Bas Govers, Goudappel Coffeng, Dag van de Light Rail

‘Zwakke concurrentiepositie regio’s door te weinig samenhang railprojecten’

De concurrentiepositie van Europa wordt bedreigd doordat economisch sterke regio’s onvoldoende via het spoor met elkaar zijn verbonden. In Nederland wordt te weinig gekeken naar de samenhang tussen diverse railprojecten in een bepaalde regio. Door deze projecten op een hoger niveau met elkaar in verbinding te brengen, kan de positie van een regio sterk verbeteren. Deze toekomstvisie presenteerde Bas Govers van Goudappel Coffeng woensdag tijdens de Dag van de Light Rail in Den Haag.

Govers presenteerde de voorlopige resultaten van een onderzoekstraject dat door kennisplatform Railforum is gestart onder de naam Moreelse Tafel. Partijen uit diverse sectoren werken daarin samen om een ‘stip op de horizon te geven’ voor het jaar 2050.

“In PHS (Programma Hoogfrequent Spoor, red.), is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met verbindingen naar het buitenland. Dat is raar. Verder dient er ook te worden gekeken hoe PHS samenhangt met stedelijke railprojecten. We kunnen de positie van onze regio’s in de wereld verbeteren door meer het belang te zien van de  aglomeratiekracht.” Agglomeratiekracht wordt gezien als het concentreren van mensen, bedrijven, kennis in een economisch sterke, stedelijke regio. Daarbij hoort ook een goede bereikbaarheid en internationale connectiviteit.

Programma Hoogfrequent Spoor

Het Programma Hoogfrequent Spoor heeft als doel dat reizigers op de drukste spoortrajecten ‘spoorboekloos’ kunnen rijden. Dat betekent dat ze iedere tien minuten op een intercity of een intercity of een sprinter kunnen stappen. Door PHS niet als een los project te zien, maar te koppelen aan andere railprojecten in (Europese) regio’s kan de economische bereikbaarheid nog verder verbeteren stelt Govers.

Om dit te kunnen doen, dient rekening te worden gehouden met vier schaalniveau: Noordwest-Europa, (inter)nationaal, interregionaal, regionaal /stadsgewestelijk. Govers: “Als je al die schaalniveau’s met elkaar verbindt, dan verbeter je de positie van een regio.”

Spoorprojecten

De spoorsector dient af te stappen van haar klassieke benadering bij de ontwikkeling van spoorprojecten. In Nederland zijn het landelijke en regionale OV-systeem vanuit de historie als losse systemen ontwikkeld. Met name op het gebied van regionaal vervoer liggen er kansen voor optimalisatie en integratie volgens Govers. “Een mooi voorbeeld van waar dit al wel is gelukt is RandstadRail.”

Ook op Europees niveau dient er anders gedacht te worden. “In de meeste Europese landen is het beleid op het gebied van spoor gericht op de binnenlandse problematiek. Daardoor komen grensoverschrijdende snelle verbindingen lastig tot stand.”

Economische positie

Om de economische positie Europa op wereldniveau veilig te stellen, dienen er volgens Govers een aantal stappen te worden gemaakt. Zo dient de verbinding van de Randstad met het stedelijk kerngebied Vlaamse Ruit (Brussel, Leuven, Antwerpen en Gent) en het metropoolgebied Rijn-Ruhr te worden verbeterd. Deze ABC-driehoek (Amsterdam-Brussel-Keulen) is als geheel gezien de omvangrijkste economische regio.

Nederland is onvoldoende verbonden in het internationaal treinnetwerk met de ons omringende landen. Het zwaartepunt ligt in in zuidwestelijke richting naar Parijs en Londen. Om ook Londen meer concurrend te maken dient de schakel Antwerpen-Brussel beter te worden ontsloten.

Snellere treinen

Snelheidsverhoging speelt een grote rol in de verbetering van de concurrentiepositie. In Nederland zou op korte termijn vooruitgang kunnen worden geboekt door Den Haag op het snelle IC Direct-netwerk aan te sluiten. Ook de viersporigheid op de corridor Amsterdam-Eindhoven biedt mogelijkheden voor snelheidshoging.

De Moreelse Tafel werkt tot aan de zomer aan de uitwerking van de toekomstvisie voor 2050. Dit gebeurt in dialoog met diverse partijen. Directeur Corina de Jongh van Railforum. “Ik heb het gevoel dat iedereen zijn toekomstbeelden oprecht met elkaar aan het delen is. De meerwaarde zit in dat het een gedeelde toekomstvisie is. Doordat deze visie door diverse partijen wordt gedragen is de kans groter dat het wordt gerealiseerd.”

Marieke van Gompel

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

3 reacties op “‘Zwakke concurrentiepositie regio’s door te weinig samenhang railprojecten’”

Leo Maathuis|03.02.15|12:27

Dankzij oppositie en overheidstekorten komt het project Spartacuslijn 1/TVM krakend tot stilstand, óndanks de opportunistische inbreng van Arcadis en Goudappel. Zij hadden tijdig een risicoanalyse moeten maken, zodat 6 jaar geleden duidelijk werd dat de zwakke bruggen het binnenstadtracé onmogelijk maken.
Nu is deze zogenaamde sneltram ontspoord. Bij weinig reizigers moet eerst een algemene verbinding worden gemaakt: een treinverbinding tussen Hasselt en Maastricht, voor personen en goederen.

Arco Sierts|05.02.15|10:55

@Leo: volgens mij is de essentie van het betoog van Bas Govers dat PHS als landelijke spoorvisie eenzijdig is. De focus is frequentie en Randstad.

Jou opmerking gaat over een locaal projectprobleem met een nieuwe grensoverschrijdende spoorverbinding. Denk jij dat dit probleem vermeden had kunnen worden door een spoorvisie die breder had gekeken?

Volgens mij kunnen regio’s dit beter zelf oppakken. Dan is er initieel wel een kennisprobleem! Dit vereist idd kritisch meedenkende adviesburo’s.

Frank Menger|14.02.15|00:22

Helemaal geen goede visie. Op zowel het gebied van Goederenvervoer als Hogesnelheidsspoor of Maglevspoor. Schamen moet Den Haag zich over de bilaterale overeenkomsten met Duitsland. Moet voor 2020 vervangen. http://www.noordzeespoorcorridor.eu/noordzeecorridor/ Want de verbinding Amsterdam – Groningen – Hamburg kan uit boven lijn Hannover – Osnabrück – Amsterdam wonen ook dik 8 miljoen mensen. Geen markt? Voor de NS niet. Waas is kennis over HSL in Nederland; nergens of te marginaal. Thema dus.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.