Blusleiding Waalhaven Zuid

Spoorsector positief over Lelylijn en meer geld voor spooronderhoud in regeerakkoord

De spoorsector reageert overwegend positief op het regeerakkoord. Spoorvervoerder NS spreekt van nieuw elan, nu er met de Lelylijn voor het eerst in tien jaar een compleet nieuwe spoorlijn lijkt te komen. Brancheorganisaties Bouwend Nederland en RailGood zijn tevreden dat er meer geld gaat naar het inlopen van de achterstanden bij beheer en onderhoud van het spoor. 

RailGood vraagt zich af of er naast de Lelylijn ook voldoende budget komt voor “hard noodzakelijke uitbreidingen van de spoorcapaciteit”. Daarbij zou volgens directeur Hans-Willem Vroon aandacht moeten zijn voor de opwaardering van het spoornet om 740 meter lange treinen in groene golven met 100 kilometer per uur en 22,5 ton aslast te kunnen gaan rijden. Ook dient er aan een noordelijke aftakking van de Betuweroute te worden gewerkt. Verder moeten er fondsen worden vrijgemaakt om betere grensoverschrijdende spoorverbindingen te realiseren. “Hier zijn afgelopen jaren kansen gemist. Een snelle inhaalslag graag dus”, aldus Vroon.

Goede stappen naar flexibel vervoer

GVB, HTM en RET stellen ook dat met betalen naar gebruik en investeringen in hubs “goede stappen” worden gezet naar flexibel vervoer. “Dit komt het OV en de modal shift in de stad ten goede.” De stadsvervoerders zijn het meest te spreken over het feit dat de woningbouwopgave en OV voor het eerst expliciet aan elkaar zijn gekoppeld. De komende tien jaar wordt 7,5 miljard euro toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds om stedelijke gebieden goed te ontsluiten.

Of dat genoeg is, durven de vervoerders nog niet te zeggen. Het is namelijk nog onduidelijk hoe dit bedrag wordt besteed. “Het is nu aan de landelijke en regionale overheden om samen met ons als vervoerders de noodzakelijke investeringen ook daadwerkelijk te doen”, schrijven GVB, HTM en RET in een gezamenlijke verklaring. Ze denken in elk geval aan het sluiten van de Amsterdamse metroring, doortrekken van de Noord/Zuidlijn, de Konings- Leyenburgcorridor in Den Haag, een nieuwe Rotterdamse oeververbinding en versterking van de metrocapaciteit in Rotterdam en de opwaardering van de Oude Lijn tussen Dordrecht en Leiden.

De Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam zijn eveneens tevreden dat de integrale benadering van woningbouw en mobiliteit een prominente plaats in het regeerakkoord heeft. Drie van de veertien verstedelijkingsgebieden liggen in deze metropoolregio, waar een kwart van de woningbouwopgave wordt gerealiseerd. Als het aan deze autoriteiten ligt, wordt er ook geld uitgetrokken voor de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere.

Sleutelrol voor trein

NS bestempelt de plannen als veelbelovend, omdat de sleutelrol van de trein wordt onderstreept. “Uit dit coalitieakkoord blijkt dat het nieuwe kabinet groene mobiliteit als sleutel ziet om de grote maatschappelijke problemen van Nederland op te lossen. Heel mooi en hard nodig, want klimaatverandering en woningnood zullen zonder forse investeringen in openbaar vervoer niet worden opgelost”, aldus president-directeur Marjan Rintel. Ze wijst er wel op dat niet alle nodige investeringen een plekje hebben in het akkoord.

Het getuigt volgens de spoorvervoerder van nieuw elan dat serieus werk wordt gemaakt van de Lelylijn. Er wordt 3 miljard gereserveerd voor medefinanciering van deze verbinding. NS is ook blij dat expliciet wordt ingezet op betere internationale treinverbindingen die aansluiten op HSL-knooppunten over de grens. “Met name de Nederlandse verbinding naar het Duitse Ruhrgebied moet hiervan profiteren. We willen Amsterdam, Utrecht en Arnhem vaker en sneller verbinden met Keulen, Düsseldorf, Duisburg en van daaruit door naar Berlijn. Het blijft vreemd dat een retour Parijs de reiziger net zo veel tijd kost als een enkele reis naar Berlijn.”

Extra geld voor onderhoud

Verder is er eensgezindheid over het feit dat er structureel 1,25 miljard euro meer wordt uitgetrokken voor beheer en onderhoud van infrastructuur. De opgave is er ernaar, stelt NS. Eerder deze week bleek dat de slappe bodem onder het spoor in een deel van het land voor mogelijke problemen voor het treinverkeer kan zorgen. Door het risico op spoorvervanging kunnen treinen minder hard rijden of kunnen zelfs geplande extra treinen niet rijden.

De drie stadsvervoerders gaan ervan uit dat een deel van het extra geld gaat naar ophoging van de brede doeluitkering (BDU), het financieringsprogramma voor regionale verkeer- en vervoersprojecten. “Zodat er na jarenlange bezuinigingen de beschikbare bedragen voor exploitatie, beheer, onderhoud en investeringen meer in balans komen met de reizigersgroei uit het verleden en in de toekomst.”

De Mobiliteitsalliantie ziet het Regeerakkoord als een eerste stap naar een beter bereikbaar en leefbaarder Nederland. Voorzitter Steven van Eijck: “We zien veel punten uit onze inzet voor het Regeerakkoord en het Deltaplan Mobiliteit terugkomen. Mobiliteit is in het regeerakkoord onlosmakelijk verbonden met de aanpak van grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, klimaat en woningbouw. Dat stemt ons hoopvol. Tegelijkertijd staat er nog veel open: het succes van het akkoord valt of staat met de uitwerking ervan. Wij gaan samen met het nieuwe kabinet aan de slag om alle plannen verder uit te werken en de samenhang met grote thema’s als woningbouw, klimaat en economie te borgen.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Spoorsector positief over Lelylijn en meer geld voor spooronderhoud in regeerakkoord | SpoorPro.nl
Blusleiding Waalhaven Zuid

Spoorsector positief over Lelylijn en meer geld voor spooronderhoud in regeerakkoord

De spoorsector reageert overwegend positief op het regeerakkoord. Spoorvervoerder NS spreekt van nieuw elan, nu er met de Lelylijn voor het eerst in tien jaar een compleet nieuwe spoorlijn lijkt te komen. Brancheorganisaties Bouwend Nederland en RailGood zijn tevreden dat er meer geld gaat naar het inlopen van de achterstanden bij beheer en onderhoud van het spoor. 

RailGood vraagt zich af of er naast de Lelylijn ook voldoende budget komt voor “hard noodzakelijke uitbreidingen van de spoorcapaciteit”. Daarbij zou volgens directeur Hans-Willem Vroon aandacht moeten zijn voor de opwaardering van het spoornet om 740 meter lange treinen in groene golven met 100 kilometer per uur en 22,5 ton aslast te kunnen gaan rijden. Ook dient er aan een noordelijke aftakking van de Betuweroute te worden gewerkt. Verder moeten er fondsen worden vrijgemaakt om betere grensoverschrijdende spoorverbindingen te realiseren. “Hier zijn afgelopen jaren kansen gemist. Een snelle inhaalslag graag dus”, aldus Vroon.

Goede stappen naar flexibel vervoer

GVB, HTM en RET stellen ook dat met betalen naar gebruik en investeringen in hubs “goede stappen” worden gezet naar flexibel vervoer. “Dit komt het OV en de modal shift in de stad ten goede.” De stadsvervoerders zijn het meest te spreken over het feit dat de woningbouwopgave en OV voor het eerst expliciet aan elkaar zijn gekoppeld. De komende tien jaar wordt 7,5 miljard euro toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds om stedelijke gebieden goed te ontsluiten.

Of dat genoeg is, durven de vervoerders nog niet te zeggen. Het is namelijk nog onduidelijk hoe dit bedrag wordt besteed. “Het is nu aan de landelijke en regionale overheden om samen met ons als vervoerders de noodzakelijke investeringen ook daadwerkelijk te doen”, schrijven GVB, HTM en RET in een gezamenlijke verklaring. Ze denken in elk geval aan het sluiten van de Amsterdamse metroring, doortrekken van de Noord/Zuidlijn, de Konings- Leyenburgcorridor in Den Haag, een nieuwe Rotterdamse oeververbinding en versterking van de metrocapaciteit in Rotterdam en de opwaardering van de Oude Lijn tussen Dordrecht en Leiden.

De Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam zijn eveneens tevreden dat de integrale benadering van woningbouw en mobiliteit een prominente plaats in het regeerakkoord heeft. Drie van de veertien verstedelijkingsgebieden liggen in deze metropoolregio, waar een kwart van de woningbouwopgave wordt gerealiseerd. Als het aan deze autoriteiten ligt, wordt er ook geld uitgetrokken voor de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere.

Sleutelrol voor trein

NS bestempelt de plannen als veelbelovend, omdat de sleutelrol van de trein wordt onderstreept. “Uit dit coalitieakkoord blijkt dat het nieuwe kabinet groene mobiliteit als sleutel ziet om de grote maatschappelijke problemen van Nederland op te lossen. Heel mooi en hard nodig, want klimaatverandering en woningnood zullen zonder forse investeringen in openbaar vervoer niet worden opgelost”, aldus president-directeur Marjan Rintel. Ze wijst er wel op dat niet alle nodige investeringen een plekje hebben in het akkoord.

Het getuigt volgens de spoorvervoerder van nieuw elan dat serieus werk wordt gemaakt van de Lelylijn. Er wordt 3 miljard gereserveerd voor medefinanciering van deze verbinding. NS is ook blij dat expliciet wordt ingezet op betere internationale treinverbindingen die aansluiten op HSL-knooppunten over de grens. “Met name de Nederlandse verbinding naar het Duitse Ruhrgebied moet hiervan profiteren. We willen Amsterdam, Utrecht en Arnhem vaker en sneller verbinden met Keulen, Düsseldorf, Duisburg en van daaruit door naar Berlijn. Het blijft vreemd dat een retour Parijs de reiziger net zo veel tijd kost als een enkele reis naar Berlijn.”

Extra geld voor onderhoud

Verder is er eensgezindheid over het feit dat er structureel 1,25 miljard euro meer wordt uitgetrokken voor beheer en onderhoud van infrastructuur. De opgave is er ernaar, stelt NS. Eerder deze week bleek dat de slappe bodem onder het spoor in een deel van het land voor mogelijke problemen voor het treinverkeer kan zorgen. Door het risico op spoorvervanging kunnen treinen minder hard rijden of kunnen zelfs geplande extra treinen niet rijden.

De drie stadsvervoerders gaan ervan uit dat een deel van het extra geld gaat naar ophoging van de brede doeluitkering (BDU), het financieringsprogramma voor regionale verkeer- en vervoersprojecten. “Zodat er na jarenlange bezuinigingen de beschikbare bedragen voor exploitatie, beheer, onderhoud en investeringen meer in balans komen met de reizigersgroei uit het verleden en in de toekomst.”

De Mobiliteitsalliantie ziet het Regeerakkoord als een eerste stap naar een beter bereikbaar en leefbaarder Nederland. Voorzitter Steven van Eijck: “We zien veel punten uit onze inzet voor het Regeerakkoord en het Deltaplan Mobiliteit terugkomen. Mobiliteit is in het regeerakkoord onlosmakelijk verbonden met de aanpak van grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, klimaat en woningbouw. Dat stemt ons hoopvol. Tegelijkertijd staat er nog veel open: het succes van het akkoord valt of staat met de uitwerking ervan. Wij gaan samen met het nieuwe kabinet aan de slag om alle plannen verder uit te werken en de samenhang met grote thema’s als woningbouw, klimaat en economie te borgen.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.