Grensovergang Malaszewicze

Europa: geef goederenverkeer vrij baan

De Europese Commissie dringt er bij de lidstaten op aan om werk te maken van de green lanes die vrij baan moeten geven aan goederenverkeer bij grensovergangen. Dit vooral bij de grensposten van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Het passeren van deze ‘green lane’ -grensovergangen mag niet meer dan vijftien minuten kosten. 

Eurocommissaris voor Transport Adina Vălean wees vorige week woensdag al op de mogelijkheid voor lidstaten om ‘Green Lanes’ in te stellen voor een snelle doorstroming van essentiële goederen bij met name grensposten. Inmiddels is het advies omgezet in een officiële maatregel. Dit in aanvulling op de richtlijnen die de Europese Commissie op 16 maart 2020 instelde om de gezondheid van Europese burgers te beschermen en de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten te waarborgen.

Machinisten in isolatie

In deze richtlijnen werd benadrukt dat alle EU-binnengrenzen open moeten blijven voor vracht en dat de toeleveringsketens voor essentiële producten moeten worden gegarandeerd. Bij sommige grensposten werden echter lange files gemeld, en in sommige gevallen zelfs quarantainemaatregelen voor chauffeurs. Zo bleef de Kroatische grenspolitie, volgens bronnen in de regio, zelfisolatiemaatregelen nemen voor machinisten na de overname aan de grens.

“De lidstaten moeten onmiddellijk optreden om alle soorten toegangsbeperkingen op hun grondgebied die tijdelijk gelden (weekendverboden, nachtverboden, sectorale verboden, enz.) op te schorten voor het goederenvervoer over de weg en voor het noodzakelijke vrije verkeer van werknemers in het vervoer”, meldt de Europese Commissie.

“Transportarbeiders moeten, ongeacht hun nationaliteit en woonplaats, de binnengrenzen kunnen overschrijden. Van beperkingen zoals reisbeperkingen en verplichte quarantaine van transportmedewerkers moet worden afgezien, los van de maatregelen die de bevoegde autoriteiten moeten nemen om het risico op besmetting te minimaliseren.”

Essentieel

De European Rail Freight Association (ERFA) laat in een reactie weten het van essentieel belang te vinden dat het concept van green lanes nu door de lidstaten wordt overgenomen en dat er aan wordt gewerkt om kritieke infrastructuur 24/7 toegankelijk te houden. En dat er een sterke samenwerking is tussen de lidstaten en de nationale autoriteiten voor het capaciteitsbeheer per spoor.

“Onbelemmerd goederenverkeer is cruciaal om de beschikbaarheid van goederen in stand te houden. Voor het goederenvervoer per spoor betekent dit dat de green lanes en het hele TEN-T-kernnetwerk 24/7 toegankelijk moeten blijven en dat er een sterk niveau van coördinatie van capaciteitsbeheer tussen de lidstaten moet zijn. Als een enkele lidstaat van deze 24/7 verplichting afwijkt, betekent dit vervolgens dat een Green Lane niet 24/7 kan opereren en het transport van goederen wordt belemmerd.”

Capaciteitstoewijzing

Volgens ERFA-president Dirk Stahl is betrouwbaar en gecoördineerd capaciteitsbeheer nodig om met goederenvervoer per spoor een oplossing te bieden voor verladers en retailers die internationaal goederen vervoeren. “We zijn zeer verheugd over het goede werk dat tot nu toe door infrastructuurbeheerders is gedaan om aan deze behoeften te voldoen. We hebben nu een sterke toezegging nodig dat Green Lanes dag en nacht blijven opereren en dat capaciteitsverminderingen op gecoördineerde wijze en in overleg met de spoorgoederenvervoerders plaatsvinden.”

Lees meer in ons Dossier over het coronavirus.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Majorie van Leijen

Majorie van Leijen is redacteur van SpoorPro.nl en het internationale vakblad voor professionals in het spoorgoederenvervoer RailFreight.com.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.