Treinen van Arriva en NS op het station in Groningen

Rijk start onderzoek naar haalbaarheid Lelylijn

Er komt een onderzoek naar de potentie van de Lelylijn. De ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Stientje van Veldhoven van Milieu en wonen en een delegatie van noordelijke bestuurders hebben dat woensdag afgesproken.

Het besluit is genomen met het oog op de ambitie om de reistijd tussen Randstad en Noord-Nederland te verkorten. Het Rijk, de regio’s Noord- en Oost-Nederland en de Noordelijke Randstad delen die ambitie. Het standpunt van de regio is dat dit voor 2030 minstens 30 minuten reistijdwinst moet opleveren.

Onderzoek

Het onderzoek zal verschillende mogelijkheden in kaart brengen. Ook de Lelylijn. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder is blij dat ook de ministers dit steunen. “Friesland is ervan overtuigd dat deze spoorlijn de Randstad én de regio belangrijke voordelen zal opleveren. Het gaat om nationale belangen. Denk alleen al aan de arbeidsmarkt, wonen en duurzaamheid”, aldus de gedeputeerde. “De Lelylijn moet onderdeel worden van de landelijke visie op modern openbaar vervoer in 2040.”

De provincie Friesland maakt zich verder hard voor substantiële versnelling van de treinreis over bestaand spoor op het traject Noorden-Zwolle-Randstad. ProRail en NS hebben samen al een quick-scan uitgevoerd naar de kansen op versnelling. “De quick-scan laat zien dat daar zeer forse maatregelen en investeringen voor nodig zijn”, zegt Fokkens-Kelder. Dit volgens de bestuurder nader onderzoek.

Snellere treinen

Vrijdag werd bekend dat de NS vanaf 2023 snellere treinen wil inzetten naar het Noorden. In het overleg met de minister zijn nog meer afspraken voor Friesland gemaakt. Het Rijk financiert bijna de helft van de kosten van snelfietsroutes Leeuwarden-Heerenveen en Ureterp-Drachten. Het onderzoek naar het Spooraquaduct Van Harinxmakanaal gaat verder. De uitkomsten van haalbaarheidsonderzoeken naar vervanging van bruggen over het Prinses-Margrietkanaal bij Spannenburg, Oude Schouw, Uitwellingerga, Schuilenburg en Kootstertille worden najaar 2020 verwacht.

NS: vanaf 2023 snelle trein tussen Breda en Groningen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

3 reacties op “Rijk start onderzoek naar haalbaarheid Lelylijn”

Loek van der Heide|25.11.19|12:44

(sneller spoor (Parijs)-Breda—Groningen/Leeuwarden(??) en bereikbaarheid Noordelijke Zeehavens op EU kernnet
Verheugend is de politeke agendering v. sneller spoor (Parijs)—-Breda—Groningen. Aanvullend zou de volgende politieke agendering meer voor BV Nederland opleveren
– Minder druk op,Randstad Holland, het beter verbinden van de noordflank Randstad havens Ijmuiden/Den Helder, Afsluitdijk, Harlingen/ Groningen Seaports met het EU/Scandinavische spoornet.
– herverdeling van lading

Loek van der Heide|25.11.19|12:52

( herverdeling lading vervoersdruk Randstad regio’s Noord en Noordoost)
met ‘sneller spoor’ fixeren NS en ook VenW / Prorail zich teveel op passagiersvervoer, hierbij krijgt het railgoederenvervoer in relatie tot de 2e lijns zeehavens (Ijmuiden, Den Helder en Harlingen/ Gronngen Seaportd M.I. veel te weinig aandacht. Graag wijs ik de politiek en ‘beslissers’ op EU subsidies op subsidies uit het TEN-T programma.
Dit geldt ook voor het ambitieniveau van Holland en Friesland/Groningen

Theo Kuster|25.11.19|15:15

Deze lijn heeft in potentie de volgende voordelen:

– volwaardig spoornetwerk met/naar Noord Nederland waarbij niet alle eieren in het mandje ‘Zwolle’ komen te liggen, want veel te kwetsbaar
– volwaardige schakel in een internationaal vervoersnetwerk richting Hamburg/Scandinavië
– uiteraard de genoemde nationale voordelen op regionaal en bovenregionaal niveau.

Verder: ‘slim’ bouwen, gebruik makend van ervaringen bij Hanzelijn en HSL. De brug over het Ketelmeer is er al: HSL-Moerdijk

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.