Spooremplacement

ACM keurt wijziging ‘Besluit capaciteitsverdeling’ goed

Opentoegangsdiensten ontstaan alleen als er nog voldoende capaciteit beschikbaar is op het spoor.Bruno Glätsch/Pexels

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt dat een tussentijdse wijziging die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorstelt in het concept van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Het Besluit capaciteitsverdeling bepaalt onder meer de prioriteringsregels die de beheerder van de spoorweginfrastructuur (ProRail) moet toepassen wanneer er conflicterende capaciteitsaanvragen van vervoerders zijn, of als er te weinig capaciteit is om aan alle aanvragen te voldoen.

De wijziging van het Besluit houdt in dat nationaal concessievervoer per spoor prioriteit heeft boven personenvervoer per spoor in open toegang (opentoegangsvervoer). Voorheen maakte het besluit geen onderscheid tussen nationaal concessievervoer en opentoegangsvervoer, dus was er geen verschil in prioriteit.

Het ACM heeft getoetst of deze wijziging in het Besluit capaciteitsverdeling uitvoerbaar en handhaafbaar is. Het ACM stelt nu dat zulks het geval is, maar maakt hierbij twee opmerkingen. Ten eerste benadrukt de ACM dat concessiehouders die aanspraak willen maken op prioriteit op het hoofdrailnet de concessie openbaar moeten maken. Deze informatie hebben (potentiële) aanbieders van opentoegangsvervoer nodig om te kunnen inschatten hoeveel capaciteit er resteert voor open toegang. Het is daarom van belang dat de concessie tijdig openbaar is. Daarom verzoekt de ACM het moment van het openbaar maken van de concessie te vervroegen.

Ten tweede merkt de ACM op dat het prioriteren van concessievervoer, in combinatie met de beoogde bandbreedte voor het aantal ritten per uur per baanvak voor de hoofdrailnetconcessie, drempels kan opwerpen voor opentoegangsdiensten. Omdat de concessiehouder binnen die bandbreedte zelf zijn vervoersaanbod kan bepalen, verwacht de ACM dat opentoegangsdiensten – nationaal of internationaal – alleen ontstaan als er nog voldoende capaciteit beschikbaar is op het spoor naast het maximum van de bandbreedte.

Met de implementatie van het vierde spoorwegpakket is de markt voor personenvervoer per spoor verder opengesteld. Hierdoor is het vanaf 2021 mogelijk om als open toegang aanbieder treindiensten aan te bieden op die delen van de hoofdspoorweginfrastructuur waar met name regionale treindiensten op basis van regionale concessies worden geëxploiteerd. Vanaf 2025 is de gehele hoofdspoorweginfrastructuur vrij toegankelijk voor spoorvervoer zonder concessie. Het recht op open toegang kan op basis van een economisch evenwicht toets worden beperkt indien het economisch evenwicht van een concessie in gevaar komt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is verantwoordelijk voor de uitwerking en toepassing van de economisch evenwicht toets.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start abonnement

Auteur: Jeroen Baldwin

Jeroen Baldwin is verslaggever, journalist en redacteur voor SpoorPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.