorstroming

Op basis van de Lange Termijn Spooragenda wil staatssecretaris Wilma Mansveld het spoor aantrekkelijker maken voor personen- en goederenvervoer. De plannen worden in 2014 in de nieuwe vervoer- en beheerconcessie voor NS en Prorail verwerkt.

Ook neemt het kabinet in 2014 een voorkeursbeslissing over de invoering van het Europese treinbeveiligingssysteem ERTMS. Met het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen zet het ministerie in op verbetering van de veilige doorstroming van trein- en wegverkeer op overwegen.

Vakmensen

Overheden en vervoerders zetten ook in 2014 samen stappen om de OV-chipkaart gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt het eenvoudiger om over te stappen tussen spoorvervoerders, ook wordt de vindbaarheid en zichtbaarheid van de chipkaartpaaltjes verbeterd.

Schultz van Haegen: “Mijn ambitie is met dezelfde middelen méér te doen. We hebben goede vakmensen, we zijn sterk in innovatie en komen met creatieve oplossingen. Juist in deze economische tijden moeten we fors blijven investeren in spoor, wegen en water, omdat goede infrastructuur economische ontwikkeling ondersteunt. Daarbij halen we alles uit de kast om onze wegen, spoorlijnen, vaarverbindingen en zee- en luchthavens beter te benutten. We willen Nederland met een goede infrastructuur in beweging houden.”

Duurzame mobiliteit

Mansveld: “In 2014 investeren we in infrastructuur én zetten we in op Groene Groei voor een schoon, duurzaam en klimaatbestendig Nederland. Nederland moet bijvoorbeeld kampioen afvalrecycling worden. Een concurrerende en groene economie gaan hand in hand. Dat geldt ook voor duurzame mobiliteit en transport. De trein moet aantrekkelijker worden voor zowel personen- en goederenvervoer. Daarom investeren we ook in 2014 in spoor en wordt op de realisatieprojecten en beheer en onderhoud niet bezuinigd.”

Het ministerie heeft al in de Voorjaarsnota de bezuiniging van 6,4 miljard euro (2014-2028) op het  Infrastructuurfonds verwerkt die voortkwam uit het Lenteakkoord en het Aanvullend Regeerakkoord. Een aantal projecten is geschrapt en een aantal kent langere doorlooptijden. Daarnaast vloeit uit het ‘pakket van 6 miljard’ uit augustus voor het ministerie een jaarlijkse structurele bezuiniging van ruim 18 miljoen euro.

Infrastructuurfonds, verdeling

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.