Gefaseerd programma moet spoor winterklaar maken

De komende winter zullen NS en ProRail eerder ertoe overgaan om de dienstregeling aan te passen bij winterweer. Dat is op korte termijn onvermijdelijk om te voorkomen dat de situatie op het spoor uit de hand loopt. Op lange termijn moeten er ook onder winterse omstandigheden zo min mogelijk verstoringen zijn van het treinverkeer.

Dat is de boodschap uit het ‘Programma winterweer op het spoor’  dat minister Schultz van Haegen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en dat opgesteld is samen met ProRail en NS. De minister had het programma begin dit jaar toegezegd na de grote problemen op het spoor met het winterweer op 3 en 4 februari. Met name wisselstoringen en storingen aan de bovenleiding veroorzaakten de problemen.

Voorbehoud

De maatregelen die NS en ProRail de afgelopen jaren al genomen hebben om ook met vorst en sneeuw gewoon treinen te laten rijden, hebben onvoldoende soelaas geboden, stelt Schultz, vandaar dat ze in het winterprogramma met aanvullende maatregelen komt. Daarbij maakt ze wel meteen een voorbehoud, dat mede gebaseerd is op de ervaringen in andere landen. Storingen zijn nooit helemaal te voorkomen bij extreem winterse omstandigheden.

De oplossing zit wat Schultz van Haegen betreft ook niet in een opeenstapeling van allerlei wintermaatregelen. “Gebleken is dat juist in de hectiek van deze winterse dagen medewerkers terug moeten kunnen vallen op hun routine.” Daarom is het volgens de minister nodig dat er een fundamentele verbetering komt van de operationele besturing en bijsturing. Daar zijn ProRail en NS al mee begonnen.

Korte en lange termijn

Het winterprogramma gaat uit van een aanpak voor de korte en voor de lange termijn. Voor de korte termijn verkiest Schultz zekerheid boven capaciteit. Op korte termijn betekent dat eerder aanpassen van de dienstregeling in de winter om te voorkomen dat een opeenstapeling van verstoringen leidt tot chaos op het spoor. Ook andere landen doen dat al volgens de minister, zoals minder treinen laten rijden of de snelheid verlagen.

“Voor de langere is de winterambitie om toe te werken naar een situatie waarin onder (vrijwel) alle omstandigheden betrouwbaar vervoer en goede reisinformatie aan de reiziger wordt gegeven”, aldus Schultz van Haegen. Het is nog niet duidelijk hoeveel het programma gaat kosten.

Naast het winterweerprogramma komt Schultz van Haegen nog met een algemene verbeteraanpak die de komende maanden wordt uitgewerkt in de Lange Termijn Spooragenda.

Wissels

Onderdeel van het winterweerprogramma is een gefaseerd plan om de wissels winterklaar te maken. Dat werk vraagt de komende jaren om een aantal buitendienststellingen. Schultz wil in de periodes het werken aan de wissels zo veel mogelijk combineren met het al geplande aanpassen van de seinen met ATV-Vv. De komende winter wordt gestart rondom Amsterdam, Schiphol en Utrecht, de meest cruciale delen van het spoornetwerk.

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.