Goederentrein, gevaarlijke stoffen

ILT: info over gevaarlijke stoffen in goederenwagons moet beter

De informatie over goederenwagons met gevaarlijke stoffen op emplacementen is in 2014 na controles in 97 procent van de gevallen juist gebleken. Daaruit blijkt dat de invoering van het Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) ervoor heeft gezorgd dat de informatie over de samenstelling en positie van deze wagons beter beschikbaar is. Hoewel het nalevingspercentage hoog is, zijn de verstrekte gegevens nog niet betrouwbaar genoeg voor de hulpdiensten. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport in een onderzoek naar dit informatiesysteem.

Op 24 januari 2014 is IGS in gebruik genomen. IGS is een combinatie van systemen en procedures waarmee ProRail, Keyrail en spoorgoederenvervoerders zorgen dat er altijd een volledig en juist beeld is van de samenstelling van goederenwagons met gevaarlijke stoffen en hun positie op het spoor. Daardoor beschikken hulpdiensten over realtime en volledige informatie over de positie van de wagons. Zij kunnen hier vervolgens  hun aanrijdroutes en bestrijdingsplannen op afstemmen.

Controles

De Inspectie heeft in 2014 412 controles uitgevoerd naar de informatievoorziening over ladingen van treinen. Bij deze inspecties is in totaal 37 keer vastgesteld dat de gegevens over de treinen niet juist was. In 14 gevallen ging het over treinen met gevaarlijke stoffen. De overtredingen variëren van onjuiste treinsamenstellingen tot het geheel ontbreken van informatie over treinen met gevaarlijke stoffen op het spoor.

Spoorgoederenvervoerders zijn wettelijk verplicht om de informatie over wagons met gevaarlijke stoffen te registreren. Voor wagons zonder gevaarlijke stoffen geldt geen verplichting. ACM heeft zich hierover onlangs uitgesproken. ILT vreest dat door deze uitspraak er vaker ‘spooktreinen’ en ‘weestreinen’ opduiken. Een spooktrein is een trein waarover informatie in IGS staat maar die niet op het spoor aanwezig is. een weestrein is een trein die op het spoor staat, maar van niet duidelijk is wie de eigenaar is.

Gevaarlijke stoffen

ILT heeft in totaal 33 processen verbaal opgemaakt, 23 voor de invoering van IGS en 10 na de invoering van het Informatiesysteem. Alle processen-verbaal zijn aan het Openbaar Ministerie overgedragen.

De Inspectie zegt dat doordat de juistheid van informatie over treinen met gevaarlijke stoffen nog onvoldoende is, er op het spoor nog altijd kans is op een gevaarlijke situatie. “Hulpdiensten kunnen er niet van uitgaan dat de informatie die zijn over treinen met gevaarlijke stoffen krijgen, ook feitelijk juist en daarmee betrouwbaar is. Dit kan in het geval van een calamiteit potentieel gevaarlijke situaties opleveren, zowel voor het trein- als het emplacementspersoneel als voor het personeel van hulpdiensten.”

Inspectie

De Inspectie vindt dat maatregelen om de informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op het spoor verder moeten verbeteren. Tekortkomingen in IGS zijn volgens de Inspectie dat de informatieplicht alleen van toepassing is op het hoofdspoor. Dit dient uitgebreid te worden naar het gehele Nederlandse spoor.

De informatievoorziening is niet van toepassing voor losse locomotiefritten. Een diesellocomotief met 6.000 liter brandstof is echter ook een potentieel risico, stelt ILT vast. Verder is IGS foutgevoelig doordat het met de hand wordt ingevuld en is er soms een belemmering in de communicatie door een beperkte in de GSM-dekking.

Doorontwikkeling systeem

ProRail zegt in een reactie op het rapport van ILT dat de conclusies ‘onvoldoende recht doen aan de geleverde inspanningen en reeds behaalde resultaten’. De spoorbeheerder deelt echter de opvatting dat de informatie over treinen met gevaarlijke stoffen feitelijk juist en daarmee betrouwbaar moet zijn. Daarom is de spoorbeheerder samen met andere betrokken partijen bezig met het verbeteren van de architectuur van het informatiesysteem en de manier waarop zij hiermee werken.

“Wij hebben vertrouwen in deze doorontwikkeling en blijven met elkaar werken aan het vergroten van de veiligheid op het spoor en daarbij tijdige en betrouwbare informatieverstrekking over treinen met gevaarlijke stoffen”, aldus ProRail.

Brand Kijfhoek

De Inspectie (destijds Inspectie Verkeer en Waterstaat) is begin 2011 een onderzoek gestart naar de informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op het spoor. Aanleiding voor dit onderzoek was een brand op 14 januari 2011 op het emplacement Kijfhoek in een wagon geladen met ethanol.

Het vuur dreigde over te slaan naar andere wagons met gevaarlijke stoffen. De hulpdiensten zijn 14 uur bezig geweest om het vuur te blussen. Bij het bestrijden van de brand was niet direct duidelijk om welke gevaarlijke stoffen het precies ging. Direct na de brand is door de ILT vastgesteld dat de informatie over de aanwezige treinen met gevaarlijke stoffen niet overeenkwam met de feitelijke situatie. De spoorsector heeft daarna de handen ineen geslagen om de beschikbaarheid van gegevens te verbeteren.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

2 reacties op “ILT: info over gevaarlijke stoffen in goederenwagons moet beter”

Jos Uitterhoeve|18.06.15|16:53

Je kunt de kwaliteit van het IGS in het internationaal vervoer sterk verbeteren door de capaciteit van het GSM-R systeem bij de ERTMS sterk uit te breiden en in beschikbare capaciteit te gebruiken voor verdere info over lading en eigenaar. Volgens mij is de apaaratuur daarvoor geschikt.

Frank Schouten|22.06.15|14:43

Nu nog een systeem waarmee te realiseren is dat ook 97% van de gevaarlijke lading in vrachtwagens en binnenvaartschepen bekend is bij de bevoegde instanties…..
Oftewel, waarom ligt de focus in Nederland zo extreem nadrukkelijk op het qua omvang beperkte vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor? Terwijl vele studies aangetoond hebben dat spoor de veiligste modaliteit is.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

ILT: info over gevaarlijke stoffen in goederenwagons moet beter | SpoorPro.nl
Goederentrein, gevaarlijke stoffen

ILT: info over gevaarlijke stoffen in goederenwagons moet beter

De informatie over goederenwagons met gevaarlijke stoffen op emplacementen is in 2014 na controles in 97 procent van de gevallen juist gebleken. Daaruit blijkt dat de invoering van het Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) ervoor heeft gezorgd dat de informatie over de samenstelling en positie van deze wagons beter beschikbaar is. Hoewel het nalevingspercentage hoog is, zijn de verstrekte gegevens nog niet betrouwbaar genoeg voor de hulpdiensten. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport in een onderzoek naar dit informatiesysteem.

Op 24 januari 2014 is IGS in gebruik genomen. IGS is een combinatie van systemen en procedures waarmee ProRail, Keyrail en spoorgoederenvervoerders zorgen dat er altijd een volledig en juist beeld is van de samenstelling van goederenwagons met gevaarlijke stoffen en hun positie op het spoor. Daardoor beschikken hulpdiensten over realtime en volledige informatie over de positie van de wagons. Zij kunnen hier vervolgens  hun aanrijdroutes en bestrijdingsplannen op afstemmen.

Controles

De Inspectie heeft in 2014 412 controles uitgevoerd naar de informatievoorziening over ladingen van treinen. Bij deze inspecties is in totaal 37 keer vastgesteld dat de gegevens over de treinen niet juist was. In 14 gevallen ging het over treinen met gevaarlijke stoffen. De overtredingen variëren van onjuiste treinsamenstellingen tot het geheel ontbreken van informatie over treinen met gevaarlijke stoffen op het spoor.

Spoorgoederenvervoerders zijn wettelijk verplicht om de informatie over wagons met gevaarlijke stoffen te registreren. Voor wagons zonder gevaarlijke stoffen geldt geen verplichting. ACM heeft zich hierover onlangs uitgesproken. ILT vreest dat door deze uitspraak er vaker ‘spooktreinen’ en ‘weestreinen’ opduiken. Een spooktrein is een trein waarover informatie in IGS staat maar die niet op het spoor aanwezig is. een weestrein is een trein die op het spoor staat, maar van niet duidelijk is wie de eigenaar is.

Gevaarlijke stoffen

ILT heeft in totaal 33 processen verbaal opgemaakt, 23 voor de invoering van IGS en 10 na de invoering van het Informatiesysteem. Alle processen-verbaal zijn aan het Openbaar Ministerie overgedragen.

De Inspectie zegt dat doordat de juistheid van informatie over treinen met gevaarlijke stoffen nog onvoldoende is, er op het spoor nog altijd kans is op een gevaarlijke situatie. “Hulpdiensten kunnen er niet van uitgaan dat de informatie die zijn over treinen met gevaarlijke stoffen krijgen, ook feitelijk juist en daarmee betrouwbaar is. Dit kan in het geval van een calamiteit potentieel gevaarlijke situaties opleveren, zowel voor het trein- als het emplacementspersoneel als voor het personeel van hulpdiensten.”

Inspectie

De Inspectie vindt dat maatregelen om de informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op het spoor verder moeten verbeteren. Tekortkomingen in IGS zijn volgens de Inspectie dat de informatieplicht alleen van toepassing is op het hoofdspoor. Dit dient uitgebreid te worden naar het gehele Nederlandse spoor.

De informatievoorziening is niet van toepassing voor losse locomotiefritten. Een diesellocomotief met 6.000 liter brandstof is echter ook een potentieel risico, stelt ILT vast. Verder is IGS foutgevoelig doordat het met de hand wordt ingevuld en is er soms een belemmering in de communicatie door een beperkte in de GSM-dekking.

Doorontwikkeling systeem

ProRail zegt in een reactie op het rapport van ILT dat de conclusies ‘onvoldoende recht doen aan de geleverde inspanningen en reeds behaalde resultaten’. De spoorbeheerder deelt echter de opvatting dat de informatie over treinen met gevaarlijke stoffen feitelijk juist en daarmee betrouwbaar moet zijn. Daarom is de spoorbeheerder samen met andere betrokken partijen bezig met het verbeteren van de architectuur van het informatiesysteem en de manier waarop zij hiermee werken.

“Wij hebben vertrouwen in deze doorontwikkeling en blijven met elkaar werken aan het vergroten van de veiligheid op het spoor en daarbij tijdige en betrouwbare informatieverstrekking over treinen met gevaarlijke stoffen”, aldus ProRail.

Brand Kijfhoek

De Inspectie (destijds Inspectie Verkeer en Waterstaat) is begin 2011 een onderzoek gestart naar de informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op het spoor. Aanleiding voor dit onderzoek was een brand op 14 januari 2011 op het emplacement Kijfhoek in een wagon geladen met ethanol.

Het vuur dreigde over te slaan naar andere wagons met gevaarlijke stoffen. De hulpdiensten zijn 14 uur bezig geweest om het vuur te blussen. Bij het bestrijden van de brand was niet direct duidelijk om welke gevaarlijke stoffen het precies ging. Direct na de brand is door de ILT vastgesteld dat de informatie over de aanwezige treinen met gevaarlijke stoffen niet overeenkwam met de feitelijke situatie. De spoorsector heeft daarna de handen ineen geslagen om de beschikbaarheid van gegevens te verbeteren.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

2 reacties op “ILT: info over gevaarlijke stoffen in goederenwagons moet beter”

Jos Uitterhoeve|18.06.15|16:53

Je kunt de kwaliteit van het IGS in het internationaal vervoer sterk verbeteren door de capaciteit van het GSM-R systeem bij de ERTMS sterk uit te breiden en in beschikbare capaciteit te gebruiken voor verdere info over lading en eigenaar. Volgens mij is de apaaratuur daarvoor geschikt.

Frank Schouten|22.06.15|14:43

Nu nog een systeem waarmee te realiseren is dat ook 97% van de gevaarlijke lading in vrachtwagens en binnenvaartschepen bekend is bij de bevoegde instanties…..
Oftewel, waarom ligt de focus in Nederland zo extreem nadrukkelijk op het qua omvang beperkte vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor? Terwijl vele studies aangetoond hebben dat spoor de veiligste modaliteit is.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.