Aanleg, spoor, bouw, rails, aannemer, werkzaamheden

Incidentele spooraannemer werkt minder veilig

De groep wisselende spooraannemers en onderaannemers blijkt de arbowet slecht na te leven in tegenstelling tot de drie vaste aannemers waar spoorbeheerder ProRail mee samenwerkt. Dat leverde het afgelopen jaar gevaren op voor baanwerkers of het spoorverkeer.

Dat blijkt uit de resultaten van de Inspectie Baanwerken 2011, uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Erkenningsregeling

Waar de drie grote zogeheten procescontractaannemers – Strukton, BAM en Volker – de spoor-  en arbowetgeving in 2011 een stuk beter naleefden dan voorgaande jaren, presteerde de groep overige bedrijven en aannemers een stuk minder. Bij de drie contractaannemers bleek in 89 procent van de inspecties alles in orde, de groep overige aannemers was maar in 43 procent van de inspecties niets mis. Een probleem daarbij is dat een deel van de gecontroleerde overige bedrijven niet onder de erkenningsregeling valt die ProRail heeft ingesteld. Bij alle inspecties die ILT bij deze aannemers uitvoerde was er iets niet in orde.

In 2011 voerde ILT 162 inspecties Baanwerken. Bij 42 van die controles bleek iets niet in orde. In totaal ging het om 51 overtredingen, waardoor de veiligheid van baanwerkers in het geding was of er gevaar ontstond voor het spoorverkeer. Zeven keer legde een inspecteur het werk aan het spoor stil en stelde een boeterapport op omdat er sprake was een ernstig gevaar voor personen. Ook bij vijfentwintig andere overtredingen bleek er gevaar voor personen tijdens of voorafgaand aan de baanwerkzaamheden: bij vijf daarvan legde de inspecteur het werk preventief stil, voor de andere twintig overtredingen gaf hij een waarschuwing. Vaak bleek niet gewerkt te worden volgens het Normenkader Veilig Werken.

Aanrijdgevaar afgenomen

Als positieve ontwikkeling constateert ILT dat het aanrijdgevaar voor baanwerkers is afgenomen in 2011. Er zijn geen baanwerkers aangereden en het aantal meldingen van bijna-aanrijdingen is afgenomen van 27 in 2010 naar 11 in 2011. Daar staat tegenover dat het aantal aanrijdingen en bijna-aanrijdingen met machines juist is gestegen van 4 in 2010 tot 8 in 2011.

Op grond van het inspectierapport noemt ILT het een zorgwekkende ontwikkeling dat het veiligheidsfunctionarissen ontbreekt aan kennis. Ook wordt er niet altijd gebruik gemaakt van een locatiespecifieke risico-inventarisatie en –evaluatie. Eenvoudige maatregelen om de veiligheid op het spoor te verbeteren zijn volgens de inspectie het verbeteren van het kennisniveau van de veiligheidsfunctionarissen en de overige bedrijven en aannemers beter attent maken op veiligheidsrisico’s.

ProRail

Tijdens de presentatie van eigen jaarverslag over 2011 maakte ProRail onlangs bekend de zogeheten eiland-buitendienststelling in 2013 af te schaffen om de veiligheid voor baanwerkers te verbeteren. Bij deze vorm van werken moeten baanwerkers tijdens hun werk soms sporen oversteken die gewoon in gebruik zijn om bij hun ‘werkeiland’ te komen. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. In een reactie op het inspectierapport laat ProRail weten de bevindingen zeer serieus te nemen. ‘We zijn nu in gesprek met alle betrokken partijen, waaronder ILT, Arbeidsinspectie, aannemers etc, om de aanbevelingen die worden gedaan uit te werken.”

Lees hier het hele rapport Inspectie Baanwerken 2011

Auteur: Yvonne Ton

2 reacties op “Incidentele spooraannemer werkt minder veilig”

Ronald de Ridder|22.05.12|16:00

Goede zaak dat eilandbuitendienststellingen afgeschaft worden. In sommige gevallen zou een Gegarandeerde Waarschuwingssysteem (Werkoverweg) een oplossing kunnen zijn om veilig over te kunnen steken.

Felipe|08.06.12|14:20

Het bericht beisjwt dat Rotterdam en Utrecht beter zijn in windowdressing dan Arnhem. In R en U zie ik namelijk heel veel glas waarin heel weinig pv-cellen. Lijkt een beetje op mijn dak waar al 12 jaar twee panelen liggen, goed voor .. niet meer dan 10% van mijn electriciteitsverbruik. Gelukkig zijn objectieve meetsystemen als BREEAM-NL in opkomst zodat er meer inzicht komt in de werkelijke prestaties t.a.v. duurzaamheid.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.