Station Düsseldorf

Limburg wil EU-subsidie voor grensoverschrijdend spoor

De Provincie Limburg heeft een Europees subsidieverzoek ingediend voor onderzoeken naar betere grensoverschrijdende spoorverbindingen. Het gaat om de intercity-verbindingen Düsseldorf-Venlo-Eindhoven en Keulen-Aken-Heerlen-Eindhoven en de treinverbindingen Brussel-Leuven-Luik-Maastricht en Antwerpen-Hamont-Weert. Daarmee wil gedeputeerde Patrick van der Broeck de Limburgse spooragenda voltooien.

Het geld wordt gebruikt om de criteria te onderzoeken waaraan de vernieuwde verbindingen moet voldoen. De studie betreft een onderzoek naar benodigde infrastructuur, de veiligheidssystemen, de sociale veiligheid, de frequentie van dienstregeling, de vorm van treinkaartjesverkoop en het benodigde treinmaterieel. Dit laatste is nodig omdat Nederland, Duitsland en België verschillende spanningen op de bovenleiding hanteren.

Van der Broeck stelt dat de onderzoeksresultaten gepresenteerd worden als een bouwkundig bestek waarmee netwerkbeheerders, vervoerders en vervoersautoriteiten meteen aan de slag kunnen.

Internationaal spoornetwerk

Volgens de gedeputeerde is Nederland onvoldoende aangehaakt op het snelle internationale spoornetwerk. “De Randstad, de Vlaamse Ruit en Rhein-Rhur zijn drie krachtige en belangrijke economische regio’s in Europa. Samen overstijgen de drie regio’s in economische kracht zelfs Londen en Parijs.”

“Verbetering van deze vier spoorverbindingen, alsmede van de Maaslijn, zijn nodig om deze driehoek, met Limburg in het midden, uit te laten groeien tot de omvangrijkste economische regio in ons deel van Europa.” Limburg verwacht dat het aantal reizigers op deze verbindingen twee tot drie keer zo groot zal worden.

Steun

Omdat de bestuursmacht van de provincie Limburg ophoudt aan de grens heeft Van der Broeck diverse steunbetuigingen gekregen. De overheden Noordrijn-Westfalen en de Duitse en Nederlandse ministeries van Transport, een kennisinstelling, de toeristische sector en NS International onderschrijven het belang van een goede treinverbinding en hebben een steunbetuiging ingediend in Brussel.

Alle partijen vinden een betere spoorverbinding essentieel voor een snelle OV-ontsluiting en de economische ontwikkeling van de Euregio. Alle vier de verbindingen zijn ook opgenomen in de top 5 van de tien internationale treinverbindingen die de NS graag wil realiseren.

Subsidie-aanvraag

Naar verwachting is in het najaar bekend of Brussel de subsidie-aanvraag honoreert. De onderzoekskosten bedragen in totaal tien miljoen euro. Limburg heeft hiervoor een Europees subsidieverzoek ingediend van vijf miljoen euro.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.