TEN-T-netwerk

Europese Commissie stelt herziening TEN-T voor

De Europese Commissie heeft haar voorstel voor een herziening van de verordening van de EU-richtlijnen voor de ontwikkeling van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) gepubliceerd. De herziene TEN-T-verordening is in lijn met de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal, namelijk een reductie van 55 procent van de transportemissies in 2030 en 90 procent in 2050.

De herziening werd 14 december gepubliceerd en in ontvangst genomen door brancheverenigingen CER, EIM en UNIFE. Er is een aantal punten voorgesteld om de ontbrekende schakels aan te pakken en het hele netwerk te moderniseren.

Nieuwe tussentijdse deadline 2040

Er is een nieuwe tussentijdse deadline van 2040 ingevoerd om de voltooiing van grote delen van het netwerk te vervroegen vóór de deadline van 2050 die van toepassing is op het bredere, uitgebreide netwerk. Ook dit kernnetwerk wordt uitgebreid.

Het opschuiven van de opleveringstermijnen voor het TEN-T moet echter altijd samengaan en is afhankelijk van adequate en aanvullende financieringstoezeggingen, zo stellen bovengenoemde partijen gezamenlijk.

“Bovendien juichen we het toe dat sommige van de nieuwe vereisten onderworpen zijn aan studies die de haalbaarheid en economische relevantie analyseren. Een dergelijke aanpak zal leiden tot een gerichte en efficiënte inzet van (financiële) middelen en zou in de toekomst meer verkend kunnen worden”, aldus de organisaties.

Europese transportcorridors

Er is een nieuwe term geïntroduceerd: European Transport Corridors (ETC’s). Deze corridors zijn de integratie van Core Network Corridors (CNC’s) en Rail Freight Corridors (RFC’s). In totaal er zijn negen Europese transportcorridors die spoor, weg en waterwegen integreren.

“Dit zal de samenwerking tussen de bestuursorganen van RFC’s en CNC’s verbeteren en zal het mogelijk maken de investeringsprioriteiten van de CNC-werkplannen te identificeren die moeten worden ondersteund met CEF-fondsen voor spoorprojecten langs de ETC’s”, aldus de EIM, CER en UNIFE.

Meer terminals

De herziening roept verder op tot meer overslagterminals, verbeterde afhandelingscapaciteit bij goederenterminals, kortere wachttijden bij grensovergangen per spoor, langere treinen om meer vracht over te hevelen naar schonere vervoerswijzen en de mogelijkheid om vrachtladingen over het hele treinnet te vervoeren.

Hogesnelheidsnetwerk

Bovendien is er een duidelijke nadruk gelegd op de ontwikkeling van een hogesnelheidsspoornet tussen de belangrijkste knooppunten van Europa. De belangrijkste TEN-T-spoorlijnen voor passagiers moeten tegen 2040 treinen met 160 kilometer per uur of sneller mogelijk maken.

Maar in het algemeen is de aansluiting van stedelijke knooppunten van belang, stellen de industriepartijen. “De verdere integratie van stedelijke knooppunten in het TEN-T-netwerk is cruciaal, aangezien het spoor nog steeds een aanzienlijk aantal last mile-infrastructuur voor vracht en multimodale verbindingen voor passagiers mist. Dit alles zal niet worden bereikt zonder voldoende en gerichte financiering en investeringen voor de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur en het waarborgen van een sterke regulerende stabiliteit in de technische specificaties voor interoperabiliteit.”

Het volledige potentieel ontsluiten

CER-directeur Alberto Mazzola zei: “Het voorstel voor de TEN-T-verordening opent de deur naar het ontsluiten van het volledige potentieel van het spoor als de meest duurzame vervoerswijze, maar dat gaat niet zonder kosten en uitdagingen.”

“Het is cruciaal om te investeren in spoorwegen, om veerkrachtige infrastructuur te bouwen en te upgraden die voldoet aan de technische vereisten en om het spoor te ondersteunen om de ruggengraat van duurzame mobiliteit te worden. Het is belangrijk om de inkomsten uit het EU-emissiehandelssysteem (ETS) zo goed mogelijk te gebruiken om TEN-T-investeringen in het spoor te financieren”.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Hendriëlle de Groot

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Europese Commissie stelt herziening TEN-T voor | SpoorPro.nl
TEN-T-netwerk

Europese Commissie stelt herziening TEN-T voor

De Europese Commissie heeft haar voorstel voor een herziening van de verordening van de EU-richtlijnen voor de ontwikkeling van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) gepubliceerd. De herziene TEN-T-verordening is in lijn met de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal, namelijk een reductie van 55 procent van de transportemissies in 2030 en 90 procent in 2050.

De herziening werd 14 december gepubliceerd en in ontvangst genomen door brancheverenigingen CER, EIM en UNIFE. Er is een aantal punten voorgesteld om de ontbrekende schakels aan te pakken en het hele netwerk te moderniseren.

Nieuwe tussentijdse deadline 2040

Er is een nieuwe tussentijdse deadline van 2040 ingevoerd om de voltooiing van grote delen van het netwerk te vervroegen vóór de deadline van 2050 die van toepassing is op het bredere, uitgebreide netwerk. Ook dit kernnetwerk wordt uitgebreid.

Het opschuiven van de opleveringstermijnen voor het TEN-T moet echter altijd samengaan en is afhankelijk van adequate en aanvullende financieringstoezeggingen, zo stellen bovengenoemde partijen gezamenlijk.

“Bovendien juichen we het toe dat sommige van de nieuwe vereisten onderworpen zijn aan studies die de haalbaarheid en economische relevantie analyseren. Een dergelijke aanpak zal leiden tot een gerichte en efficiënte inzet van (financiële) middelen en zou in de toekomst meer verkend kunnen worden”, aldus de organisaties.

Europese transportcorridors

Er is een nieuwe term geïntroduceerd: European Transport Corridors (ETC’s). Deze corridors zijn de integratie van Core Network Corridors (CNC’s) en Rail Freight Corridors (RFC’s). In totaal er zijn negen Europese transportcorridors die spoor, weg en waterwegen integreren.

“Dit zal de samenwerking tussen de bestuursorganen van RFC’s en CNC’s verbeteren en zal het mogelijk maken de investeringsprioriteiten van de CNC-werkplannen te identificeren die moeten worden ondersteund met CEF-fondsen voor spoorprojecten langs de ETC’s”, aldus de EIM, CER en UNIFE.

Meer terminals

De herziening roept verder op tot meer overslagterminals, verbeterde afhandelingscapaciteit bij goederenterminals, kortere wachttijden bij grensovergangen per spoor, langere treinen om meer vracht over te hevelen naar schonere vervoerswijzen en de mogelijkheid om vrachtladingen over het hele treinnet te vervoeren.

Hogesnelheidsnetwerk

Bovendien is er een duidelijke nadruk gelegd op de ontwikkeling van een hogesnelheidsspoornet tussen de belangrijkste knooppunten van Europa. De belangrijkste TEN-T-spoorlijnen voor passagiers moeten tegen 2040 treinen met 160 kilometer per uur of sneller mogelijk maken.

Maar in het algemeen is de aansluiting van stedelijke knooppunten van belang, stellen de industriepartijen. “De verdere integratie van stedelijke knooppunten in het TEN-T-netwerk is cruciaal, aangezien het spoor nog steeds een aanzienlijk aantal last mile-infrastructuur voor vracht en multimodale verbindingen voor passagiers mist. Dit alles zal niet worden bereikt zonder voldoende en gerichte financiering en investeringen voor de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur en het waarborgen van een sterke regulerende stabiliteit in de technische specificaties voor interoperabiliteit.”

Het volledige potentieel ontsluiten

CER-directeur Alberto Mazzola zei: “Het voorstel voor de TEN-T-verordening opent de deur naar het ontsluiten van het volledige potentieel van het spoor als de meest duurzame vervoerswijze, maar dat gaat niet zonder kosten en uitdagingen.”

“Het is cruciaal om te investeren in spoorwegen, om veerkrachtige infrastructuur te bouwen en te upgraden die voldoet aan de technische vereisten en om het spoor te ondersteunen om de ruggengraat van duurzame mobiliteit te worden. Het is belangrijk om de inkomsten uit het EU-emissiehandelssysteem (ETS) zo goed mogelijk te gebruiken om TEN-T-investeringen in het spoor te financieren”.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Hendriëlle de Groot

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.