Goederentrein, station Breda Centraal, Brabantroute

Voorlopig geen actie tegen normoverschrijding bij vervoer van gevaarlijke stoffen

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil nog even wachten met het nemen van maatregelen tegen het overschrijden van de risicoplafonds bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. De bewindsvrouw wil eerst helderheid over de oorzaak van de overschrijdingen, voordat ze eventueel actie onderneemt. Dat zei ze donderdag tijdens een Algemeen Overleg over deze kwestie. Diverse fracties wilden dat Dijksma al op korte termijn maatregelen zou treffen, maar de staatssecretaris wees dat van de hand.

Enkele weken geleden werd duidelijk dat risicoplafonds van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor op sommige trajecten zijn overschreden. Onder andere door werkzaamheden aan het Duitse deel van de Betuweroute moeten treinen worden omgeleid. Daardoor rijden er meer treinen met gevaarlijke stoffen over het gemengde net.

Geschokt

De betrokken provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant en diverse gemeenten gaven aan geschokt te zijn door dat nieuws en wilden actie vanuit Den Haag. De staatssecretaris suste toen de boel door te stellen dat geen sprake was van onverantwoorde situaties.

Tijdens het Algemeen Overleg zei Dijksma: “We moeten eerst de analyse afwachten van de oorzaak van de overschrijdingen. Daarna kunnen we maatregelen nemen.” Het overleg vindt de komende tijd plaats, waarna in juli de eerste analyseresultaten worden verwacht.

Maatregelen

De planning is nu dat in september opnieuw over deze kwestie wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer, waarbij ook besproken wordt welke maatregelen nodig zijn om overschrijdingen in de toekomst te voorkomen. Overigens gaf de bewindsvrouw aan dat zij graag bereid is om het debat eerder aan te gaan, indien de Kamerleden bereid zijn om daarvoor hun zomerreces te onderbreken.

Dijksma benadrukte dat de overschrijding van risicoplafonds (Basisnet) en de registratie van wagons, die staan geparkeerd op emplacementen, twee aparte onderwerpen zijn. Zij lichtte toe dat de wet Basisnet weinig mogelijkheden biedt voor handhaving, maar verzekerde tevens dat zij bij vervoerders die slordig omgaan met registratie, hard zal ingrijpen.

Strengere normen

De bewindsvrouw noemde tot slot dat Nederland het enige EU-land is dat strengere normen hanteert dan Europa voorschrijft. “En die Europese normen overschrijden we sowieso niet. We hebben als Nederland besloten om bovenop die Europese regels nóg strengere normen af te spreken.” Die extra normen zijn dus de plek waar de problemen ontstaan.

Ad Toet, directeur KNV is tevreden met de het besluit van de bewindsvrouw om eerst de stand van zaken goed te analyseren en daarna de oplossingen samen met de sector, inclusief ProRail, te bedenken. De belangenorganisatie gaat de komende week in gesprek met het ministerie.

Tom van Gurp

Auteur: Tom van Gurp

Tom van Gurp is redacteur van SpoorPro en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.