Goederentrein, gevaarlijke stoffen

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen in werking getreden

De regeling Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen is woensdag in werking getreden door een wetswijziging. Het Basisnet verhoogt de veiligheid van mensen die wonen of werken in de buurt van onder andere spoortrajecten waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. In de regeling ligt vast wat de maximale risico’s voor omwonenden mogen zijn. Die begrenzing was er tot nu toe niet. Het Basisnet zorgt ervoor dat gevaarlijke stoffen tussen de belangrijkste industriële locaties in Nederland en het buitenland vervoerd kunnen blijven worden.

“Dichtbevolkte gebieden worden waar mogelijk ontzien, terwijl chemische bedrijven bereikbaar blijven. Zo draagt het Basisnet bij aan veiliger vervoer van goederen”, aldus staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

Vervoer gevaarlijke stoffen

In Nederland is de kans op ongelukken met het vervoer van gevaarlijke stoffen erg klein. Dat moet zo blijven, vindt het kabinet, ook als dit vervoer in de toekomst groeit. De meeste gevaarlijke stoffen worden vervoerd via pijpleidingen (circa 52 procent) of met binnenvaartschepen (circa 40 procent), de rest in vrachtwagens (circa 6 procent) en in goederentreinen (circa 2 procent).

Basisnet geeft per traject een risicoplafond voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. ProRail houdt daarbij het aantal ladingen van het spoorvervoer bij. Het ministerie van IenM let erop dat het vervoer inderdaad binnen deze risicoplafonds plaatsvindt.

Risicoplafond

Het ministerie overlegt met vervoerders en verladers indien overschrijding van een risicoplafond op een traject dreigt om het risico binnen de grenzen te houden. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen mogelijk: bijvoorbeeld het veiliger maken van voertuigen (ketels met dikkere wanden, verklikkers voor hete assen aan ketelwagons, dubbelwandige tankers) of het aanpassen van de spoorinfrastructuur (minder wissels in het spoor). In het uiterste geval moet de vervoerder een andere route nemen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen moet waar mogelijk verschuiven van spoorlijnen waarop personen- en goederentreinen rijden naar de Betuweroute waarop alleen goederenvervoer plaatsvindt.

Veiligheid omwonenden

Naast het verhogen van de veiligheid voor omwonenden zorgt het Basisnet ervoor dat de bevoorrading van chemische bedrijven verzekerd blijft. Ook maakt de regeling helder waar in de omgeving van rijksinfrastructuur gebouwd mag worden en waar niet.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

3 reacties op “Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen in werking getreden”

Jeroen de Vries|01.04.15|16:00

Laat dan ook de keteltreinen tussen Antwerpen en Geleen via Budel rijden. Als er nu iets met die treinen gebeurt, flippen ze in Midden- en West-Brabant.

Marieke van Gompel|03.04.15|14:55

Reactie van Jan Fransen, Expert Milieugegevens bij Natuur en Milieu:
Wordt de veiligheid echt verhoogd? Ik hoor dat in elk geval voor wegen de veiligheidplafonds op een twee maal zo hoog niveau zijn vastgesteld als het feitelijke vervoer van gevaarlijke stoffen nu vereist. Dus ruimte voor verdubbeling van het risico voor de omgeving ipv. dat het veiliger wordt! Is dat met spoor anders?

Marieke van Gompel|03.04.15|14:55

Vervolg reactie Jan Fransen:
Ik trek de parallel met geluidplafonds voor wegen die bij wet uitgerust werden met een cadeautje voor de wegbeheerders van 1,5 dB werkruimte bovenop het actuele geluidniveau, hetgeen in de praktijk een toename van het verkeer met 40 procent mogelijk maakt en dus 1,5 dB meer lawaai op de gevel van woningen mogelijk maakt (en hier en daar door de minister NB. voor de verhoging maximum snelheid is gebruikt).

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.