Werkzaamheden Antwerpen

Infrabel 55 miljoen in het rood in coronajaar

Infrabel heeft 2020 afgesloten met een verlies van 55,1 miljoen euro. Dat is deze week bekendgemaakt, nadat de raad van bestuur van de spoorinfrastructuurbeheerder de financiële resultaten van 2020 had  goedgekeurd. Het verlies is het gevolg van het verzoek van de vorige regering om een verlies van 30 miljoen over te hevelen en de terugval van het treinverkeer door en tijdens corona.

Infrabel sloot het jaar 2020 af met een verlies van 55,1 miljoen euro. “Dit negatief resultaat is voornamelijk het gevolg van de vraag van de vorige regering om een verlies van 30 miljoen euro over te dragen, zodat de investeringen niet in het gedrang zouden komen. De rest is het gevolg van de verhoging van de voorzieningen voor het personeel, zoals die is voorgeschreven door de boekhoudregels”, laat het bedrijf weten.

Ook de gezondheidscrisis woog op de inkomsten van de spoorinfrastructuurbeheerder. Sinds maart en sinds de opeenvolgende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van COVID-19 te beperken, waren de klanten van Infrabel immers genoodzaakt om, zowel voor het reizigers- als het goederenvervoer, hun aanbod aan te passen en minder treinen in te leggen.

Internationale treinreizen halveert

Zo bedroeg het totale aantal effectieve treinkilometer in 2020 92,66 miljoen, een daling met -6,96 procent ten opzichte van het jaar voordien. Deze evolutie was het meest uitgesproken in het internationaal reizigersverkeer: het aantal treinkilometer daalde met -41,35 procent ten opzichte van 2019, en bedroeg 3,31 miljoen treinkilometers.

Voor het binnenlands reizigersverkeer daalde het aantal effectieve treinkilometers in mindere mate, onder meer dankzij de invoering van de “Treindienst van Nationaal Belang” die een gegarandeerd treinaanbod verzekerde: het aantal treinkilometer daalde met -4,14 procent en bedroeg 77,5 miljoen treinkilometers. Ook bij het goederenvervoer zakte het aantal effectieve treinkilometers met -9,59 procent naar 11,84 miljoen treinkilometers.

Deze ongeziene daling deed zich voor omdat de spoorklanten hun bestelde rijpaden massaal annuleerden. Wanneer een spoorwegonderneming een besteld rijpad annuleert of wijzigt, moet ze toch een deel van het niet gebruikte rijpad betalen. Om te vermijden dat de levensvatbaarheid van deze spoorwegondernemingen in het gedrang zou komen, werd een deel van de door Infrabel ontvangen compensatie teruggestort naar de klanten.

Overheidsdotatie ter dekking coronaverliezen

Het totale bedrag van de vergoeding voor het gebruik van de spoorinfrastructuur bedroeg 707,5 miljoen euro, tegenover 789,4 miljoen euro in 2019, dat is een daling van de inkomsten met bijna 82 miljoen euro (-10,37 procent) ten opzichte van het jaar voordien. De federale regering heeft dit verlies echter integraal gecompenseerd met een bijkomende dotatie van 46,9 miljoen euro.

“Deze uitzonderlijke subsidie was voor Infrabel van cruciaal belang om haar opdrachten van openbare dienst voor de reizigers en de Belgische economie verder te kunnen blijven verzekeren”, laat het bedrijf in een persbericht weten. Bovendien heeft Infrabel, als gevolg van het correctiemechanisme dat tussen de infrastructuurvergoeding en de exploitatiedotatie werd toegepast, een bijkomende exploitatiedotatie van 34,3 miljoen euro ontvangen.

Op 31 december 2020 bedroeg de netto financiële schuld 2.123,7 miljard euro (tegenover 2.103,7 miljard euro eind 2019).

Investeringen liepen verder door

Tijdens de lockdown werd een groot aantal spoorwerven stilgelegd, maar toch is Infrabel er in 2020 in geslaagd zijn investeringsprogramma bijna volledig uit te voeren. Er werd 988,6 miljoen geïnvesteerd in de spoorinfrastructuur. Het grootste deel daarvan ging naar de verbetering van de veiligheid, de stiptheid en het onderhoud van het spoornet. Infrabel heeft de daartoe beschikbaar gestelde investeringsdotatie van 798,2 miljoen euro helemaal benut.

Naast het gebruik van de GEN-fondsen (7,2 miljoen euro) en HST-fondsen (11,9 miljoen euro) kreeg de spoorbeheerder ook Europese subsidies ten belope van 12,7 miljoen euro voor het uitvoeren van projecten die van essentieel belang zijn voor de aanleg van een Europees spoornet.

Ten slotte ontvangt Infrabel sinds 2018 de federale bijdrage die de regering ter beschikking stelt in het kader van het Strategisch Meerjareninvesteringsplan (SMIP). Dat geld is bestemd voor de uitvoering van het GEN en prioritaire spoorprojecten in Brussel, Wallonië en Vlaanderen. In 2020 werden met deze financieringsbron werken uitgevoerd voor een bedrag van 129,3 miljoen euro. Bovendien wordt het GEN sinds 2020 in het kader van het SMIP gecofinancierd door een Waalse prefinanciering, die voor 2020 28,2 miljoen euro bedraagt.

Aanwervingen personeel in technische functies

Ook de personeelskosten schetsen een interessant ontwikkeling. In 2020 heeft de onderneming bijna 780 mensen in dienst genomen, voornamelijk in de technische knelpuntberoepen. Op 31 december 2020 telde het personeelsbestand van de beheerder van de spoorinfrastructuur en het treinverkeer 9.805 voltijdse banen.

Onbeperkt lezen?

Ontwikkel jezelf met vakblad SpoorPro.nl.

Krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

1 maand gratis proefabonnement

Onderwerpen: ,

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is correspondent voor vakblad SpoorPro in België.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.