Examen, machinist, DB Schenker, VVRV

Leerling-machinisten DB Schenker doorlopen nieuwe examens

Leerling-machinisten van spoorgoederenvervoerder DB Schenker hebben vorige week de nieuwe VVRV-praktijkexamens doorlopen. Daarmee heeft DB Schenker het spits afgebeten met deze nieuwe, uniforme manier van examineren. Stichting VVRV (Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer) is sinds 1 juli 2012 verantwoordelijk voor de veiligheidsexamens in de spoorsector.

Kenmerkend voor de nieuwe praktijkexamens is dat er door de VVRV gecertificeerde praktijkexaminatoren worden ingezet werkzaam zijn bij de spoorvervoerders. Daarnaast wordt er gewerkt met uniforme beoordelingslijsten en zijn de examinatoren getraind. Meestal zijn de examinatoren teamleiders of teammanagers bij een vervoersbedrijf. Zij examineren nooit de machinisten van wie zij de leidinggevende of de opleider zijn.

Examineren

De examinatoren hebben zelf ook een examen doorlopen. Zij volbrachten het volledige machinistenexamen om hun kennis van het vak op te frissen. Daarnaast namen ze deel aan een mondeling examen over beoordelingsvaardigheden en beoordelingshouding.

De praktijkexamens duren ongeveer een halve dienst en moeten een representatief beeld geven van het werk dat de leerling-machinisten straks gaan verrichten. Deze uniformering en professionalisering van de praktijkexamens is onderdeel van een programma en proces van vernieuwing en verbetering van alle examens voor veiligheidsfuncties in de spoorsector. Via het vakmanschap van de machinisten, rangeerders, wagencontroleurs en treindienstleiders moet de spoorwegveiligheid nog verder worden verhoogd.

Overeenkomst

Naast DB Schenker hebben inmiddels zo’n tien spoorwegondernemingen een overeenkomst voor praktijkexamens met VVRV afgesloten en kunnen zij de nieuwe examens gaan afnemen. De gecertificeerde examinatoren zijn te vinden in een register dat binnenkort op de website van VVRV te vinden is.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.