VVRV, bijeenkomst, spoorbranche

VVRV vernieuwt examens voor railbrancheDe stichting Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer (VVRV) is deze maand begonnen met de invoering van de nieuwe theorie examenprogramma’s voor rangeerder en wagencontroleur. Deze programma’s vervangen de huidige certificeringsprogramma’s. Begin 2013 komt er ook een nieuw praktijkexamen.

Stichting VVRV is sinds 1 juli 2012 verantwoordelijk voor de veiligheidsexamens in de spoorsector. VVRV doet dit in opdracht van het ministerie voor Infrastructuur en Milieu. Minister Schulz van Haegen heeft VVRV de opdracht gegeven om namens haar examenprogramma’s te ontwikkelen en uit te voeren. 

Directeur Patrick van der Hoeven: “De minister koos daarvoor omdat ze meer regie wilde op de veiligheid in de sector en examens zijn een van de middelen daarvoor.”

Afnemen examens

VVRV is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en afnemen van examens voor veiligheidsfuncties in de spoorsector en voor het erkennen van examinatoren. 

VVRV is daarnaast een platform voor organiseren, bundelen en beschikbaar stellen van kennis en expertise over vakmanschap op het gebied van veiligheidsfuncties in de railsector.

De stichting is opgericht op 1 juli 2012 en komt voort uit SERV (Stichting Examens Railvervoer), die sinds 2000 de examens voor veiligheidsfuncties in de railsector afnam. VVRV zet zich in om de spoorwegveiligheid te verhogen. De organisatie doet dat door met examens en expertise het vakmanschap in veiligheidsfuncties in de railbranche te vergroten.

Vakbekwaamheid

In 2011 is begonnen met het ontwikkelen van een nieuw machinistenexamen. In juli 2012 zijn de eerste nieuwe examens afgenomen. Van de multmedia examens machinist, die modulair zijn opgebouwd, zijn er inmiddels 120 afgelegd. Van der Hoeven: “Met name bij de invoering hebben we scherp gemonitord of de examens doen wat ze moeten doen: een valide en betrouwbaar oordeel vellen over vakbekwaamheid van de kandidaat.”

“We hebben daarbij veel analyses gemaakt van de eerste examens. Het gemiddelde percentrage dat slaagt is 85 procent en dat is een score waarmee we tevreden zijn”, stelt Van der Hoeven.

Professionaliseringsslag

VVRV is bezig met het maken van een professionaliseringsslag op het gebied van examinering en begint daarom op 1 januari 2013 met praktijkexamens door opgeleide en gecertificeerde praktijkexaminatoren voor de praktijkexamens machinist. Daarbij gaan gecommiteerden toezicht houden op de uitvoering van die examens in de praktijk.

Spoorbedrijven die opleidingen verzorgen moeten vanaf 1 juli 2013 verplicht erkend zijn als opleider. Als ze dit niet doen, dan mogen ze vanaf die datum geen cursisten meer opleiden. De bedrijven kunnen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport deze erkenning krijgen als zij aan de criteria voldoen.

Spoorse termen

De stichting VVRV biedt onder meer examens aan voor veiligheidscommunicatie, rangeerder, wagencontroleur (onder meer gevaarlijke stoffen), machinist, praktijkexaminator en treindienstleider. Examens ERTMS en weg- en materieel-bekendheid zijn in ontwikkeling.

Op de website van VVRV is een overzicht met ‘spoorse termen’ te vinden in vier talen. Ook is het mogelijk om een demo van het examen voor machinisten af te leggen om te wennen aan de manier van examineren.

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.