Hoe en waarin moet de spoorsector investeren qua infrastructuur?

Op dit moment zijn er meerdere spoorprojecten in ontwikkeling die (inter)nationale en regionale bereikbaarheidsknelpunten op moeten lossen. Maar hebben deze spoorprojecten een gunstig effect op maatschappelijke opgaven van dit moment zoals ruimte, wonen, klimaat, stikstof, brede welvaartsspreiding en landelijke- en stedelijke bereikbaarheid? De vraag is of de kosten opwegen tegen de baten.

Op dinsdag 24 mei organiseert SpoorPro weer een interessant event voor alle betrokkenen binnen de spoorsector. Het thema dat voor deze dag is gekozen laat zich niet raden: Investeringen in de Spoorinfrastructuur. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar, maar wees er snel bij!

Staatssecretaris Vivianne Heijen

Staatssecretaris Vivianne Heijnen zal ingaan op het regeerakkoord van het kabinet. Daaruit blijkt onder meer dat extra geld wordt vrijgemaakt voor beheer en onderhoud van het spoor, geïnvesteerd wordt in de Lelylijn en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn en ook ingezet zal worden op internationaal spoorvervoer.

Transities en afhankelijkheden

Wijnan Veeneman, Onderzoeker Openbaar Vervoer aan de TU Delft, Infrastructuur, zal het tijdens het SpoorPro Seminar hebben over transities en afhankelijkheden als aanjagers voor een nieuwe aanpak op het spoor. Want de infrastructuur veroudert, de maatschappij wil meer dan capaciteit, en wat er ligt komt voort uit een achterhaald beeld van wat dit land met die infrastructuur zou gaan worden. Daarmee wordt de manier waarop we moeten gaan beslissen over die infrastructuur ook heel anders.

Waarde van OV en spoor

Jan van Selm, directeur van het samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten (DOVA), zal in zijn presentatie ingaan op actuele beleidsmatige ontwikkelingen in het OV en op het spoor. Hij zal in dit kader terugkijken op de afgelopen corona-periode, ontwikkelingen rond het Toekomstbeeld OV40 schetsen en deze beide invalshoeken ook plaatsen in de context van de grote maatschappelijke opgaven van dit moment, zoals ruimte en wonen, klimaat, stikstof, brede welvaartsspreiding en landelijke en stedelijke bereikbaarheid.

Bereikbaarheidsopgaven uit Integrale Mobiliteitsanalyse

Luuk Huttenhuis, coördinator Toekomstbeeld OV van het Ministerie van IenW, zal tijdens het SpoorPro Seminar ingaan op de totstandkoming van de IMA en de grootste (bereikbaarheids)opgaven die hieruit naar voren komen. Om een beeld te krijgen van de mobiliteitsontwikkeling en -opgaven op de lange termijn, voert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eens in de vier jaar een Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) uit naar de meest recente langetermijnprognoses voor het personen- en goederenvervoer.

In het Coalitieakkoord is aangegeven dat het kabinet investeert in de uitbreiding en verbetering van de infrastructuur voor openbaar vervoer (OV), fiets, auto en water. De IMA wordt hierbij benut op de grootste knelpunten te identificeren voor de toekomst.

Doortrekken van de Noord-Zuidlijn

Marja Ruigrok, wethouder Verkeer en Vervoer gemeente Haarlemmermeer zal op het SpoorPro Seminar pleiten voor haast maken met het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Ruigrok: “Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn heeft een gunstig effect op woningbouw, werkgelegenheid en veiligheid. Het beslisproces moet zo snel mogelijk door naar de volgende haltes.”

Arnoud Mouwen en Bas Schimmel (senior projectleider en procesmanager bij de Vervoerregio Amsterdam & senior beleidsmedewerker en Landsdeelcoordinator OV) zullen op het SpoorPro Seminar analyseren of het de kosten opwegen tegen de baten als de Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken.

Lelylijn

Avine Fokkens, gedeputeerde namens de provincie Friesland tijdens het SpoorPro Seminar hebben over de Lelylijn. Volgens Fokkens is dat “een investering in de toekomst als drager van een Deltaplan voor het Noorden voor wonen, werken en bereikbaarheid.”

“Geografische ligging Gelderland onderschat”

Koos de Looff, statenlid voor de VVD in Gelderland, zal op het SpoorPro Seminar onder andere ingaan op het belang van goede ontsluiting voor goederen en personen binnen de Gelderse regio (Euregio en binnen Oost Nederland). De Looff: “Gelderland is de grootste provincie die ligt tussen de activiteiten van de Randstad en het grote achterland van Europa: welk beslag leggen deze goederenstromen binnen de provincie op de ruimte?”

Auteur: Kenneth Steffers

Kenneth Steffers is (politiek) verslaggever, journalist en redacteur voor SpoorPro.nl

3 reacties op “Hoe en waarin moet de spoorsector investeren qua infrastructuur?”

Marc Busio|20.05.22|10:10

De investeringen in het spoor van de afgelopen decennia hebben vooral in het teken gestaan van het bereikbaar houden van de Randstad, zodat het wegennet niet dichtslibt. Ondanks grote uitgaven is het resultaat daarvan zeer beperkt gebleven. Sinds kort is er de roep om beter internationaal treinverkeer als alternatief voor vliegreizen op korte- en middellange afstand. Hier zijn nog veel grotere inspanningen voor nodig, terwijl het te verwachten eindresultaat nog veel twijfelachtiger is.

Pat Rick|27.05.22|09:42

Het doortrekken van de N/Z-lijn naar Schiphol is een no-brainer, en alleen gierigheid houdt realisatie nog tegen. Want de zuid-flank A’dam loopt nu al vast, en de boekhouders wentelen de kosten af op de burgers (want die worden onderschat in hun Excels). Want de gierigheid heeft geleid tot veel hogere kosten voor Nederland, zoals de woningmarktbubbel. Men moet doortrekking N/Z-lijn versnellen (net als de rest van de overheid).

Illya Vaes|30.05.22|12:38

En er wordt weer straal genegeerd dat dergelijke vragen NIET worden gesteld met betrekking tot de bodemloze put die “wegverkeer” heet. En dan nog heeft dat lakeien nodig die het aanwenden van resterende kruimels voor het (spoorse) OV ter discussie moet stellen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Hoe en waarin moet de spoorsector investeren qua infrastructuur? | SpoorPro.nl